Ajax-loader

Szilágyi Vilmos könyvei a rukkolán


Szilágyi Vilmos - A ​pszichológus válaszol - Szerelemről, szexről
Dr. ​Szilágyi Vilmos, az ismert szexuálpszichológus új könyvében azoknak a kérdéseknek és válaszoknak a legjavát gyűjtötte egybe, amelyek forrása "A pszichológus válaszol" rovat, a Világ Ifjúsága c. lapban. A szerző öt éven át olvasók ezreinek adott tanácsokat (részben levélben, részben a rovatban), s ezek felölelik a tizen- és huszonévesek szinte valamennyi magánéleti gondját, a serdülőkori testi problémáktól a szerelmen és nemi kapcsolatokon keresztül a párválasztásig és a házasságig. De részletesen foglalkozik (szűkebb szakmájának, a szexuálterápiának megfelelően) a szexuális zavarokkal és azok gyógykezelésével is.

Szilágyi Vilmos - Szexuális ​kultúránkról
Ez ​a könyv a szexuális kulturáltság tükre, s egyben terjesztője és fejlesztője. Lényegesen különbözik az eddig megszokott szexuális felvilágosító könyvektől. Nem biológiai ismereteket nyújt, hanem azt mutatja meg, milyen a szexualitás, mint társadalmi jelenség. Hogyan lehet felkészülni – és a fiatalokat felkészíteni – a szerelemre és a házasságra, a harmonikus és kielégítő nemi életre? Hogyan lehet elkerülni vagy meggyógyítani a szexuális zavarokat? Ezekre és egy sor hasonlóan fontos kérdésre találhat feleletet az olvasó ebben a minden szempontból világszínvonalat képviselő könyvben, amelynek új kiadása bővebb az előzőnél Ráadásul talál benne egy rendkívül érdekes új kérdőívet, amely fejleszti az önismeretet, s kitöltése és beküldése esetén hazánkban egyedülálló tudományos vizsgálat résztvevői lehetünk!

Buda Béla - Cseh-Szombathy László - Szilágyi Vilmos - Szexualitás ​és párkapcsolat a felnőttkorban
Ez ​a kötet az Élet és Tudomány 1977-es évfolyamában megjelent, hasonló című cikksorozat kibővített, fényképekkel illusztrált anyagát tartalmazza. Folytatása "A szexualitásról - a fogamzástól a felnőtté válásig" című, nagy sikerű könyvnek, amely már eddig 3 kiadást ért meg. A szerzők célja, hogy elősegítsék a sikeres párválasztást, a harmonikus házaséletet; a magányosság és az öregedés problémáinak megoldását. A könyvnek pozitív szerepe lehet a fiatalok családi életre nevelésében és a pedagógusok ilyen irányú továbbképzésében. Az itt tárgyalt ismeretanyag legnagyobb része ugyanis már 15-16 éves kortól a fiatalok érdeklődésének előterében áll. Így alkalmas lehet arra, hogy a családi életre nevelés számára fenntartott osztályfőnöki órákon megbeszéljék, feldolgozzák.

Szilágyi Vilmos - Dr. Németh Endre - Tizenévesek ​szexualitása
Nyílt ​szókimondással ír minden "kényes" kérdésről, s ezáltal nagy segítség a veszélyek elhárításában is.

Szilágyi Vilmos - Mélylélektan ​és nevelés
Tartalom Bevezetés A ​mélylélektan kialakulása és fejlődése (Pedagógiai szempontú történeti áttekintés) Társadalmi feltételek, tudományos előzmények Freud útja az idegenlélektantól a pszichoanalízisig A "pszichoanalitikus neveléstan" fejlődése A pszichoanalízis alkalmazása a nevelésben A gyermekanalízis Nevelési tanácsadás és gyermekvédelem A pszichoanalitikus nevelés önrevíziója A mai mélylélektani irányzatok és a pedagógia A Freud utáni freudizmus Az indiviudálpszichológia A "komplex-pszichológia" A neopszichoanalízis Sorsanalízis, létanalízis és egyéb irányzatok Mélylélektani személyiségfelfogások A személyiség struktúrája és dinamikája A gépi modell "Ösztöndinamika" és "libido-ökonómia" Veszélyelhárítás, feszültségcsökkentés, konfliktusfeldolgozás Az individuálpszichológia személyiségképe A komplex-pszichológia személyiségképe Újabb mélylélektani személyiségteóriák Karakterológia és tipológia Libidofejlődés és jellem A "karakteranalízis" (W. Reich) Individuálpszichológiai típustan (A. Adler) A komplex-pszichológia típustana (C. G. Jung) Neopszichoanalitikus karakterológiák és tipológiák A személyiségfejlődés mélylélektani elméletei A pszichoanalízis fejlődéspszichológiája Biológiai preformizmus és fáziselmélet Freudnál A "libidofejlődés" mint a személyiségfejlődés alapjai Az Ödipusz-konfliktus szerepe a személyiségfejlődésben A latencia periódustól a genitális fázisig A "realitásérzék" fejlődése Individuálpszichológia és személyiségfejlődés Pszichikus fejlődés és egyéniesülés (Individuáció) Neposzichoanalikus fejlődéselméletek Alapkonfliktus és önmegvalósítás Az énállapotok és éndinamizmusok fejlődése Az epigenetikus elv és a normatív válságok A szülő és a társak szerepe a gyermeki fejlődésben A "mélylélektanilag megalapozott nevelés" problémája Általános megjegyzések a mélylélektan pedagógiai alkalmazásáról Szempontok és módszerek a gyermek megismeréséhez Nevelhetőség, nevelési célok és feladatok A nevelés szubjektív tényező. Attitűdök és módszerek A tudattalan szerepe a nevelésben Megengedés és korlátozás. A tekintély problémája A nevelő mint magatartási modell A családi nevelés problémái és alternatívái Az intézményes nevelés - és a mélylélektan Az óvodai nevelés Az iskola pszichés klímája. Nevelés és mentálhigiénia Az indulatáttétel szerepe az iskolában A feszültséglevezetés és szublimálás elősegítése Közösségalakítás és csoportdinamika Tanítás és tanulási problémák Tanulás és motiváció A tanulási gátlások Gyermekotthoni nevelés A summerhilli kísérlet Tehetségesek és nehezen nevelhetők A nevelési tanácsadás Felnőttnevelés, felnőttoktatás Összefoglalás helyett Fontosabb mélylélektani szakkifejezések magyarázata Irodalomjegyzék

Szilágyi Vilmos - A ​házasság jövője
Van-e ​jövője a házasságnak? S ha igen, milyen? Erre a két kérdésre keresi a választ ez a könyv. Nem a távoli jövőt fürkészi - ez irreális vállalkozás lenne, erre még a sci-fik írói is alig vállalkoznak. "Könyvem a legszemélyesebb jövőnkről, az intim kapcsolataink, a magánéletünk jövőjéről szól. Olyan, mint egy sajátságos tükör, amelyben nemcsak a házasság mai állapotát szemlélhetjük, hanem jövendő alakulásának körvonalai is felderengenek. Legalább a jövő bizonyos lehetőségei és általánosan jellemző tendenciái, amelyeknek elfogadása persze egyénileg nem kötelező" - írja a szerző könyve előszavában. Könyvében pedig nemcsak arról szól, hogy milyen a korszerű házasság, de leírja a hozzá vezető utat is, és igyekszik az olvasóiban felkelteni az igényt a korszerű tartalommal megtöltött életformára. A házasság múltjával, jelenével, mai válságának tüneteivel és okaival, az egyenrangúságnak, mint a jó házasság egyik legfontosabb feltételének megvalósításával foglalkozik tudományos felelősséggel, olvasmányosan.

Szilágyi Vilmos - Pszichoszexuális ​fejlődés - párválasztási szocializáció
A ​könyv olyan témával foglalkozik, amelyhez ma is rengeteg előítélet, félreértés kapcsolódik, így a felvilágosító munkának különös jelentősége van. Dr. Szilágyi Vilmos pszichológus nevét szexuálpszichológiai témájú cikkei, tanulmányai, dr. Buda Bélával együtt írt Párválasztás című könyve alapján ismerhette meg a pedagógiai-pszichológiai szakirodalom olvasóinak tábora. Ezúttal új, hazánkban jóformán előzmény nélküli felmérés alapján készült kötettel jelentkezik a szerző. A könyv átfogó képet ad a pszichoszexuális fejlődés szakaszairól, az egyes korszakok legfőbb pszichológiai, pedagógiai problémáiról. Érdekesen szól a párválasztási elvárásokról, attitűdökről, lehetőségekről, a nemi kapcsolatok kialakulásáról és formáiról, a konfliktusokról és frusztrációkról. Dr. Szilágyi Vilmos pontosan, megbízható szakirodalmi tájékozottsággal és kellő új felmérés birtokában informál a "kényes kérdésekben". A könyvben közölt mellékletek révén betekinthetünk szerzői "műhelytitkaiba". A könyvet elsősorban azoknak ajánljuk, akik a serdülő ifjúság nevelésével foglalkoznak pedagógusként, népművelőként - vagy akár mint szülők.

Szilágyi Vilmos - Szexuálpszichológia ​- Tankönyv és dokumentáció
Ebben ​a szakkönyvek és szakvélemények ismertetésével kiegészített tankönyvben a szerző négy évtizedes munkásságának tapasztalatait gyűjtötte egybe a szexuálpszichológiáról, vagyis a szexuális és párkapcsolati viselkedés vizsgálatáról, figyelembe véve annak történelmi alakulását és egyéni fejlődését egyaránt.

Szilágyi Vilmos - A ​szexuálpszichológus válaszol
Nagyon ​jó gondolat volt dr. Szilágyi Vilmos, az ismert pszichológus részéről, hogy saját levelezői gyakorlatából vett példákhoz fűzött magyarázatok és tanácsok formájában próbálja összefoglalni mindazokat az ismereteket, amelyekre a pszichoszexuális és párválasztási érettség eléréséhez szükség lehet. Ezzel a módszerrel a szerző valóban a legaktuálisabb kérdésekre válaszol, közvetlen hangnemben. Az olvasó szinte beszélgető partnert talál benne. A levelekhez kapcsolódó állásfoglalások elolvasása révén pedig kialakulhat korszerű szexuális kultúrája. - dr. Buda Béla

Szilágyi Vilmos - Szexuálpedagógia
A ​pszichológus szerző több évtizedes praxisa alapján igen szakszerűen, de közérthetően és érdekesen ismerteti a szexuális nevelés nem könnyű problémáit, s egyúttal megoldást is kínál rájuk.

Szilágyi Vilmos - A ​nemek viszonyának jövője
Az ​intim párkapcsolat életünk egyik legfontosabb területe. Szakértők szerint azonban szexuális kultúránk mégis sok kívánnivalót hagy maga után és ugyanez mondható a nemek közéleti viszonyára is. Vajon minek köszönhető a hagyományos házasság válsága, s mi lehet a kiút ebből a válságból? Milyen egy valóban egyenrangú párkapcsolat, amely mindkét fél emberi kiteljesedését és fejlődését szolgálja? Leküzdhető-e a féltékenység, és mi a hűség valódi jelentése? Hogyan lehetnek egyenrangúak a nemek a magánélet és a közélet területén? E könyv szerzője a nemek viszonyát járja körül tudományos alapossággal, terápiás tapasztalattal és széleskörű tájékozottsággal. Könyve kiváló útmutató azoknak, akik fejleszteni kívánják párkapcsolatukat, egyenrangú viszonyra törekednek társukkal, vagy éppen párt keresnek, de azoknak is, akik a nemek viszonyának társadalmi alakulása iránt érdeklődnek. Dr. Szilágyi Vilmos (1929) filozófia-pszichológia szakon szerzett diplomát, 1970 óta foglalkozik szexológiával. Megszervezte az első szexológiai munkacsoportot és konferenciát, szerkesztette és kiadta a Magyar Szexológiai Szemlét, egyetemi kurzusokat és workshopokat vezetett; több szexológiai témájú felmérést is végzett. Számos szexuálpszichológiai, szexuálpedagógiai könyv szerzője, a szexuális-párkapcsolati kultúra fejlesztését tekinti hivatásának.

