Ajax-loader

Herman Wouk könyvei a rukkolán


Herman Wouk - Végső ​győzelem
Már ​tart a második világháború, és egy amerikai család férfitagjait a földgolyó különböző részeire sodornak az események: az amerikai hadsereg parancsnokságain szolgálnak, egy harcoló tengeralattjáró tisztjeként, egy hadihajó parancsnokaként, vagy diplomataként látjuk viszont őket. A regény több szálon fut, s a szereplők élete végigkíséri a második világháború összes lényeges eseményét: a férfiak ott vannak minden nagyobb győzelemben vagy vereségben, megjárják a náci koncentrációs táborokat, a nők az amerikai kontinensen, vagy az európai hadszíntéren hányódva élik át a nehéz éveket. Lebilincselő könyv, mindvégig leköti az olvasó figyelmét, s egyre újabb és újabb izgalmakat ígérve 1942 végétől a második világháború befejezéséig, az atombombák ledobásáig követi a szereplők életét.

Herman Wouk - Remény ​I-II.
A ​Remény négy izraeli katonatiszt története és asszonyaiké, akiket szeretnek. A bécsi születésű, kulturált Zev Baraké; a vallásos, vakmerő vadászpilótáé, Benny Luriáé a keserűen gunyoros és titokzatos mosszados Sam Pasternáké és a Don Kisote becenévre hallgató, egyáltalán nem „búsképű” katowicei menekülté, aki öszvérháton érkezik első izraeli csatájába, majd az évek során magas rangra emelkedik. Három emlékezetes izraeli nőalak mellett, egy amerikai CIA tisztviselő okosan elragadó leányi formálja meg a szerző a főhősök finoman szövődő szerelmi történetében. S mindehhez az Izraeli Függetlenség Háború és a Hatnapos Háború fordulatos, izgalmas eseményei nyújtják a hiteles hátteret, amelyekből elénk tárul egy maroknyi nép harca a túlélésért. Századunk egyik legsikeresebb írója új remeke, az amerikai kiadással egyidőben, két kötetben kerül a magyar olvasóhoz.

Herman Wouk - Zendülés ​a Caine hadihajón
A ​második világháború alatt a csendes-óceáni flotta egy jelentéktelen kis hajójának fedélzetén olyan esemény történik, amilyenre még nem volt példa az amerikai haditengerészet történetében: az első tiszt leváltja a kapitányt. A legénység és az idegbeteg, erőszakoskodó, igazságtalan hajóparancsnok viszonya az út során fokozatosan elmérgesedik, majd egy hurrikán alkalmával - amikor a kapitány ostoba döntéseivel életveszélybe sodorja a hajót - robban ki a zendülés...

Herman Wouk - Remény I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Herman Wouk - The ​Lawgiver
For ​more than fifty years, legendary author Herman Wouk has dreamed of writing a novel about the life of Moses. Finally, at age ninety-seven, he has found an ingeniously witty way to tell the tale in The Lawgiver, a romantic and suspenseful epistolary novel about a group of people trying to make a movie about Moses in the present day. The story emerges from letters, memos, e-mails, journals, news articles, recorded talk, Skype transcripts, and text messages. At the center of The Lawgiver is Margo Solovei, a brilliant young writer-director who has rejected her rabbinical father’s strict Jewish upbringing to pursue a career in the arts. When an Australian multibillionaire promises to finance a movie about Moses if the script meets certain standards, Margo does everything she can to land the job, including a reunion with her estranged first love, an influential lawyer with whom she still has unfinished business. Two other key characters in the novel are Herman Wouk himself and his wife of more than sixty years, Betty Sarah, who, almost against their will, find themselves entangled in the Moses movie when the Australian billionaire insists on Wouk’s stamp of approval. As Wouk and his characters contend with Moses and marriage, and the force of tradition, rebellion, and reunion, The Lawgiver reflects the wisdom of a lifetime. Inspired by the great nineteenth-century novelists, one of America’s most beloved twentieth-century authors has now written a remarkable twenty-first-century work of fiction.

Herman Wouk - Auróra ​hajnalpír
Herman ​Wouk a világhírű amerikai bestseller-író első regényét tartja kezében az olvasó. A történet főhőse, a New York-i RBC rádiótársaság ifjú munkatársa rejtélyes megbízást kap, s főnökei ennek sikerétől teszik függővé további pályafutását. Ettől a pillanattól kezdve egész élete megváltozik. Miközben egyre otthonosabban mozog a pénz, az amerikai felső tízezer csillogó, ám kegyetlen világában, botrányos történet szereplőjévé válik, s egyre távolabb kerül az olyannyira óhajtott boldogságtól... Milyen árat kell fizetnie az érvényesülésért? Van-e számára visszaút, amikor már minden elveszettnek látszik? Vagy talán feladja a harcot? Minden kérdésre választ kapunk a regény végén...

Herman Wouk - A ​nagyvárosi fiú
Herman ​Wouk a Pulitzer-díjas regényíró, akinek korábbi regényei a Háború szele, valamint a Zendülés a Caine hadihajón, melyek világesemények hatalmas áradatát ragadták meg, egy tizenegy éves mulatságos bronxi kisfiú, Herbie Bookbinder csodálatos történetében azt mutatja meg, milyen mesterien képes elénk varázsolni az élet legapróbb részleteit. Herbie számtalan ballépése, színesen jellemzett barátai és ellenségei, csapongva szárnyaló szerelme az elismerés mosolyára ösztönöznek. című kötetet egy tucat nyelvre lefordították; a Tom Sawyerrel és a Penroddal egyenrangú a világ legkedveltebb könyvei között.

Herman Wouk - Remény ​- Hatikva
Modern ​klasszikust tart a kezében az olvasó. Olyan, akár a témája, az egyszerre ősi és modern Izrael állam. Az első évtizedek, az első háborúk véres forgatagának regénye ez. Azé a csodáé, amelyet azóta is magyaráznak hadtörténészek, de amelyet valóban megmagyarázni a puszta logika keretein belül nem lehet. A történelmi tabló előtt emberi sorsok, emberi drámák bontakoznak ki. Barátságok és szerelmek szövődnek és halványodnak el. Évtizedeken és ezer kilométereken át ívelő kapcsolatok, amelyeket nem csak a kölcsönös vágy, megértés és szeretet vagy érdek befolyásol, hanem a bonyolult, sokszor tisztátlan, de néha lelkesítő történelem.

Herman Wouk - A ​törvényalkotó
"A ​Törvényalkotó szellemes, romantikus és lebilincselő levélregény, melynek szereplői egy kortárs Mózes-film készítésére vállalkoznak. A központi alak Margo Solovei, a tehetséges, fiatal író-rendező, aki szembefordulva szigorú zsidó neveltetésével, elsősorban apjával, művészi karrierbe kezd. Amikor egy ausztrál multimilliárdos vállalja, hogy fedezi egy Mózes-film költségeit, amennyiben a forgatókönyv megfelel bizonyos minőségi követelményeknek, Margo mindent megtesz azért, hogy a munkát sikeresen elvégezze. A regény két kulcsfigurája maga Herman Wouk és a felesége, Betty Sarah, akik szinte akaratuk ellenére bonyolódnak bele a Mózes-filmbe. A történet levelekből, feljegyzésekből, e-mailekből, naplórészletekből, újságcikkekből, tweet-bejegyzésekből, Skype-leiratokból és SMS-ekből rajzolódik ki. A regény Mózessel, a házassággal, a hagyomány erejével, a lázadással és a visszatalálással viaskodó figurái Wouk egész életének bölcsességét közvetítik az olvasónak.

Herman Wouk - Én ​Istenem
Ki ​ne ismerné Herman Woukot, a neves színműírót, több világhírű bestseller szerzőjét? Mindenki ismeri. És azt ki tudja, hogy Herman Wouk szombattartó, kóser, hithű zsidó? Ezt senki sem tudja. Márpedig e könyv megjelenésében rendkívül fontos szerepet játszik mindez. Ez a tény ugyanis nem közismert. Más oldalról viszont éppen ez a tény - nevezetesen, hogy egy világhírű kortárs író vallásos zsidó lehet - bír különös jelentőséggel: ezért fontos, hogy elterjedjen a köztudatban. A magyarországi köztudatban. Miért fontos ez? Azért, hogy a magyarországi zsidók megtudják, érzékeljék: egy hűséges amerikai állampolgár, aki angolul írt könyveivel tett szert – nem is kis – hírnévre, lehet egyúttal öntudatos, identitásához hű, vallásához ragaszkodó zsidó is. A konklúzió magától kínálkozik: ha Amerikában létezhet ilyen, akkor nincs oka, hogy Magyarországon ne létezzék... A nem zsidó olvasó "első kézből" származó ismereteket szerezhet az amerikai társadalomban élő zsidókról, és tanulságos következtetéseket vonhat le itteni zsidó barátaival és ismerőseivel kapcsolatban. Wouk írja könyvéről: "Úgy gondoltam, annak a – talán néhány ezer – zsidó testvéremnek írom, akik szeretnének többet tudni a hitről, de nem járatosak a héberben, vagy nincs idejük, hogy elolvassák az alapműveket. Ehelyett szabálytalan útmutató és kézikönyv lett belőle zsidók és keresztények számára. Ezért kapta... A zsidó életforma alcímet. ... Azoknak írtam ezt az őszinte könyvet, akik keresik... az Utat, s azoknak, akik csak kíváncsiak rá: mindenkinek, aki szeretne pontos és igaz képet alkotni örök népünkről." Herman Wouk a zsidó népre gondol, amikor azt írja: "népünk"...

Herman Wouk - The ​Caine Mutiny
The ​novel that inspired the now-classic film The Caine Mutiny and the hit Broadway play The Caine Mutiny Court-Martial, Herman Wouk's boldly dramatic, brilliantly entertaining novel of life-and mutiny-on a Navy warship in the Pacific theater was immediately embraced, upon its original publication in 1951, as one of the first serious works of American fiction to grapple with the moral complexities and the human consequences of World War II. In the intervening half century, The Caine Mutiny has become a perennial favorite of readers young and old, has sold millions of copies throughout the world, and has achieved the status of a modern classic.

Herman Wouk - Megmaradni
Emlékeznek ​még az Én Istenemre? Néhány éve jelent meg nálunk Hermán Wouknak ez a sokak által kedvelt, nagyszerű, elgondolkodtató könyve. Új könyvéről így ír: „Már hosszú ideje érzem, hogy szükség van egy másik, nagyon más könyvre, amely apokaliptikus huszadik századi tapasztalatunk, a Holokauszt mellett foglalkozik a zsidó állam újjászületésével, a bámulatos és mégis bizonytalan amerikai diaszpórával, és az egyre mélyülő vallási szakadékokkal." Hermán Wouk ma nyolcvanöt éves. Egy bölcs nagyapa türelmével, tapasztalatával és belátásával kalauzolja az olvasót a sorsfordító és a mindennapi dolgok között: mesél, magyaráz, tanít, fennhangon tűnődik. Szól a Holokausztról, a zsidó hagyományokról, a zsidóság közszájon forgó történeteiről, bibliai alakokról, a Tóráról és a Talmudról, mai, közismert személyiségekről, élményeiről és tapasztalatairól, a mai zsidóságról - az izraeliekről és a szétszórattatásban élőkről egyaránt. Az oly sok világsikert aratott regény szerzője bonyolult dolgokról is tud egyszerűen, érthetően szólni - most is ezt teszi. Ez a könyve abban segít, amire a hétköznapok rohanásában egyre ritkábban szakítunk időt: egy-egy kis időre elmélyedni a saját és a közös dolgainkban: mit és miért teszünk, s lehetne-e jobban, emberebbül.

