Ajax-loader

H. Haraszti Éva könyvei a rukkolán


H. Haraszti Éva - Békéltetők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

H. Haraszti Éva - A ​Kossuth-láz Angliában
H. ​Haraszti Éva a Kossuth angliai száműzetésével kapcsolatos sajtóból állított össze és fordított magyarra egy kötetre valót. Összegyűjtötte Kossuthnak az ottani újságokban közzétett cikkeit, valamint az Angliában elmondott beszédeit ismertető egykorú tudósításokat. Válogatott az ott-tartózkodására reagáló újságcikkekből, s nem csupán a személye iránt lelkesedőkből, hanem a The Times bíráló, sőt olykor ellenséges hangvételű írásaiból is. A gyűjteményt kortárs és későbbi írók-történészek Kossuthról szóló írásai egészítik ki. A többféle műfajt és nézőpontot felsorakoztató kötet új adalékokkal szolgál a kétszáz éve született államférfi angliai éveinek krónikájához.

H. Haraszti Éva - Szerződésszegők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

H. Haraszti Éva - Anglia ​és Magyarország párhuzamos története 1945-1951
"1978 ​tavaszán második férjemhez, A. J. P. Taylorhoz Angliába költöztem. Egyik utolsó munkámnak szántam az "Anglia és Magyarország párhuzamos története, 1945-1951" című esszémet. Amikor kollégáim meghallották új tervemet, kételkedni kezdtek: vajon mi lehet párhuzamos Anglia és Magyarország 1945 utáni történelmében?... Munkám nem összehasonlítás, nem elemzés, nem véleménynyilvánítás, hanem egyszerű leíró történelem, annak minden korlátjával, egyéni szelekciójával, ugyanakkor a teljes objektivitásra való törekvéssel együtt. Elsődleges célom volt megvilágítani összefoglaló művek és primer források alapján mindkét ország közelmúltjának még sok élő tanú által ellenőrizhető szakaszát."

H. Haraszti Éva - Angol-magyar ​napló 2000-2003
H: ​Haraszti Éva történész ezt írja a könyvéről: "Az elmúlt három évben írott naplójegyzeteim - bár magánjellegűek - mégis jelenkori történelemnek minősülhetnek. E három évben jelentős személyi és politikai események zajlottak világszerte, amelyek befolyásolták mindkét ország, Nagy-Britannia és Magyarország helyzetét éppen úgy, mint belföldi eseményeik. Nagy-Britanniában újraválasztották az új labour-kormányt, Magyarországon pedig a Fideszt az új szocialista irányú kormány váltotta fel Medgyessy Péter vezetésével. Az Egyesült Államokban pedig G. W. Bush, a republikánusok vezére lett az elnök. A világot megrázták az USA-beli, 2001. szeptember 11-i többezer halottat okozó bombamerényletek, az afgán, majd a még jelenben sem befejezettnek elkönyvelt iraki háború. Nagy-Britanniát nagy reményekkel töltötte el a millennium dómjának, a világ legnagyobb elkerített szabad területének beépítése, de a várt hatás, a 12 millió látogatónak csak a fele jelentkezett, és az épületet eladták. A szigetországot borzasztó állatkór sújtotta, és maga az új labour vezetése folytonos kritikában részesült. Úgyszintén Magyarországon a leköszönt és megválasztott miniszterelnökök és pártjaik harca állandósult. A mindennapok napló-kínálata azonban változatlan."

H. Haraszti Éva - Angol ​furcsaságok és szeretnivalóságok
A ​történelmi munkáiról ismertté vált szerző 1978-tól él Angliában. Az azóta eltelt bő két évtizedben módjában állt személyes tapasztalatokat gyűjteni a szigetország lakóinak életéről, szokásairól, hagyományairól és különcségeiről. A gazdag élményanyagból válogatva született meg ez a kötet, amely a teljesség igénye nélkül igyekszik bepillantást nyújtani a brit társadalom különböző rétegeinek világába, egyszerre ragadván meg a legjellemzőbb és a legérdekesebb momentumokat. H. Haraszti Éva a történelmi Anglia után a hétköznapok Nagy-Britanniájáról is vibrálóan eleven képet alkot, melyben az objektív és a szubjektív nézőpont egyaránt érvényesül. Az olvasó pedig elégedetten nyugtázhatja, hogy a távoli szigetország és különc lakói valójában nincsenek is oly messze tőlünk... Részletek a könyvből: „Nagyvonalúságról és találékonyságról tesz tanúbizonyságot az, aki hibát követ el, de nem szabadkozik. Például egy társaságban egy úr azt mondja a másiknak: »Nézze már azt a hölgyet, tele van az arca pattanással.« A válasz: »A feleségem.« »Igen? Milyen érdekes, és a teste is tele van pöttyökkel?«” „Állítólag az angol férfi hetente kétszer él nemi életet, s fantáziáját fürdés közben engedi szabadjára. Általában minden negyedórában gondol a szexre, de azt mondja, hogy a szexnél azért fontosabb az autója. A nőknél a humort többre becsülik, mint az intelligenciát, a gazdagabbak a szadomazochizmust és a megkötözést részesítik előnyben.”

H. Haraszti Éva - Horthy ​Miklós dokumentumok tükrében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók