Ajax-loader

Mucsi László könyvei a rukkolán


Farsang Andrea - Mucsi László - Keveiné Bárány Ilona - Táj ​- Érték, Lépték, Változás
A ​21. században a tájkutatás a reneszánszát éli. A 20. század első felében kialakult tudományterület meghatározó súlyponti kérdései és kutatási irányzatai napjainkra jelentősen átalakultak. Ezt támasztják alá az alábbi - e kötetben megjelenő tanulmányokból kiemelt - gondolatok is. „A tájjal kapcsolatos kutatások a döntéselőkészítést szolgálják, prognózist adnak a jövőre" - írja Kertész Ádám. „Egyértelműnek tűnik, hogy a tájföldrajzi és tájökológiai diszciplína tárgyánál fogva illetékes lehet a tájvédelmi tevékenységek tudományos megalapozásában" - fogalmazza meg Kerényi Attila és Csorba Péter. „A tájvédelmi szempontok felerősödése a hazai térségi és települési tervezésben indokolja, hogy a tájtervezésnek a tájkarakter-védelemre is kiterjedő szerepét a vizsgálati módszertan fejlesztésével támasszuk alá" - írja Csima Péter. „Milyen elméleti és gyakorlati kérdéseket vetnek föl a „szuburbán-tájban" napjainkban megfigyelhető változások?" - teszi fel a kérdést Csatári Bálint. Ezen megállapítások, kérdésfeltevések is jelzik, hogy napjaink tájkutatásában a gyakorlati irányzatok erősödése figyelhető meg. Ezek az irányzatok (a teljesség igénye nélkül): a tájértékelés, a tájkarakter- és tájpotenciál-vizsgálatok, a táj- és földhasznosítási tervezés, a tájmetriai vizsgálatok, a táj-rehabilitáció, a tájmenedzsment és tájvédelem, valamint a tájváltozás-vizsgálatok, amelyek mindegyikére talál példát az Olvasó a kézben tartott kötetben.

Mucsi László - Műholdas ​távérzékelés
A ​távérzékelés fizikai alapjai, meteorológiai, erőforrás-kutató műholdak, mikrohullámú rendszerek.

Kollekciók