Herman Wouk - Örökké ​karnevál
Kinja ​káprázatos szépségű karibi sziget, maga a földi paradicsom, ahol mesés a klíma, csodásak a bennszülöttek, lenyűgöző a táj és végtelen az azúrkék tenger. Norman Papermant, a New Yorktól megcsömörlött, szeretetre méltó, bohém sajtóügynököt is első látásra rabul ejti a karibi álomvilág, és a "kapuzárás" küszöbén elszántan vág bele a szállodás mesterségbe. Ám nem is sejti, hogy Kinján a legelképesztőbb dolog sem túl szokatlan, s a szívroham és idegösszeomlás csak akkor kerülhető el, ha minden szörnyűséget viccre fordít az ember - Az anyja, Kinja! -, ha képes lavírozni a borzalmas és a röhejes közt, s főleg, ha megáévá teszi a szigetlakók hitvallását: "Mindörökké karnevált!" Herman Wouk, a Remény, a Kívül-belül méltán világhírű szerzője, aki maga is hét évet élt trópusi szigeten, e regényében egy gáláns, kedves chaplini bohóc tragikomikus kalandjain keresztül, lebilincselően hitelesen mutatja be a keserű valóság humoros oldalát.

Herman Wouk - Forrongó ​világ
A ​világhírű amerikai írót már nem kell bemutatni az olvasónak, hiszen a közelmúltban megjelent Háború és Végső győzelem című regényei nagy sikert arattak. A világtörténelem egy amerikai család életébe ágyazva: ez Herman Wouk műveinek jellemzője. a Forrongó világ is egyszerre családregény és izgalmas kalandregény. A Henry-család éli mindennapjait, amikor egyszerre megcsapja a második világháború szele: a zsidóüldözés Németországban, a kisebbik fiú menekülése a megszállt Lengyelországból, az amerikaiak hitetlenkedése, hogy úgysem igazak az Európából érkező szörnyű hírek. A tengerésztiszt diplomata apa először Németországban dolgozva ismeri meg a náci uralom működését, majd a Szovjetunió keleti részén szerez közvetlen háborús tapasztalatokat, és szervezi az amerikai segélyszállítmányokat. A fiúk katonatisztek lesznek, s készülődnek a háborúra. Churchill, Roosevelt, Sztálin, Hitler és egy amerikai család hétköznapjai a már háborúzó, de világháborúra még csak most készülődő, forrongó világban… "Elsőrangú történet, igazi remekmű..." The New York Times "Most azok is átélhetik a szárazföldi és tengeri ütközeteket, akik akkor még nem is éltek..." Time "Remekmű: óriási, izgalmas és magával ragadó..." The Washington Post

Herman Wouk - Dicsőség
A ​Dicsőség első kötetében a Reményből megismert és megszeretett hősök, Zev Barak katonatiszt és washintgoni attasé, Benny Luria repülős tábornok, Sam Pasternak Mossad tiszt, Yossi Nitzan-Kisoté tűzérparancsnok, immár felnőtt gyermekeik és asszonyaik, Nakhama Yael, Emily és és Shayna szemével és szívével éljük át a '67-es győzelem mámorát. A Dicsőség második kötete Herman Wouk regényfolyamának befejező része, mely a zsidóság huszadik századi történetét öleli keretbe. Hősei sorsán keresztül vezeti olvasóit a Jom Kippuri Háború tűzpróbája, ahol apák és fiúk vállvetve harcoltak és haltak hősi halált. Tanúi lehetünk a bravúros ugandai túszszabadítás eseményeinek, a történelmi Camp David-i egyezmények létrejöttének, s végül a negyvenéves függetlenség ünneplésének és a békéhez vezető út megnyitásának. Az író mindeközben létező, a világpolitikában jelentős szerepet játszó személyiségek - Golda Meir, Mose Dajan, Anvar Szadat, Henry Kissinger, az ellentmondásos Arik Sharon, és a tragikus sorsú izraeli főparancsnok David Elazar - ragyogó portréit állítja elénk.