Szilágyi Vilmos - Szexuális ​szocializáció
A ​kötet, amely korábban Nemi nevelés a családban címmel jelent meg, a pszichoszexuális fejlődés normális menetét, illetve annak gátló tényezőit mutatja be. A szerző elsőként a nemi nevelés általános szempontjait foglalja össze, majd a helyes és célszerű szexuális nevelés feltételeinek és előkészítésének ismertetése után életkor szerinti szakaszokra felosztva (0-3 éves kor, óvodás korú gyermekek, kisiskolások, serdülők és ifjúkor) a pszichoszexuális nevelés konkrét tennivalóit tárgyalja. Olvashatunk a nemi tudat megjelenéséről, a meztelenség és szeméremérzet kapcsolatáról az Oedipus-komplexus kialakulásáról, a serdülőkor általános és pszichés jellemzőiről, az önkielégítés szerepéről, típusairól, problematikájáról. A könyv végén a felnőtté válás, a párválasztás és a családalapítás problémáival küzdő fiatal számára nyújtandó szülői-nevelői teendőket adja meg a szerző. A könyvet a szerző praxisából származó esetleírások, levél- és naplórészletek, valamint bő irodalomjegyzék egészítik ki.

Szilágyi Vilmos - Párválasztásaim
E ​könyvből a szexológiai szakkönyveiből jól ismert szerző megdöbbentően őszinte vallomásait ismerhetjük meg. Ezek egyik fő tanulsága szerint, hogy nem lehet egyetlen partnerben egyszer s mindenkorra megtalálni minden kapcsolati igény kielégítésének lehetőségét. Tehát nem számíthatunk egy kizárólagos "Igazi" megtalálására. Az igények ugyanis változnak; ezért vagy le kell mondani egy részükről (a kevésbé fontosakról), vagy többféle kapcsolatra lesz szükség a kielégítésükhöz. A korszerű, nyitott, rugalmasan stabil házasság lényege: elkötelezettség egymás valóban fontos, egyéni igényeinek kölcsönös kielégítésére, s ugyanakkor szabad önmegvalósításának elősegítésére - a közös célok és a család érdekeinek figyelembe vételével. A szerző izgalmas önvallomásai ráébresztenek a jó kompromisszumok szükségességére és a párkapcsolati "csereszerződés" rendszeres megújítására.

Szilágyi Vilmos - Intimkapcsolat ​kézikönyve
Buda ​Béla előszavával jelent meg magyar nyelven és magyar szerzőtől a napjainkig legigényesebb könyv a szexkultúráról, és a szexuális nehézségekről. A könyv tematikáját, témáit illetve átfogó, széles körű. Szakmailag igényes, tudományosan megalapozott. Ezért nem csak az érdeklődő laikusoknak, de szakembereknek is ajánlom. A szerző fellép a téves képzetek és előítéletek ellen. Túllép ezen akkor, amikor erkölcsi kérdésekbe bonyolódik például a Szerelemmel - vagy anélkül? és a Nyitott partnerkapcsolatok fejezetekben. Ez utóbbiakban nem csak tudományos ismereteket, hanem személyes értékítéleteket közvetít. Szexuális kultúránk gazdagítása mellett tör lándzsát, amikor szót emel a közösülés-központúság ellen. A hangsúly kerüljön át a pettingre és előjátékra! Megérthetjük, miért tanult készség a női orgazmus elérése. Miért fontos az önkielégítés és annak módja. A férfiaknál is találkozunk előítéletekkel, pl. a hímvessző méretét illetőleg. Újszerű információkat kapunk a nő hüvelyi G foltjának ingerelhetőségéről. Részletes leírást olvashatunk a petting technikájáról. Megtudhatjuk, hogy a férfiak többszörös orgazmusa kultúránkban idegen, mert egyfajta szellemi, vallási ráhangolódást feltételez. A féltékenység a szerző értelmezésében mindig kóros. A nyitott partnerkapcsolatok kérdésében már két könyvet is írt Szilágyi Vilmos, szakmai és laikus körökben egyaránt nagy felbolydulást keltve. A mi zsidó-keresztény alapokon nyugvó kultúránk nehezen fogadja el a külső parakapcsolatokat, a paráználkodást. Külön szakasz foglalkozik a szexuális funkciózavarok értékelésével és kezelésével. Ez az egyik legmodernebb, leghatékonyabb része a könyvnek. A gyakorlatomban, sok kliensemnek, kollégáim között sok érdeklődőnek ajánlom ezt az igazán színvonalas könyvet a szexkultúra témakörében. Molnár Tamás szexuálpszichológus

