Ajax-loader

Takács Ferenc könyvei a rukkolán


Bakai László - Keller Ervin - Takács Ferenc - A ​járművezetői vizsga tankönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Takács Ferenc - Két ​flamingó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pölöskei Ferenc - Takács Ferenc - Dunántúli történetek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Takács Ferenc - Kapirgálókönyv
Az ​imamalom egyhangúságával szajkózunk mindenféle áhítatos bölcsességet, magától értetődőnek vett, vitán felül álló hittételeket és hatékonynak gondolt varázsformulákat „ezeréves határokról”, „őshonos mangalicáról”, „a magyar gondolkodás mellérendelő jellegéről” és hasonlókról. Kulturális emlékezetünk is erre a rugóra jár: Shakespeare, ugyebár, „mindent tudott az emberről”, Mozart „a zene egyetemes zsenije” volt (sőt „Krisztusa” – evvel az utóbbi hittétellel Csajkovszkij állt elő). Pedig ha ezeknek a szóvirágoknak a tövénél megkapirgáljuk a talajt, gyakran valami egészen más fordul ki a napvilágra: kiderül, hogy valójában semmi sem (egészen) úgy van, ahogy gondoljuk, hogy valójában – Karinthy Frigyes szavait idézve – „minden másképpen van”, mint hinni szeretnénk. A negyven-egynéhány írás mindenfélével foglalkozik, de mindig szem előtt tartotta a Magyar Narancsban 2009 és 2016 között megjelent Kapirgáló című sorozat nyitányában idézett Karinthy-maximát. Igen, minden másképpen van. Mindent rosszul tudunk, mindenre rosszul emlékszünk (egyénileg és kollektíven egyaránt), semmi sem úgy történt, ahogy véljük, s (jószerivel) minden igazságunknak az ellentéte az igaz (már amennyire tudható egyáltalán az igazság bármiről).

Takács Ferenc - A ​hérosz és a kultusz / The Hero and His Cult
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Takács Ferenc - Ép ​testben...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Takács Ferenc - Dr. ​Mező Ferenc élete és munkássága 1885-1920
Egész ​életemben az ifjúságról írtam, annak szíve szerelméről: a sportról. Szóltam kemény küzdelmekről, sóvárgott sikerekről, a dicsőség felé vivő útról. Elsősorban a fiataloknak írtam, hogy munkára serkentsem őket. Eléjük akartam vetíteni legszentebb feladataikat, hogy lelküket-testüket egyaránt gondozzák, a maguk és hazájuk javára. De szeretném, ha a felnőttek is olvasnának, így megismerjék a sportban rejlő erkölcsi értékeket és ráeszméljenek, hogy a sport a művelődéstörténet egyik jelentős fejezete. Boldog lennék, ha azok, akik az ignoti nulla cupido - nem ismerem, tehát nem szeretem - elv alapján ellenszenvvel viseltetnek a testi kultúra minden formája iránt, belátnák tévedésüket. A test és lélek, az erő és szellem jóságos testvérek, együtt teszik az embert, az értékes embert. Munkámmal e cél elérését kívántam szolgálni. dr. Mező Ferenc

Hencsei Pál - Ivanics Tibor - Takács Ferenc - Vad Dezső - Magyarok ​az olimpiai játékokon
A ​kötet, amely a nemzetközi szakirodalomban is jelentős értéket képvisel, megkísérel minden magyar olimpikonnak örök emléket állítani. A gondos kutatómunkának köszönhetően hitelesen rögzíti 2000-ig az összes nyári és téli olimpiákon rajthoz állt valamennyi, szám szerint 2339 magyar sportoló eredményét, helyezését, mindezzel nemcsak a sportkedvelők ismereteit bővíti, hanem tág teret és segítséget nyújt kutatóknak, szélesebb ismereteket kínál szurkolóknak, olimpiabarátoknak.

Bakai László - Keller Ervin - Takács Ferenc - Motorosok, ​segédmotorosok tankönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Takács Ferenc - Mobilis ​in mobile
Trianon ​retorikájától a sütés-főzés antropológiájáig ívelnek az itt kötetbe gyűjtött írások témái, s szó esik bennük a vasgárdista ideológia szellemi örökségéről, a modern művész diktátor-szerepéről, az újkori ember feltalálásáról, a szentháromságtan játékos szépirodalmi kiaknázhatóságáról, ír-magyar párhuzamokról, posztmodern és kora modern paradox összjátékairól, a tudomány jótéteményeiről és rémtetteiről, 1956-ról és a kádárizmusról. Azaz gyakorlatilag mindenről, amit napjaink szellemi hullámzása a rendszeresen dolgozó, hónapról-hónapra kritikát, esszét vagy esszé-kritikát író kritikus útjába sodor, mégpedig szerzők és könyveik — vagy igen gyakran a szerzőkről szóló könyvek — formájában. Névsoruk maga a változatosság, sőt még valami teljességféle is: ezekben az írásokban Kassák Lajostól Spiró Györgyig, Kosztolányi Dezsőtől Esterházy Péterig, Jorge Semprúntól Günther Grassig, Mircea Eliadétől Milán Kunderáig, George Orwelltől Umberto Ecóig szinte mindenkivel találkozhat az olvasó, aki — ahogy mondani szokás — számít. Az írások eredetileg a Mozgó Világban jelentek meg, 2001 és 2007 között. Szerzőjük szándéka szerint a kötet címe — Mobilis in mobile („Mozgó a mozgóban”) a Nautilus Nemo kapitányának jelmondata — kétszeresen is jelképes. A kötetbe gyűjtött írások létrejöttének alkalmára utal, miközben szerzőjük kritikusi eszményéről — mozgékonyságról és állhatatosságról — is elmondja a legfontosabbat.

Takács Ferenc - Fielding ​világa
Nemcsak ​az "angol regény" atyjának személyes sorsát, hanem a modern értelemben vett regény megszületésének körülményeit is színesen idézi fel Takács Ferenc könyve. Az ipari forradalom felé haladó Anglia kulisszái között zajlik le a Fielding-dráma: a percenkénti politikai pálfordulások korában az író küzdelme a megtartó, pozitív eszményekért. Kötetünk a mozgalmas kor, az ellentmondásos művészi-emberi személyiség és a művek harmonikus-bonyolult összhangzattana bemutatásával hozza közelebb a mai olvasóhoz a Johathan Wild, a Joseph Andrews és a Tom Jones közkedvelt szerzőjét.

Kollekciók