Ajax-loader

Eötvös Péter könyvei a rukkolán


Csikány Tamás - Eötvös Péter - Németh Balázs - A szabadságharc kézi lőfegyverei 1848-1849
A kötet átfogó részletességgel mutatja be a szabadságharc kézi lőfegyvereit. A fegyverek kialakulásának és műszaki paramétereinek pontos leírása mellett részletesen ismerteti a harcászat elméletét és gyakorlatát. Érdekességként a szabadságharc tűzfegyvereinek lőtéri tesztjét is bemutatja. A gazdagon illusztrált könyvben jórészt még soha nem publikált képanyag lát napvilágot, köztük a korabeli szabályzatok és lőutasítások ábráival. A szerzők korábban fel nem használt forrásokra támaszkodva teszik még különlegesebbé munkájukat. A tudományos igényességgel készült kötet közérthető stílusban szól a kor iránt érdeklődő olvasókhoz.

Csikány Tamás - Eötvös Péter - Németh Balázs - A ​szabadságharc kézi lőfegyverei, 1848-1849
A ​kötet szerzői: DR. CSIKÁNY TAMÁS alezredes, egyetemi tanár. 2012-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsának rendes tagja. NÉMETH BALÁZS történelem, magyar szakos tanár. Saját vállalkozásában történelmi fegyverekkel, és különböző on-line kiadványok menedzselésével foglalkozik. EÖTVÖS PÉTER vegyészmérnök, elismert fegyverszakértő. Kutatási területe - az Augustin fegyverek mellett - a neves magyar fegyvertervező, Király Pál hazai és svájci tevékenységének tanulmányozása. Elméleti kutatási munkáját az említett fegyverek restaurálásával egészíti ki. * Ez a kötet átfogó részletességgel mutatja be a szabadságharc kézi lőfegyvereit. A magyar fegyver- és hadtörténet iránt érdeklődők számára a kötetben szereplő fegyvereket a különlegesen egyedi szerkezetük és a magyar történelemben betöltött szerepük teszi igen érdekessé. A szerzők az 1840 - ben rendszeresített Augustin-fegyverek megjelenését beillesztik a 19. századi fegyvertörténetbe. A hagyományőrző huszárok és a 48 - as honvédek felszerelése sem képzelhető el Augustin lovassági pisztolyok, puskák és karabélyok nélkül. A gyűjtők körében pedig egy-egy jó állapotú, eredeti Augustin - fegyver a gyűjtemény legbecsesebb példányai közé tartozik. * A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon: • Előszó; • A gyutacsos fegyverek története (Eötvös Péter); • A sima csövű gyutacsos perkussziós gyalogsági puska (Fordította Eötvös Péter); • Harcászat a XIX. század közepén (Csikány Tamás); • Az 1848-49. évi szabadságharc tűzfegyverei és töltényei (Németh Balázs); • Régi mértékegységek átváltása; • Irodalom; • A szerzők életrajza; • A képek forrásai; * „A SZABADSÁGHARC KÉZI LŐFEGYVEREI 1848 - 1849” című ezen kiadványt a magyar fegyver-és hadtörténet iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik szeretnék jobban megismerni ezeket a fegyvereket a különlegesen egyedi szerkezetük és a magyar történelemben betöltött szerepük alapján, hiszen nemcsak a császári osztrák hadsereg, hanem a magyar forradalmi sereg fegyverzetének is a gerincét képezték, a közös hadseregen belül, és természetesen a szabadságharc idején is.

Pedro Amaral - Eötvös Péter - Parlando ​- Rubato
Eötvös ​Péter (1944) az ezredforduló legjelentősebb, legtermékenyebb és legsikeresebb operaszerzője. Az 1970-es években írott két korai zenés színpadi kísérlete, a Harakiri és a Radames után, számos hangszeres művet és egy rendkívül aktív karmesteri időszakot követően a Lyoni Operaházban bemutatott Három nővér hozta el számára az operaszerzői világhírt 1998-ban. A Csehov dráma nyomán írott darabját azóta húsz különböző operaház mutatta be, s az eltelt közel két évtizedben kilenc további operát komponált. 2014–2015-ben hat különböző operáját játszották két kontinens kilenc különböző városában. A kötet 2010-ig követi nyomon ezt a páratlan életművet, vagyis kilenc operáról esik benne szó részletesen, de nemcsak kompozícióinak műhelytitkairól vall Eötvös Péter, hanem a szövegkönyvírókhoz és énekesekhez fűződő viszonyáról, az alkotás rejtélyes folyamatáról, az opera műfajának 21. századi nehézségeiről és szépségeiről, személyes életútjáról, pályatársakról, esztétikai alapkérdésekről is. A zenetörténet során sokan és sokszor vizionálták az opera halálát. Eötvös Péter folyamatosan gazdagodó életműve és ez a kötet a bizonyság rá, hogy a műfaj nem halott, még csak nem is gyengélkedik. Pedro Amaral (1972) portugál karmester, zeneszerző, zenetörténész. A párizsi Conservatoire-ban szerezte zeneszerzés diplomáját, tanult Eötvös Péternél, doktori disszertációját Karlheinz Stockhausen Momente című művéből írta, s ennek nyomán Stockhausen asszisztenseként vett részt a zeneszerző több projektjében. A kötetet beszélgetőpartnerként és Eötvös Péter monológjainak szerkesztőjeként jegyzi, illetve rövid esszékben vázolja fel az operák tágabb kontextusát, hogy segítse az olvasó tájékozódását Eötvös varázslatos zenei univerzumában.

Eötvös Péter - Hatala András - Soós Péter - A ​Király géppisztoly
A ​második világháború története és a haditechnikai eszközök iránt érdeklődők tudják, hogy a Király géppisztoly egy híres-neves magyar kézifegyver. A magyar hadiipar egyik olyan jelentős termékét nevezték így, amelyet a többi sikeres konstrukció, a Csaba páncélgépkocsi, a Zrínyi rohamtarack és a Botond terepjáró tehergépkocsi társaságában emlegetnek. A szerzők a fegyver névadójának és főkonstruktőrének, Király Pál életének egy egész fejezetet szenteltek. Külön rész tárgyalja a géppisztolytöltények hazai fejlesztésének és gyártásának történetét, és helyet kapott a Király géppisztolyokkal végrehajtott lőpróbák eredményeinek értékelése is.

Kollekciók