Ajax-loader

Salvador Dalí könyvei a rukkolán


Salvador Dalí - The ​Secret Life of Salvador Dalí
Painter, ​designer, and filmmaker Salvador Dalí (1904&;1989) was one of the most colorful and controversial figures in 20th-century art. A pioneer of Surrealism, he was both praised and reviled for the subconscious imagery he projected into his paintings, which he sometimes referred to as "hand-painted dream photographs." This early autobiography, which takes him through his late thirties, is as startling and unpredictable as his art. It is superbly illustrated with over 80 photographs of Dalí and his works, and scores of Dalí drawings and sketches. On its first publication, the reviewer of Books observed: "It is impossible not to admire this painter as writer. As a whole, he . . . communicates the snobbishness, self-adoration, comedy, seriousness, fanaticism, in short the concept of life and the total picture of himself he sets out to portray." Dalí's flamboyant self-portrait begins with his earliest recollections and ends at the pinnacle of his earliest successes. His tantalizing chapter titles and headnotes &; among them "Intra-Uterine Memories," "Apprenticeship to Glory," "Permanent Expulsion from the School of Fine Arts," "Dandyism and Prison," "I am Disowned by my Family," "My Participation and my Position in the Surrealist Revolution," and "Discovery of the Apparatus for Photographing Thought" &; only hint at the compelling revelations to come. Here are fascinating glimpses of the brilliant, ambitious, and relentlessly self-promoting artist who designed theater sets, shop interiors, and jewelry as readily as he made surrealistic paintings and films. Here is the mind that could envision and create with great technical virtuosity images of serene Raphaelesque beauty one moment and nightmarish landscapes of soft watches, burning giraffes, and fly-covered carcasses the next. For anyone interested in 20th-century art and one of its most gifted and charismatic figures, The Secret Life of Salvador Dalí is must reading.

Salvador Dalí - Elrejtett ​arcok
Az ​"Elrejtett arcok" Salvador Dalí egyetlen regénye. Ebben a Grandsailles gróf és Solange de Cléda cseppet sem szokványos szerelmének történetét elbeszélő műben Dalí ismét tanúbizonyságát adja kreativitásának... Az elsősorban festőként ismert művész mind a harmincas és negyvenes évek történelmi eseményeinek felidézésekor, mind a főhősök és a mellékszereplők érzelmeinek vagy fizikai élményeinek leírásakor bámulatos szürrealista képekkel kápráztatja el az olvasót. Ám Dalí szövege az összes érzékszervre hatni akar, így aztán a színek és formák mellett bőségesen ellát minket az illatok, az ízek, a hangok és a tapintás okozta élményekkel és ingerekkel is. A regényben mindezeken túl gondolatébresztő fejtegetéseket olvashatunk Hitlerről és sajátos küldetéséről, a tradíciók és a modernitás, az egyén és a tömeg, a szerelem és a mágia viszonyáról is. Az "Elrejtett arcok" megírásakor Dalí az Egyesült Államokban élt, ezért a könyv először angol nyelven jelent meg (New York, 1944). Amikor a regényt 1973-ban Franciaországban is kiadják, angolból fordítják franciára, s csak utóbb, 1982-ben, Gala halálakor találják meg egy bútorraktárban Dalí eredeti, francia nyelvű kéziratát, s végül 1988-ban jelenik meg az első olyan kötet, amely az eredeti Dalí-szöveg alapján készült. A jelen kötet nem a korábbi - angolból fordított - magyar kiadások reprodukciója: most egy átdolgozott, részben újrafordított, az eredeti Dalí-kéziraton alapuló, 1988-as francia kötetbeli szövegre épülő - tehát végre autentikus - kiadványt vehetnek kézbe az olvasók.

Salvador Dalí - Millet ​Angelusának tragikus mítosza
Dalí ​elméleti jellegű írásai hozzátartoznak életművéhez. Közülük az egyik legérdekesebb az általa elméletírói főműként interpretált Angelus-tanulmánya, amely 1932-ben született, de csak több évtizedes kallódás után, 1963-ban került a nyilvánosság elé. Millet képe Dalí több festményét is megihlette, mégis kevésbé konkrét hatása, mint inkább az általa kiváltott asszociációk és szürrealista munkamódszerének "megtermékenyítése" miatt vált Dalí egész szemléletére nézve korszakos jelentőségűvé. Dalí az Angelusban alkalmazott módszerét "paranoia-kritikai" analízisnek minősíti, amely lényegében nem más, mint egy kissé popularizált pszichoanalitikus módszer; alapja a mindenben rejtett szexuális szimbolikát kereső freudi tétel.

