Ajax-loader

Serfőző Simon könyvei a rukkolán


Serfőző Simon - Félország, félvilág
"Serfőző Simon az alföldi tanyavilágban töltötte gyermekéveit, s onnan jutott el a nagyvárosokba, az irodalomba. A tanyai láthatár országnyivá tágult, s azon belül őrződött meg. Ma is élményközeli a hajdani tanyai nézőpont, s szimbolikus lényegét tekintve része az egésznek. Úgy is, mint a nemzeti múlt kiiktathatatlan része, s úgy is, mint a hajdani sorssal sokak számára ma is azonos-rokon valóság. A tanya- és a hazaélmény szerves összetartozása annak idején Serfőző több nemzedéktársában is tudatosult. A tanyavilág valóságos elmaradottsága, a lehetséges távlatok ellentmondásossága és kidolgozatlansága eltagadhatatlan volt a hatvanas-hetvenes években, s így kicenzúrázhatatlan tárgykörnek bizonyult. Vagyis ezzel érzékeltetni lehetett, hogy az egyre fényesebbnek hirdetett szocializmus világában megőrződik, újratermelődik a szegénység, a félreszorítottság, a kiszolgáltatottság. "

Serfőző Simon - Nincsen ​nyugalom
1966-ban ​megjelent első kötete is már arról tanúskodott, hogy Serfőző Simon természete szerint a "sorsot író költök közé tartozik. Új verseiben is megőrizte ezt a jellegzetességét: különös hangú elégiáiban, szomorkás önérzetű töprengéseiben is az egész életút tapasztalatai zsúfolódnak, mint valami viharvert hátizsákban.

Serfőző Simon - Fészekhagyók
A ​kötetben található, a gyermekkor világába kalauzoló novellák és a "Fészekhagyók" című kisregény is életrajzi ihletésű alkotások, a gyerekkor utáni ifjúkor küzdelmeit ábrázolják hitelesen, élvezetesen.

Serfőző Simon - Gyerekidő
Szeretnek-e ​bennünket igazán? És jól szeretnek-e? És úgy szeretnek-e ahogyan azt mi szeretnénk? Ezek a kínzó kérdések kicsiny gyermekkorunktól kezdve kísérnek minket végig az életünkön. Ennek a regénynek a hősét, az éppen iskoláskorba lépő vadóc kisfiút is állandó támadásra, megtorpanásra és társkeresésre készteti a szeretetéhség. Agyondolgozott,mindig fáradt szülei nem tudják, meg nem is nagyon akarják kimutatni a szeretetüket,. Így aztán hosszú ideig azt hiszi, magányos, felesleges kis lány a világban, míg aztán egy majdnem tragédiába fúló eset ráébreszti, az a dolga, hogy megértse, szeresse és segítse a szüleit. Anya és fia egymásra találásának szomorúan szép története a Gyerekidő, Barczánfalvi Ferenc kedves, finom rajzaival illusztrálva.

Serfőző Simon - Amíg ​élünk
Ha ​hazautazom, s megállok a szelektől zúgó tanya végén, szabadon elmehet tekintetem kilométeres messzeségekbe. Ellátni Újszászig, szülőfalumig: Zagyvaré-kasig, a nyári konyha felőli oldalról Szolnokig, délnyugati irányban pedig majdnem az abonyi határig. Máig ismerőseimnek tudom azokat a kíméletlen szorgalmú embereket, akik ezen a tájegységen, párálló földhátak és laposok közt, a Kapás-Széles-Fűzfa- Havasi-dűlők mentén, a ködöt lengető, házunk körüli földeken teperték a munkát tavasztól őszig. Az ő életük keménységét, a Zagyván inneni és túli volt tanyasiaknak a hatvanas évek utáni mindennapjait, a velük tizenöt év alatt történteket próbálom - sűrítve az eseményeket, életeket - elmondani e kötetbe gyűjtött riportjaimban. Idevalósi írásaimban minden barázda, idevalósiak a zakatoló vasútpartok, a kutyákat gyalogoltató faluszélek. S idevalósiak a szavak is, amelyeknek a legtöbbjét azoktól kaptam, akiknek az életét kívánom megmutatni. Akiknek a sorsa életre szóló ügyem. Serfőző Simon

Kollekciók