Ajax-loader

Horváth Beáta könyvei a rukkolán


Horváth Beáta - Mozgókép- ​és médiaismeret
A ​mozgókép- és médiaismeret tantárgy egyrészt az audiovizuális környezet kódjaival ismerteti meg a diákokat, erre építve a képi környezet alakítására, tudatos formálására, kritikus értékelésére tanít. Másrészt a média rendszerét, megnyilvánulásait, műfajait mutatja be, ezzel a nyilvánosságban való részvétel felelősségét alakítja ki. A Mozgókép- és médiaismeret című, a 8. évfolyam számára készült könyv célja a képolvasás és a nyilvánosságban való biztosabb mozgás technikájának megismertetése. A tankönyv törzsszövege a kerettanterv követelményeire épül: az elméleti részekben foglaltakat feladatok egészítik ki. Felépítésében a mozgókép- és a médiaismeret anyaga, beszédmódja határozottan elkülönül egymástól, mégis szervesen egymásra épül. A tankönyv a mozgókép esetében támaszkodik a gyerekeknek a médiumokból - elsősorban a televízióból - nyert tapasztalataira, vagyis az egyes problémák vizsgálatánál olyan feladatok is találhatók, amelyek arra ösztönzik őket, hogy az adott kérdést a tömegkommunikáció világában is figyeljék meg. A médiaismeret gyakorlataiban a tanulóknak már használniuk kell azokat a fogalmakat, amelyeket a megelőző fejezetek bevezettek. A szerző többszörös tantárgyi koncentrációval összekapcsolja az adott területeket a meglévő ismeretekkel. A tankönyvi anyag izgalmas világot mutat be, motiválja az olvasót az ismeretek élményszerű feldolgozására, egyúttal teljesíti a tantárgyi követelményeket is.

Horváth Beáta - Elindulni ​sosem késő
"Soha ​sincs késő, hogy elindulj, akár visszeres lábbal valamerre, a Caminon, az utadon. Soha nincs késő ahhoz, hogy beteljesítsd az álmaidat, a vágyaidat. Higgy önmagadban, a képességeidben, legyen önbizalmad, mert süketnémán is be lehet járni az utat, azt az utat, amiről azt gondolod, hogy arra már a hallás és a beszéd birtokában sem vagy képes. Az olvasmányos, párbeszédekkel tarkított könyv segítséget nyújt és hasznos tudnivalókat is ad a Caminora készülőknek. Ugyanakkor szórakoztat. Ki melyik részt szereti. Az elmélyült gondolkodást, vagy éppen a kalandok élvezetét."

Gruiz Katalin - Horváth Beáta - Molnár Mónika - Környezettoxikológia
A ​környezettoxikológia a környezetbe került vegyi anyagoknak az ökoszisztéma tagjaira gyakorolt hatását vizsgálja és ebből igyekszik előrejelzést adni a teljes ökoszisztémára. Teljes ökoszisztémák minden részletére kiterjedő vizsgálata mai tudásunk és a költségek miatt nem lehetséges, ezért kiválasztott, jellemző fajok vagy laboratóriumi tesztorganizmusok válasza alapján következtetünk az ökoszisztéma egészére. Az ökotoxikológiai vizsgálatok eredménye tehát eleve bizonytalanságot rejt magában, hiszen nem tudhatjuk, hogy a választott fajok valóban jól reprezentálják-e a teljes ökoszisztémát. Egy másik dilemma, mely a szakterület tudósait is megosztja, annak eldöntése, hogy a legérzékenyebb fajoktól kapott válaszokra alapozzunk-e, vagy az átlagosakra, hogy mindenütt azonos organizmusokat alkalmazzunk-e vagy helyspecifikusakat. Ez a könyv áttekintést ad a vegyi anyagok és a szennyezett környezet ökotoxikológiai tesztelésére, felszíni víz, felszín alatti víz, talaj és üledék vizsgálatára alkalmas módszerekről és azok elvi alapjairól. A hangsúlyt a szilárd fázisú környezeti minták hatásának vizsgálatára helyezi, mert ez új és kevéssé ismert terület. A mikrobiális-, növényi- és állati tesztorganizmusokon kívül kitér a mikro- és mezokozmosz ismertetésére és a talajban élő összes organizmus tevékenységének eredőjeként megjelenő aktivitások mérésére és értelmezésére.

Horváth Beáta - A ​hasadékvölgy peremén
A ​könyv egy magyar lány Kenyában töltött első hat évének a kalandjain és tapasztalatain keresztül mutatja be Kelet-Afrika mindennapi életét, a városi gondokat, a falusi életet, a különböző kultúrák és vallások legjellegzetesebb vonásait, az afrikai emberek gondolkodását, életvitelét, idegenekről alkotott véleményét, amint azokat mostohaapjának, néhai Dr. Füssi-Nagy Géza Afrika-tudósnak megírta. A regény mintegy 3500 oldal kézzel írt levelet dolgoz fel. Nem mentes a személyes hangvételtől, az érzelmektől és az öniróniától. Bemutatja, miként változhatott meg és alakulhatott át egy fehér lány véleménye az ismeretlen afrikaiakról, és hogyan válhatott a szerzőnek természetessé mások feltétel nélküli elfogadása.

Kollekciók