Herman Wouk - A ​háború szele
A ​világtörténelem egy amerikai család életébe ágyazva: ez Herman Wouk műveinek jellemzője. A Forrongó világ is egyszerre családregény és izgalmas kalandregény. A Henry-család éli mindennapjait, amikor egyszerre megcsapja a második világháború szele: a zsidóüldözés Németországban; a kisebbik fiú menekülése a megszállt Lengyelországból; az amerikaiak hitetlenkedése, hogy úgysem igazak az Európából érkező szörnyű hírek. A tengerésztiszt diplomata apa először Németországban dolgozva ismeri meg a náci uralom működését, majd a Szovjetunió keleti részén szerez közvetlen háborús tapasztalatokat, és szervezi az amerikai segélyszállítmányokat. A fiúk katonatisztek lesznek, s készülődnek a háborúra. Churchill, Roosevelt, Sztálin, Hitler, és egy amerikai család hétköznapjai a már háborúzó, de a világháborúra még csak most készülődő, forrongó világra.

Herman Wouk - Texasi ​labirintus
Az ​immár legendaként tisztelt világhírű amerikai író egy évtized múltán jelentkezett új regénnyel, egy könnyed, elbűvölő hangvételű történettel arról, hogy milyen vihart tud kavarni a média az elhagyatott texasi labirintus, egy hajdanvolt kutatóközpont körül, és hogyan ragadja magával ez az örvénylés a főhőst, a kissé titokzatos tudóst. Herman Wouk, akit a New York Times a modern Charles Dickensnek nevezett, ismét bebizonyítja, hogy milyen éleslátással és komikus erővel képes szellemes és leleplező szatírát írni - ezúttal Washingtonról, a médiáról és a tudományról, továbbá arról, mi történik, ha e három meghatározó tényező érdekei összeütköznek.

Herman Wouk - Hajsza
Wouk ​jellegzetes, sodró stílusa, mindvégig feszült érdeklődést keltő előadásmódja jellemzi a Hajszát. Külön érdekessége, hogy - bár írója tagadja - számos vonatkozásban kulcsregény: világhírű filmsztárok, rendezők, filmesek és írók portréját villantja fel és bepillantást nyújt a könyvkiadók világába, az amerikai irodalmi élet kulisszatitkaiba. A regény egyik főszereplőjét elkísérjük az Amerikaellenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottság elé, s így átéljük mindazt a szorongást, amit a haladó gondolat hívei éreztek a szégyenletes boszorkányüldöző perek folyamán - amelyeknek sora mindmáig nem zárult le.

Herman Wouk - A ​riporter
Herman ​Wouk a világhírű bestseller író első regénye mind stílusát mind témáját tekintve különbözik a többi könyvétől, és mégis egész Amerikában sikert aratott. A történet főhőse Andrew Reale, a New York-i RBC rádió munkatársa különös megbízást kap, főnökei ettől teszik függővé karrierjét. Ettől kezdve élete gyökeresen megváltozik. Megismerkedik két gyönyörű nővel, akik közül választania kell, és amikor egy botrány főszereplőjévé válik, egyre távolabb kerül a hőn áhított boldogságtól... Milyen árat kell fizetni az érvényesülésért? Van-e számára visszaút, amikor sorsa kezd kicsúszni a markából? Vagy talán feladja a küzdelemet? Mindez kiderül a regény végén...

Herman Wouk - Kívül-belül
A ​Kívül-belül lenyűgöző, bölcs, könnyfakasztóan humoros és sírnivalóan megindító családregény, amely feltárja az Olvasó előtt az amerikai zsidóság életét és életérzését, az emigránsok gyermekeinek vívódását őseik kultúrája és az új világ ábrándjának ragyogó kísértései közt.

