Ajax-loader

Karczag György könyvei a rukkolán


Karczag György - A ​kihívott démon
Karczag ​György - jóllehet három, egyenként majd' félezer oldalas regényét adták ki a mögöttünk hagyott század hetvenes éveiben - nem szerepel még az irodalmi lexikonokban sem, a korszakról szóló irodalomtörténeti összefoglalások nem foglalkoznak vele, róla pályakép, műveiről elemzés soha nem látott napvilágot. Mellőzöttségének oka elsősorban az, hogy könyveit a Móra Ferenc Kiadó jelentette meg, s az ifjúsági irodalomba besorolt regényeket a közismerten sznob hazai irodalomkritika mindig annyira lenézte, hogy többnyire tudomást sem vett róluk. Azonban, amiből akár csak egyetlen példány is fennmarad, arról a világ tudomást szerez. Mint most is, amikor kiadónkhoz került Karczag György kiadatlan életműve. A már megjelent könyvek újra napvilágot látnak, a kéziratban maradtak pedig végre a közönség elé kerülnek - elsőként most A kihívott démon. Egyirodalmi műnek megadatik a feltámadás lehetősége, a többi az Olvasón múlik...

Karczag György - Idegen ​páncélban
A ​legendás magyar XI. század nemcsak fénylő nevű országteremtők, verhetetlen lovagkirályok nagy tetteinek időszaka. Véres testvérharcok dúlnak a trónért, az ifjú Salamon hol nyíltan, hol orvul küzd unokatestvérei, Géza, László és Lambert ellen. Mindkét pártot tehetséges államférfiak irányítják, akik bölcsek és ugyanakkor könnyelműek, kegyetlenek és istenfélők. Ha tartósan kibékülnének, akár a gyenge Bizáncot is meghódíthatnák, erejüket azonban egymás ellen tékozolják, és közöttük őrlődik, pusztul a kiszolgáltatottak sokasága. Az idegen páncél viselőjét, Sebőt, az egyszerű halászivadékot valamikor az 1060-as esztendő őszén sorsa kiragadja a nyomorúságból, de keservesen nagy árat fizet emelkedéséért. Mikorra végül megkeseredett szívvel átverekszi magát a kelepcéken s a csaták poklán, hasztalan keres egy nyugodt helyet, ahol megpihenhetne. Mit remélhet az idegen páncélba zártan?

Karczag György - A ​csillagok szeme
A ​fiatalon elhunyt kiváló magyar író életműkiadásának negyedik darabja, az eddig kéziratban maradt fantasztikus írásokat tartalmazza: A csillagok szeme című regényt, illetve novellákat.

Karczag György - A ​térkép szerint ismeretlen
E ​kötettel teljessé válik a hetvenes években fiatalon elhunyt kiváló író, Karczag György (1941-1978) felfedezése, mely 2005-ben éppen a Hungarovox Kiadónál vette kezdetét Madarász Imre ,,Legendák ébredése" Karczag György, az ismeretlen remekíró című kismonográfiájának megjelenésével. Az 1968-69-ben írott A térkép szerint ismeretlen, Karczag György utolsó eddig kiadatlan regénye, miután évtizedekig kéziratban maradt, végre papírsírjából feltámadva, fiatalos üdeséggel érkezik meg az Olvasókhoz. A lenyűgöző és megrendítő régészeti kalandregényben két magyar emigráns kutató egy dél-amerikai ősi indián város feltárására vállalkozik, lélegzetelállító izgalmak, rettenetes megpróbáltatások közepette, megküzdve a vad természettel, az emberi gonoszsággal és saját lelkük kísértéseivel és kételyeivel is. Tudomány és fantasztikum, útleírás és régészet, ősi múlt és modern világ, tanítás és szórakoztatás egyesül e letehetetlen könyv lapjain, mely időben és térben messze röpít, párját ritkító olvasmányélményt kínálva.

Karczag György - Zúgó ​nyilak
Történelmi ​forrásokban is szereplő, valóságos személy a regény főhőse. Az Ákos nembéli Ákos fia, Ernye. Mint királyi szolgálattevő már fiatalon II. Endre udvarába kerül, és nagy szolgálatokat tesz IV. Bélának is. Ott harcol a tatárok ellen vonuló seregben, súlyos sebbel mentik ki a muhi csatából. Ekkor már nagy tekintélyű ember, könnyen hatalomra juthatna a koldussá lett király ellenében, de nem szelídíti meg a hatalomvágy: hű marad országa érdekeihez és törvényes királyához.

Karczag György - A ​trónon harmadik
1038. ​augusztus havának Boldogasszony napja. István, a magyarok királya haldoklik. Az általa összekovácsolt fiatal állam válságos időszak elé néz. Az utódjelölt Péter herceg gyenge, befolyásolható. A kelet felé terjeszkedő Henrik német király hűbéresei támadásra készen állnak a határon. Ebben a nehéz történelmi pillanatban jelenik meg, István hívására, Aba nembéli Sámuel, a király régi, visszavonult főembere, hogy aztán hat éven keresztül mindig az események irányítója legyen. Előbb Péter király kényszerű híveként, később mint választott uralkodó rendületlen azon fáradozik, hogy a pogánysághoz húzó törzsfőnökök és az új rend támaszai között erőegyensúlyt teremtve megmenthesse az országot. Ha győzelmének küszöbén a belső árulók és a külső ellenség együttes ereje meg nem dönti hatalmát, talán kimaradt volna krónikáinkból Vata véres pogánylázadása meg a német hódítókkal vívott hosszadalmas háborúskodás... Aba Sámuelt, amíg élt, népe az atyjának nevezte, és a Kézai által hazugnak, balgának mondott regősök azt hirdették róla meggyilkolása után, hogy sebei a koporsóban begyógyultak, ruhája, szemfedője épen maradt. A csodaváró zarándokok sok éven át felkeresték sírját.

Kollekciók