Ajax-loader

Molnár Mónika könyvei a rukkolán


Gruiz Katalin - Horváth Beáta - Molnár Mónika - Környezettoxikológia
A ​környezettoxikológia a környezetbe került vegyi anyagoknak az ökoszisztéma tagjaira gyakorolt hatását vizsgálja és ebből igyekszik előrejelzést adni a teljes ökoszisztémára. Teljes ökoszisztémák minden részletére kiterjedő vizsgálata mai tudásunk és a költségek miatt nem lehetséges, ezért kiválasztott, jellemző fajok vagy laboratóriumi tesztorganizmusok válasza alapján következtetünk az ökoszisztéma egészére. Az ökotoxikológiai vizsgálatok eredménye tehát eleve bizonytalanságot rejt magában, hiszen nem tudhatjuk, hogy a választott fajok valóban jól reprezentálják-e a teljes ökoszisztémát. Egy másik dilemma, mely a szakterület tudósait is megosztja, annak eldöntése, hogy a legérzékenyebb fajoktól kapott válaszokra alapozzunk-e, vagy az átlagosakra, hogy mindenütt azonos organizmusokat alkalmazzunk-e vagy helyspecifikusakat. Ez a könyv áttekintést ad a vegyi anyagok és a szennyezett környezet ökotoxikológiai tesztelésére, felszíni víz, felszín alatti víz, talaj és üledék vizsgálatára alkalmas módszerekről és azok elvi alapjairól. A hangsúlyt a szilárd fázisú környezeti minták hatásának vizsgálatára helyezi, mert ez új és kevéssé ismert terület. A mikrobiális-, növényi- és állati tesztorganizmusokon kívül kitér a mikro- és mezokozmosz ismertetésére és a talajban élő összes organizmus tevékenységének eredőjeként megjelenő aktivitások mérésére és értelmezésére.

Kollekciók