Herman Wouk - Háború
A ​regényfolyamnak nevezett mű első kötete a japán támadás napjától (1941 decemberétől) 1942 végéig mutatja be az angolok távol-keleti és az amerikaiak csendes-óceáni háborúját. Az angolok meglehetősen balsikeres háborúzásáról egy híres BBC-riporter és lánya élményei kapcsán szerzünk tudomást, az amerikaiak küzdelmét a Henry-család "közvetíti". A családfő hajóskapitány. Fiai közül az idősebbik pilótaként szolgál, a fiatalabbik egy tengeralattjáró tisztje. Hármuk révén "testközelből" látjuk-tapasztaljuk az amerikai hajóhad és a repülők hősies küzdelmét. A Midway-szigetek körüli csata leírása a regény első kötetének központi történése. Közben persze képet kapunk Szingapur elestének drámai napjairól, a háborús Amerika mindennapjairól és nem utolsósorban az európai borzalmakról, hiszen a fiatalabbik fiú zsidó felesége és kisfia Olaszországban rekedt. A második világháború esemény- és szellemtörténetét egyaránt feltárni kívánó - persze nem elsőrangú - regény minden olvasónak ajánlható. Sikere annál inkább biztos, mivel a történeti eseménysort gazdag szexuális "árnyjáték" gazdagítja.

Herman Wouk - Hajnalcsillag
I. ​kötet: "Más-más időben és helyen alaposan eltérőek az udvarlási szokások, ám mindig az tűnik egyetlen természetes módjának, ahogyan itt és most történik" S vajon hogyan történik az 1930-as évek New Yorkjában, a Nyugati Central Park környékén, ahol a Morgernstern család minden latba vetve igyekszik felkapaszkodni a gazdag zsidók társadalmi osztályába, abban a reményben, hogy tüneményes Marjorie lányuk és Seth fiuk már ne a bronxi emigráns sivár életét élje. Marjorie tizenkilenc évesen megkapja álmai munkáját, a család hagyománytisztelő, vallási tabukkal felvértezett, szigorú erkölcsi korlátai közül a magyar származású édesanyja által "Sodomának" titulált nyári tábor színtársulatának színes, kreatív világába kerül, ahol végre megtalálhatja önmagát. Itt találkozik élete legnagyobb szerelmével, Noel Airmannel, és teljesen összekuszálódnak eddigi értékítéletei vallásról, erkölcsről, családról... Az elragadó Marjorie vagy a tehetséges, ám dekadens férfi kerül-e ki győztesen az érzelmek viharos csatájából? Felragyog-e a Broadway egén Marjorie Morningstar csillaga? II. kötet: Herman Wouk elragadó hősnője, Marjorie Morgenstern, immár főiskolát végzett, felnőtt nőként, Marjorie Morningstarként próbál szerencsét a Broadway bonyolult, nem mindig tisztességes színházi világában. Közben igyekszik megbirkózni az érzelmi teherrel, amelyet Noel Airmenhez fűződő, viharos szerelme jelent számára. Amikor a férfi csúfos amerikai kudarca után Európába menekül önmaga elől, Marjorie követi. A háború sújtotta kontinensen tett látogatása a fasizmus üldözötteit segítő amerikai férfival ismét értékítéletei mélyebb átgondolására és sorsdöntő elhatározásra késztetik... Herman Wouk korunk egyik legmegindítóbb klasszikus szerelmi történetében a felnőtté érés, az ifjúi szerelem és az első szívfájdalom keserédes bánatát énekli meg. A két kontinensen átívelő, romantikus mese elragadó hősnője a mai amerikai irodalom egyik legjobb elbeszélőjének talán legrokonszenvesebb regényalakja. S minden bizonnyal belopja magát a magyar olvasók szívébe is.

Kollekciók