Ajax-loader

Demény Pál könyvei a rukkolán


Demény Pál - „A ​párt foglya voltam”
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Demény Pál - Zárkatársam, ​Spinoza
Az ​emberi észt megtipró, szennyes, véres háború utolsó esztendeiben kisebb előadásokat tartottam magánlakásokban, munkásotthonokban. Hallgatóimnak a közeli békét, a jogállamot, az anyagiak igazságos elosztását, a szabad életet ígértem. A szebb jövőt egyetlen szóban fejeztem ki: szocializmus. Amikor a propagált eszme társadalmi valósítása lehetővé vált, börtönbe vetettek. Sok esztendős rabságom éveiben módomban állt neves gondolkodók műveit elolvasnom, olyanokét, akik tiltakoztak korszakuk rosszasága ellen, és módszert ajánlottak a boldogabb jövendő megvalósítására. A sokak közül Vergiliusomnak Spinozát választottam; a környezetét megtagadó, az igazságot matematikai pontossággal bizonyító filozófust. Az ő humanizmusát szegeztem szembe hazánk régebbi és korunkbeli antihumanizmusával. Könyvemben a magam, hozzátartozóim, barátaim és börtöntársaim életével példázva jelzem, hogy mikor és hol tévesztettünk utat vágyott társadalmunk megteremtésében. Konklúzióm az, hogy a szocializmus: aktív, kollektív humanizmus. Gyakorlati megvalósítása a jelen és a jövő nemzedék feladata.

Gyertyán Ervin - Demény Pál - Az ​első koncepciós per
1988. ​augusztus 29-én volt 87 éves Demény Pál, a két világháború közötti magyar munkásmozgalom neves alakja, a hazai antifasiszta ellenállás egyik vezetője. Életéből tizennyolc esztendőt töltött különféle börtönökben. Hat és fél évet Horthy, ennek csaknem a kétszeresét -tizenegy évet és nyolc hónapot - Rákosi börtönében raboskodott. Aligha lehet kétséges, hogy a háború utáni törvénytelen perek vele kezdődtek Magyarországon, hiszen 1945. február 13-án, Gerő Ernő Pestre érkezésének másnapján (koholt vádak alapján) tartóztatták le és csak 1956. október 13-án szabadult. Demény Pál egész életútjáról, eddig elhallgatott, bár a két világháború között a legeredményesebb munkásmozgalmi- ellenálló tevékenységéről ad tájékoztatást ez a kötet, méghozzá újdonságként, hiszen - bár az emlékezőt 1957-ben "rehabilitálták" - eddig nem kaphatott nyilvánosságot, hogy a legszélesebb közvélemény előtt védhesse meg egykori önmagát, hogy elmondhassa, milyen is volt "a párt foglyának" (Péter Gábor) lenni s közben mindvégig hűnek maradni ifjúsága eszményeihez.

Demény Pál - Rabságaim ​I-II.
DEMÉNY ​Pál (1901-1991) Mérnök és politikus. 1919 elején belépett a Kommunisták Magyarországi Pártjába (KMP), és a Tanácsköztársaság ideje alatt ifjúmunkás-vezetőként tevékenykedett. 1925-ben a Magyarországi Szociáldemokrata Párt tagja lett, ahonnan 1932-ben kizárták kommunista nézetei miatt. Az 1920-as évektől kezdve a magyarországi kommunista mozgalmon belül önálló frakciót szervezett, amely a későbbi megítélés szerint akadályozta a nemzeti összefogást. Tevékenységéért a Horthy-korszakban, 1920 és 1942 között összesen hat és fél évet töltött börtönben. 1945-ben a Moszkvából hazatért kommunisták is letartóztatták, és egy év után koncepciós perben négy év fél év börtönre ítélték. Utána Kistarcsára internálták, majd a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés címén 1953-ban újabb tíz év börtönbüntetéssel sújtották. 1956. október 15-én szabadult. 1957-ben rehabilitálták az 1953-as vád alól. 1957-től nyugdíjazásáig (1967) az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda német-angol fordítójaként dolgozott. 1989. május 23-án a legfőbb ügyész törvényességi óvása nyomán minden vád alól felmentették. 1990-ben a szabadon választott Országgyűlésben az MSZP képviselője lett. Az ülésteremben érte a halál. Híres könyvei a Rabságaim című visszaemlékezés (1989) és a Zárkatársam, Spinoza (1989).

Kollekciók