Salvador Dalí - Salvador ​Dalí titkos élete
"Csak ​egyetlen embert nyúznak meg elevenen ebben a könyvben, és az én leszek. Nem szadizmusból vagy mazochizmusból teszem, hanem narcizmusból" - jelenti ki Salvador Dalí e könyv egyik fejezetében, és hinnünk kell neki, mert a XX. század egyik meghatározó művésze e zavarba ejtően őszinte önéletrajzi művének szinte minden lapján lényének és művészetének egyediségét és fontosságát hangsúlyozza. A szürrealizmust nem is annyira betetőző, mint inkább bevégző, illetve meghaladó Dalí maga is úgy látta, hogy két legfőbb tulajdonsága - őrültsége és zsenialitása - egy tőről fakad, ezért gondolta azt, hogy muszáj "mindennap kicsivel őrültebbnek lennie", zsenialitását - és szerénységét - pedig legjobban az a kijelentése érzékelteti, mely szerint egyetlen képe többet ér, mint Picasso egész életműve. Ha ezzel nem is ért egyet mindenki, az vitathatatlan, hogy a festészeten és szobrászaton kívül filmezéssel, ékszerkészítéssel, irodalommal - ráadásul paranoia-kritikával is - foglalkozó Dalí nemcsak a képzőművészetet, hanem az önreklámozás művészetét is forradalmasította.

Salvador Dalí - La ​vie secrète de Salvador Dali
" ​Suis-je un génie ? " Pour Salvador Dali la réponse est oui. Pour lui, cela ne fait pas le moindre doute depuis l'enfance. " Regarde ! Salvador Dali vient de naître. Le venta cessé de souffler et le ciel est pur. La Méditerranée est calme et sur son dos lisse de poisson, on peut voir briller comme des écailles les sept reflets du soleil. Ils sont bien comptés et tant mieux car Salvador Dali n'en voudrait pas plus ! C'est par un matin semblable que les Grecs et les Phéniciens ont débarqué dans les golfes de Rosas et d'Ampurias pour y préparer le lit de la civilisation et les draps propres et théâtraux de ma naissance, s'installant au centre de cette plaine de l'Ampurdan qui est le paysage le plus concret et le plus objectif du monde. "  Ce livre est un monument élevé par Salvador Dali à sa propre gloire. Si toute modestie en est absente, en revanche sa sincérité est brûlante. Dali s'y dépouille de ses secrets avec une impudence insolente. Une autobiographie passionnante et outrancière à l'image du peintre.  

Salvador Dalí - Gondolatok ​és adomák
"Dali ​zseni"- hirdeti Dali. Ha akadna netán, aki kételkedik ebben, arra a Mester jelen munkában összegyűjtött Gondolatai derakasan rácáfolnak. Akár festészetről, akár életéről, akár a vallásról, akár a szerelemről, a dalista ingerkedések sisteregve villanak fel, meglepőek és ellenállhatatlanok. A "század legnagyobb fantáziájának" humora hasonlít személyiségére: hóbortos, megsemmisítő és megzavar. "A bolond és köztem csupán egyetlen egy a különbség. Éspedig az, hogy én nem vagyok bolond"- hangoztatja a festő. Ítéljék meg maguk . Az öndicsőítés zsenije azonban kiáll nézetei mellett: "Egy valami bizonyos: hogy minden, de minden, amit itt mondok, teljességgel az én hibám, és kizárólag az én hibám."

Salvador Dalí - Egy ​zseni naplója
"...Zsenialitásának ​szédítően tudatában van. Úgy tűnik, ebből a lelkében gyökerező meggyőződésből merít leginkább erőt. Szülei azért keresztelték Salvadornak, mert ő hivatott megmenteni az absztrakt művészet, az akadémikus szürrealizmus, a dadaizmus, egyáltalán minden anarchista "izmus" által fenyegetett modern festészetet. E napló tehát emlékmű, amelyet Salvador Dali önnön dicsőségére emel... A szerző pimasz szemérmetlenséggel, féktelen humorral, sziporkázó játékossággal vesézi ki önmagát. Amiként a Salvador Dali titkos élete, az Egy zseni naplója is tisztelgés a hagyomány, a katolicizmus és a monarchia dicsősége előtt. Már ebből is látszik, mennyire felforgatónak tetszhet ez az írás a tudatlanok szemében. Tegyük még hozzá, hogy az Egy zseni naplója igazi író műve. Dalinak különös tehetsége van a képalkotáshoz, tömören, erőteljesen fogalmaz. Szóhasználatát is ugyanaz a villódzás, barokkos, reneszánsz gazdagság jellemzi, akár a festményeit. Csak a helyesírást javítottuk, mert Dali minden nyelven - katalánul, spanyolul, franciául vagy angolul - egész egyszerűen fonetikusan ír, egyébként azonban mindent érintetlenül hagytunk: paráznaságát, verbalizmusát, rögeszméit."

Salvador Dalí - Erotic ​Sketches / Erotische Skizzen
_Art ​Times_ has called Prestel's successful series of erotic sketchbooks "Wonderful little gifts for that special connoisseur of erotic drawing." The newest title in the series features the work of Salvador Dalí, bringing together more than thirty sketches and watercolors that display the artist's classical training and skill as a draftsman. Admirers of Dalí's work will recognize the imagery that lies beneath much of his erotic work yet many will be surprised by the quality of his sketches, which rival his paintings in their technical brilliance. Printed on quality stock and designed to imitate an artist's sketchbook-down to the cardboard cover and delicate red ribbon tie—this exquisite volume will please fans of Dalí as well as erotic art collectors.

Kollekciók