Ajax-loader

Walter Trobisch könyvei a rukkolán


Walter Trobisch - Szerettem ​egy leányt
Bizalmas ​belső titkokat eláruló, egészen személyes jellegű levelezés Kamerunból (Nyugat-Afrika).

Walter Trobisch - Beteljesületlen ​vágyakkal együtt élni
A ​felnőtté válás problémáiról mindenkinek: szülőknek, nagyszülőknek, tanároknak, lelkészeknek, lelki gondozóknak és maguknak a tizenéveseknek. "Tanulj meg terhet hordozva járni!" Ez a mondat nem található meg ebben a könyvben. Mégis, ha nagyon röviden akarom megfogalmazni e könyv üzenetét, ez jut eszembe. Ez olyan üzenet, amelyre napjaink ifjúságának nagy szüksége van, de jó lenne átadni ezt (talán még nem késő) az idősebbeknek is. Korunk közgondolkodását ugyanis áthatotta egy jövőnket romboló téveszme: a teherhordozás, a nélkülözés, a szenvedés és a fájdalom méltatlan hozzánk, ezért ezeket mindenestől el kell vetni, meg kell tagadni, ki kell iktatni életünkből. Helyettük válasszuk mindig a könnyebb utat, a gyorsabb kielégülést; jogunk van minden élvezethez, amit képesek vagyunk elérni és élvezni; a tilalomtáblák és a korlátok abszolút fölöslegesek, sőt károsak, hiszen az etikát mi magunk csináljuk magunknak, külső hatalom (Isten) ne szóljon bele az életünkbe. Közben nem gondolunk a teher és a szenvedés hordozásának jellemformáló, személyiséget érlelő erejére, és megfeledkezünk Teremtőnkről, aki kész megmutatni az utat, amelyen ugyan nem teher nélkül, de a célbajutás biztos reményében járhatunk. Tartalom: A magyar kiadás elé Az író előszava az angol nyelvű kiadáshoz "Borzasztóan szeretjük egymást" "Egy barátnőt meg kell csókolni" "Hogyan találhatok egy igazi barátot?" "A következő barátnőm lesz a feleségem" "Klaus és én ugyanabban a szobában töltöttük az éjszakát" "Még egy lány is túl sok" "Bűn-e az önkielégítés?" "Szeretném a ciklusomat fellőni a Holdra" "Magányos vagyok" "Az apám gyűlöl engem" "Nálunk mindig veszekedés van" "Hirtelen segítettünk egymásnak" "Napóleon lenne a baj oka?" "Csókjai egyre hevesebbek lettek" "Ő túlságosan értékes egy flörthöz" "Mindig a helyemet keresem" "Húsz éves vagyok, és még sohasem feküdtem le egyetlen lánnyal sem" "A bennem lévő ellentmondás: keresztyénnek lenni vagy együttjárni egy lánnyal" Utószó

Walter Trobisch - Szeresd ​önmagadat is!
Alcím: ​Önmagunk elfogadása és a búskomorság Tartalom: Önmagunk szeretete - Senki sem szereti saját magát; Szeresd magad!; Önszeretet és önzetlenség; Az egyetlen, aki önzetlen volt, önmagát teljesen elfogadta; Tanuljuk meg önmagunkat szeretni!; Az ördögi kör megszakítása; A szeretet több, mint elfogadás; A hiányzó önszeretet következményei A búskomorság - Búskomorság a Bibliában; Segítség a búskomorság ellen; Bátran "nehéznek" lenni

Walter Trobisch - Kettesben?
Walter ​Trobisch lelkész-misszionárius - 1923-ban Lipcsében született. Teológiai tanulmányait Bécsben, Heidelbergben, Párizsban, majd Rock Island/USA-ban végezte. 1952-ben házasságot kötött Ingrid Hult-tal, egy Afrikában dolgozó amerikai misszionárius leányával. Öt gyermekük van. W. Trobisch 1953-tól evangélikus egyházi szolgálatban állt Kamerunban. Jelenleg Ausztriában él, előadói körútjain Tanzániában, Zambiában, Etiópiában és Pápua-Új-Guineában, valamint az USA-ban tanfolyamokat tart házassági kérdésekről; 1965 óta feleségével és afrikai munkatársakkal együtt széleskörű házassági-tanácsadó szolgáltatott épített ki több országban. Magyar olvasóink előtt már ismert W. Trobisch világszerte elterjedt könyve "Szerettem egy leányt". Bizalmas levelezés formájában a fiatalság égető szexuális problémáit tárgyalja benne, s mint tapasztalt lelkigondozó ad eligazítást. Walter Trobisch "Kettesben?" című könyvében egy afrikai nagyváros egyházában tartott előadásait és ottani élményeit írja le. A repülőgép megérkezésétől kezdve kérdéseikkel, problémáikkal ostromolják őt a fiatalok. Ezek a kérdések azonban ugyanúgy megoldásra várnak szerelmesek és házastársak életében Afrikán kívül - az ún. kultúrországokban is. A Biblia kijelentéseire alapozott válaszait a szerző nagyon közvetlen és egzakt módon fogalmazza. Tragikus, kilátástalannak tűnő helyzetekből utat, irányt mutat az isteni megoldás felé. Tartalom: A második magyar kiadás előszava A szerző előszava 1-9. fejezet - Néhány főgondolat vázlatos ábrázolása Függelék - A szerelem olyan érzés, melyet tanulnunk kell

Walter Trobisch - Ingrid Trobisch - Csodálatos ​érzés?
Alcím: ​Gondolat- és érzelemvilágunk tisztaságáról "Azt kérdezi, honnan jön a megmagyarázhatatlan bűntudat. Érdekes módon ez a nem keresztyéneknél ugyanúgy előfordul, mint a keresztyéneknél." "Akkor most túlságosan nagyon, vagy túlságosan kevéssé szeretem magam?" "A nővé válás és a férfivá válás feladatát azonban mindketten kapják, a házasok ugyanúgy, mint az egyedül élők." A szexualitás kommunikáció, amelyben a két fél (férfi és nő) akkor tudja a legtöbbet és legigazabbat mondani egymásnak, ha a kommunikációt nem zavarják meg a múltból felmerülő emlékek, álomképek. Ma, amikor már keresztyének körökben is általánossá váltak a házasság előtti szexuális kapcsolatok, a Trobisch-házaspár rávilágít: Nem elég, ha a testi kapcsolattal várunk a házasságkötésig. Érzelem- és gondolatvilágunkat is tisztán kell megőriznünk. Tartalom: Bevezetés Előhang - Beszélgetés az olvasóval Levélváltás D. Ilonával Utóhang - Beszélgetés az olvasóval Függelék I.: A tigris-történet - Dr. Hans Bürki Függelék II.: Szexuális szabadság - V. Mary Stewart Irodalomjegyzék

Kollekciók