Ajax-loader

Jánosa András könyvei a rukkolán


Jánosa András - Paál Éva - Munkafüzet ​a Számvitelszervezés és vezetés című tananyaghoz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jánosa András - Juhász Imre - Kaderják Gyula - Kálmán Endre - Paál Éva - A ​számítástechnika gyakorlati alkalmazása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jánosa András - Paál Éva - Számvitelszervezés ​és vezetés II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jánosa András - Adatelemzés ​számítógéppel
"Ez ​a könyv nem kifejezetten számítástechnikai könyv, ugyanakkor nem is statisztikakönyv. Persze, miután statisztikai módszertant alkalmazó elemzési problémák (legyen szó piacvizsgálatokról, minőségellenőrzésről, szociológiai felmérésekről stb.) számítástechnikai eszközökkel támogatott megoldását adja, elkerülhetetlenül érinti a statisztikai módszertani kérdéseket. Kívánom minden olvasónak és felhasználónak, hogy haszonnal forgassa e könyvet - vizsgától gazdasági hasznosulásig." (Dr. Jánosa András)

Jánosa András - Üzleti ​intelligencia alkalmazások
Az ​üzleti intelligencia az üzleti folyamatok adataiból kiinduló, a vállalati adat-és információs vagyont hasznosító "üzleti tudás"-csinálás folyamata. Folyamat, amelyben a gazdasági események feljegyzett adatai egy tudatos feldolgozási, átalakítási, csoportosítási, rendezési, elemzési munka eredményeként üzleti problémák megoldására alkalmas felismerésekké és képességgé, s üzleti magatartás tervezésének elindítóivá, akciók kiváltóivá válnak.

Hauserné Dénes Éva - Jánosa András - Juhász Imre - Paál Éva - Pénzügyi ​és számviteli szoftverek ügyintézőknek
A ​pénzügyi-számviteli ügyviteli tevékenységben ma már egyre magától értetődőbb eszköze a munkavégzésnek a számítógép. Nem is igazán képzelhető el gyakorlatilag érvényes módon sem a feladat mennyiségi követelményeihez igazodó adatfeldolgozási igény, sem pedig a vállalkozás működésére vonatkozó információk, vezetői információk kinyerése, s ismét csak mennyiségi, de főleg minőségi követelmények kielégítése számítógépes feldolgozás nélkül, pusztán hagyományos eszközökkel. Ezzel a kiadvánnyal a pénzügyi, valamint a számviteli ügyintézők szakterületén szükséges adatfeldolgozási ismereteknek a megszerzéséhez, a pénzügyi-számviteli ügyviteli szoftverekkel történő munkavégzéssel való megismerkedéshez szeretnénk hozzájárulni. Ez itt annál is inkább indokolt, mert a pénzügyi számviteli szakképzésnek ez az első lépcsőfoka, ez szolgál a szakma egyes olyan alapismereteinek, készségeinek az elsajátítására, melyekre a szakképzés magasabb szintjei adottként támaszkodnak. Ezért a szakképzési rendszerben itt találkoznak a jelöltek alapvető adatfeldolgozási ismeretekkel, s a munkavégzés egyes gyakorlati, technikai elemeivel.

Dr. Csernyák László - Jánosa András - A ​gazdasági optimalizálás módszerei II.
A ​gazdálkodási tevékenységet bizonyos korlátozó feltételek befolyásolják. Ezeket és az elérendő célt modellek szerkesztésével lehet kezelni. A racionális közgazdasági gondolkodás törekszik az optimális arányok elérésére a ráfordítások és az elérhető haszon tekintetében. A modellek ezt az összevetést teszik rendszerezetté és áttekinthetővé. Itt a lineáris modellekkel foglalkozunk. Az optimalizálási modellek számszerű megoldásának ma elengedhetetlen eszköze a számítógép. A könyvben a lineáris algebra feladatainak és a lineáris modelleknek a számítógépes megoldását is megmutatjuk. A könyv tanulmányozása nem feltételez több előismeretet, csak a lineáris egyenletrendszer Gauss-Jordan-féle megoldásának, a mátrixműveleteknek, a vektorrendszer rangjának és az Excel táblázatkezelő rendszernek az ismeretét.

Kollekciók