Szilágyi Vilmos - Nemi ​nevelés a családban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi Vilmos - Szerelmi ​kultúránk
A ​szerelem az emberi kultúra legszebb vívmánya. S jól tudjuk, igazi szerelem nem létezik testiség nélkül. Ám a kultúra – így a testi szerelem kultúrája – sem születik velünk, csak tanulással sajátíthatjuk el. Igaz, a testi szerelemre ösztöneink is késztetnek bennünket. Azonban a génekkel átöröklött ösztönök olyanok, akár a mag, amelyben benne rejtezik a kivirágzó, majd mosolygó gyümölcsökkel pompázó fa lehetősége, de hozzáértő, gondos nevelés és ápolás nélkül csak mag marad. A testi szerelem egyes mozzanatait az eddig szokásosnál szóban és képben egyaránt kissé merészebben bemutató kötet – túllépve a tabukon és álszemérmen – ahhoz kíván segítséget nyújtani, hogy a testi szerelemből nyerhető gyönyörök adására és elfogadására való képességünk hiánytalanul kibontakozhasson, s ezáltal is teljesebbé válhasson életünk.

Szilágyi Vilmos - Nyitott ​házasság - korszerűbb életstílus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Buda Béla - Szilágyi Vilmos - Párválasztás
Párkapcsolataink ​sikeressége, kudarcai jelentős mértékben befolyásolják magánéletünket, társadalmi boldogulásunkat. A két szerző mindenki számára érthetően járja körül a szerelem, házasság, család, válás sok boldogságot és sok szenvedést okozó kérdésköreit azzal a szándékkal, hogy elsősorban a fiatalok számára megkönnyítse a buktatók elkerülését, az érzelmi biztonságot nyújtó, jó házasság kialakítását. Hasznos tanácsokkal látják el azokat is, akik eltévedtek a párválasztás útvesztőiben, és szakemberek segítségére szorulnak az újrakezdéshez. A párválasztási érettség biológiai, szexuálpszichológiai és szociálpszichológiai vonatkozásainak ismertetésével a párválasztás és a párkapcsolatok tudatos elemeinek fontosságát hangsúlyozzák.

Szilágyi Vilmos - Hogyan ​éljek?...
HOGYAN ​ÉLJEK? - A több, mit egy tucat könyvből már jól ismert pszichológus szerző ezzel azt a fontos kérdést teszi föl, ami előbb-utóbb mindnyájunkban fölmerül. Elsősorban persze a felnőttkor küszöbén álló fiatalokban, de - saját tanúsága szerint az idősebbekben is. Hiszen életünk bővelkedik a fordulatokban, amikor a régiek helyett új lehetőségek tűnnek fel, s irányt kell változtatni. A szerző alapgondolata, hogy sorsunk a kezünkben van, s elsősorban önmagunkért vagyunk felelősek. Ahhoz, hogy jól gazdálkodjunk képességeinkkel és lehetőségeinkkel, mindenekelőtt el kell sajátítanunk a életvezetés alapismereteit és fejlesztenünk kell önismeretünket. E sorsdöntő feladatok megoldásához ad felbecsülhetetlen segítséget ez a gyakorlatias, közérthető kézikönyv!

Szilágyi Vilmos - A ​gyönyör művészete
Az ​ismert szexológus, dr. Szilágyi Vilmos legújabb kötete az erotikus örömszerzés kézikönyve. A könyv törzsanyagát az Erato című folyóiratban megjelent cikkei adják, melyek gyakorlati kalauzként szolgálnak azoknak, akik újabb, gazdagabb örömöket keresnek a szerelemben. Félreértéseket eloszlató és hasznos tanácsokkal szolgáló könyvét Lacza Márta merészen szép, orvosilag és művészileg egyaránt pontos grafikái illusztrálják.

Szilágyi Vilmos - Nemiségtudomány
A ​könyv alcíme: Szexológiai értékelés A nemiségtudomány, amelyet legtöbben csak "szexológia" néven ismernek,és az erotikus viselkedések vizsgálatának (így pedig eleve gyanúsnak és illetlennek) tartanak, a hagyományos gondolkozásúak számára feleslegesnek, sőt, veszélyesnek tűnhet. A szerző új (27.) könyvében bemutatja a nemiségtudományt, s vizsgálatai alapján kritikailag értékeli a szexuális kultúra hazai helyzetét, s felvázolja a szexuálpolitika tudományos megalapozásának lehetőségét.

Kollekciók