Ajax-loader

Stelczer Károly könyvei a rukkolán


Stelczer Károly - A ​vízkészlet-gazdálkodás hidrológiai alapjai
tankönyv ​a vízkészlet-gazdálkodás számára szükséges hidrológiai ismereteket teljesen új felépítésben tárgyalja. A vízgyűjtőre, országra, esetleg kontinensre felírható vízháztartási mérleg térben és időben változó elsődleges elemeinek meghatározását, az ehhez szükséges mérést és a feldolgozás módszereit, a közreadás módját és formáját, továbbá az egyes hidrológiai elemek előrejelzését ismerhetjük meg. Minden egyes fejezetben tükröződnek a Meteorológiai Világszervezetnek az egységes hidrológiai eljárások érdekében megfogalmazott ajánlásai. A tankönyv magában foglalja mindazokat az ismereteket is, amelyek a magyar hidrológiát, a magyar vízkészlet-gazdálkodást az elmúlt több mint száz évben a világ élvonalába emelték.A korszerű tankönyvnek bizonyos mértékig a kézikönyv szerepét is be kell töltenie. Éppen ezért a tankönyv részletesen tartalmazza a vízháztartási mérleg egyes elemeire vonatkozóan - a mérések időpontjait; - az optimális mérési időközöket; - a minimális és optimális észlelőhálózat-sűrűséget; - a jellemző értékeket; - a pontbeli mérési adatok ellenőrzésének, kiegészítésének módszereit; - az adatok feldolgozásának ismertebb hazai és nemzetközi módszereit.

Kollekciók