Ajax-loader

Csorba Zoltán könyvei a rukkolán


Csorba Zoltán - Homéroszi ​kapocs
Csorba ​Zoltán _Homéroszi kapocs_ című kötete könnyed hangvételű, rejtélyekkel és fordulatokkal teleszőtt irodalmi alkotás. „Izgalmas, szerelmi szálakkal és misztikus fonalakkal átszőtt kalandregény, melynek történetét a szerzőnek a talányos múltú Saint-Germain gróf sugallta egy rózsás ujjú hajnalon” – olvashatjuk az alcímben. A szerző igen érzékenyen használja fel az irodalmi elődök által tökéletesre fejlesztett formai és poétikai eljárásokat. Vállalva a hagyományt – Platóntól és Arisztotelésztől Goethén át Szerb Antalig –, illetve explicitté téve a hozzá való viszonyulást – noha Rejtő Jenő neve nem szerepel az elődök között, az olvasók számára egyértelmű a jelenléte –, Csorba Zoltán a vajdasági magyar irodalomban nem túl gyakori, mondhatni műfajilag sajátos szöveget alkotott. A kötet kulcsfogalma a nyomozás, a feltárás. A szerző a leírások és a körülírás helyett egyfajta adattárjellegű információközlési technikát használ: lépten-nyomon szembetaláljuk magunkat a történet szempontjából érdekes eseményekről, személyekről és jelenségekről szóló részletes, szinte lexikon-szócikkszerű szövegrészekkel. Csorba Zoltán _Homéroszi kapocs_ című szövege sodró lendületű krimi, illetve utazás- és kalandregény. Ez a műfaji hibriditás a kötet előnyére válik: az európai hagyomány fontos elemeit ötvözve egyéni hangulatot teremt és magával ragadó szövegvilágot alkot.

Csorba Zoltán - Kazinczy ​Gábor
Kazinczy ​Gábor arca talányosan tekint ránk az elmúlt időkből. Neve talán még ismerősen cseng, hiszen annak a famíliának jeles tagja, amely a "széphalmi szent öreg"-et adta a hazának. Életútját, munkálkodását kevesen tartják számon. Pedig Kazinczy Ferencnek és vértanú fiának, Lajosnak szobra közelében ott áll Gábor emlékműve is a sárospataki iskolakertben. Rangját termékeny diákévei, irodalomszervező tevékenysége, politikai-szónoki tehetsége, a történeti és irodalmi hagyomány szolgálata, sikerült műfordításai adják művelődésünk történetében.

Kollekciók