Ajax-loader

Komlósi Sándor könyvei a rukkolán


Komlósi Sándor - Neveléstörténeti ​olvasókönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Komlósi Sándor - Családi életre nevelés
TARTALOM Alapvető ismeretek a családról A család funkciói A család életének ciklusai A családi életre nevelés feladatai és nehézségei az egyes életkorokban Korszerű orvosi szemlélet a nemiségről, szexualitásról Családjogi alapismeretek Családi életre nevelés - a családi és intézményes nevelés feladatai, megelőző és terápiás lehetőségek A felsőoktatási intézményekben tanuló diákok magatartásának - társas, családi viszonyulásainak néhány jellegzetes esete

Komlósi Sándor - Gazdaságmatematika ​I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Komlósi Sándor - Az ​optimalizáláselmélet alapjai
Komlósi ​professzor gazdaságmatematika könyve a magyar középiskolai matematikai oktatás színvonalára alapoz és a szakma világszínvonalú magyar hagyományait követi, beépítve a legújabb kutatási eredményeket is. A tartalomból: Valós számok, egyváltozós valós függvények, többváltozós valós függvények, határátmenet művelet sorozatokra, határátmenet művelet függvényekre, differenciálszámítás, a függvényvizsgálat analitikus módszerei, a lineáris algebra alapjai, bázisok és koordinátarendszerek, az elemi bázistranszformáció és néhány alkalmazása, annak további alkalmazásai, többváltozós szélsőérték-feladatok megoldása, egyenlőtlenség-feltételes szélsőérték-feladatok, másodrendű optimálási feltételek és inercia-tesztek.

Bajkó Mátyás - Komlósi Sándor - Kosáry Domokos - Köpeczi Béla - Mészáros István - Orosz Lajos - A ​magyar nevelés története I.
A ​régebbi és újabb neveléstörténeti kutatás eredményeit összefoglaló fejlődés szem előtt tartásával az államalapítástól 1849-ig tekinti át a magyar nevelés történetét. Bemutatja a különböző korok oktatási, oktatáspolitikai törekvéseit, az intézményes nevelés, az iskola szervezeti változásait, hálózatának kiépülését. Vizsgálja az iskolai oktatás és nevelés tartalmának és módszereinek fejlődését, a tankönyveket és egyéb segédeszközöket, a tanítók képzését és az iskola belső világának változásait. Igyekszik pontos és megbízható képet adni az iskolai oktatás és nevelés koronként változó gyakorlatáról, valóságos helyzetéről. Végigkíséri a hazai pedagógiai gondolkodás fejlődését, a nevelés tudományának kiformálódását.

Kollekciók