Ajax-loader

Nadányi Zoltán könyvei a rukkolán


Nadányi Zoltán - Nadányi ​Zoltán válogatott versei
Negyedszázada ​halott, aki ezeket a varázsos verseket írta. Dutka Ákos: _A Holnap városa_ című könyvéből tudjuk, hogy a fiatal Nadányira Ady is fölfigyelt, Nagyváradon jártában. Aztán a legjobbak írtak könyveiről lelkes méltatást, elismerő szavakat. Szinte már közhelynek számít, hogy a magyar költészetben a szerelmi líra egyik legnagyobb egyénisége: az utolsó _trubadúr-költő_. Ő az, aki páratlan formakultúrával, ritka zeneiséggel versel; könnyedén, elegánsan fejezi ki hódolatát az imádott NŐ előtt. De hiba volna csak a "trubadúrt" látni benne, s elfeledni, hogy más témájú versei közül is nem egy remeklés. A kötetet Kalász Márton válogatta, és bevezetésül verssel adózik Nadányi emlékének.

Nadányi Zoltán - Bocsáss ​meg
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nadányi Zoltán - Szeress ​jobban
Nadányi ​Zoltán Feketegyőrösön született 1892-ben, költő, író, műfordító. Tanárnak készült, végül mégis jogász lett, a nagyváradi jogi akadémián tanult. 1917-től Nagyváradon volt újságíró, 1920-tól Budapesten élt, és a Pesti napló munkatársa. 1926 és 1947 között Berettyóújfaluban főlevéltáros. Szeress jobban című kötete műveinek mindezidáig legteljesebb válogatása. Nadányi Zoltán 1955-ben halt meg Budapesten.

Nadányi Zoltán - Körmenet
Nadányi ​Zoltán kivételes tehetség volt, vagyis olyan, amilyen csak ritkán adatik - emlékezett rá Füst Milán. - Ez végső véleményem róla - Puskin és Mozart jutott róla mindenkor eszembe, most is! Oly könnyű kéz és könnyű szív, amellett oly bensőséges és gyengés s oly játszi és habkönnyű módja van, hogy nagy fájdalmat is kifejezzen vele, úgy ringat bűvölőn, és annyi báj van benne...

Nadányi Zoltán - Az ​első pogácsa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nadányi Zoltán - Nadányi ​Zoltán összegyűjtött versei
A ​huszadik század tízes éveiben induló Nadányi Zoltán, akinek pályakezdése a Nyugat első és második nemzedéke közé esett, a magyar erotikus líra koszorúzatlan költője. Kerülte a nagy témákat, verseiben könnyed, csevegő stílusban ír fiatal lányokról, érett hölgyekről, meghitt vagy éppen intim élményekről, de éppoly szellemes, amikor Berettyóújfalu (verseiben Piripócs) viszonyait karikírozza. Nadányi Zoltán bravúros költészete máig nem nyerte el méltó helyét a magyar irodalmi kánonban, éppen ezért mérföldkő, hogy a korábbi válogatott kötetek után lírai életművének eddigi legteljesebb, gyűjteményes kiadása kerül az olvasók elé, mégpedig egy küllemében is igényes kiadvány formájában. A jegyzetekkel, életrajzzal és betűrendes mutatóval is kiegészülő kötet tartalmazza a költő műfordításait is. A magyar irodalom maradandó életművei közé kívánkozó kötet.

Nadányi Zoltán - Hajnali ​találkozás
Nadányi ​Zoltán (1892-1955) a tehetségekben oly bővelkedő két háború közötti magyar irodalom jeles képviselője volt. Sokoldalú és termékeny szerző: verset, prózát és drámát egyaránt írt és valamennyi műfajban az anyanyelv művészének bizonyult. "Gazdagon és tökéletesen tud magyarul" - írta róla Kosztolányi Dezső, aki szintén nem volt híján a nyelvi leleménynek. Szelíd, ábrándos hangok, finom hangulatok jellemzik Nadányi írásművészetét. Mint költő, tagadhatatlanul ismertebb; prózai írásainak csak egy kis hányada jelent meg életében kötetbe foglalva, a korabeli lapokban, folyóiratokban közzétett elbeszéléseinek, tárcáinak és szatíráinak megismertetésére a jelen gyűjtemény tesz első ízben kísérletet. Természetesen a teljesség igénye nélkül, mindazonáltal az első lépést jelentve az irodalomtörténet számára is "ismeretlen" prózaíró Nadányi megismertetésére.

Kollekciók