Ajax-loader

Sztanó Imre könyvei a rukkolán


Sztanó Imre - A ​számvitel alapjai
A ​kötet a Budapesti Gazdasági Főiskola alaptankönyv-sorozatának tagja, de egyben szakkönyv is, amelyet sikerrel használhatnak számviteli ismereteik megalapozásához az OKJ-s szakképzések megszerzéséhez előírt számvitelvizsgára, a mérlegképes könyvelői szakvizsgára készülők és mindazok, akik az üzleti életben kívánnak boldogulni. A könyv a számvitel alapfogalmainak tisztázása után megismertet a könyvvezetés, a számlasoros és az idősoros elszámolás gyakorlatával, valamint a számviteli beszámolók felépítésével, tételeik tartalmával. Betekintést nyújt a számvitel nemzetközi és hazai szabályozásába, valamint a könyvviteli szolgáltatás, a könyvvizsgálat folyamatába is. A tankönyv anyagát egy feladatgyűjtemény, valamint egy példatár teszi teljessé.

Sztanó Imre - Vörös Miklós - Számviteli ​alapismeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Bíró Tibor - Pucsek József - Sztanó Imre - Vállalkozások ​tevékenységének komplex elemzése
A ​vállalati működés sikerességéhez hozzátartozik a gazdálkodási folyamatok alapos ismerete. Az ismeretszerzés - a vállalkozások szintjén is - bevált módszere az elemzés, a gazdasági jelenségek, összefüggések megismerése, minősítése és értékelése. Kiadványunk elsősorban a vállalati gazdálkodás átfogó (komplex) elemzésének módszertanát dolgozza fel. Alapvetően az éves beszámoló információbázisára épít, és részletesen tárgyalja a mérleg átfogó és részletes elemzésére alkalmas mutatószámok kialakításának lehetőségét, a cash flow-kimutatás összeállításának és elemzésének alkalmazható technikáit, valamint a tevékenység jövedelmezőségének és hatékonyságának átfogó elemzési módszertanát. Mindezeken túlmenően részletesen foglalkozik a vállalati eredmény alakulásának elemzésével is. A kézikönyv egyaránt felhasználható tankönyvként a felsőoktatásban és a szakmai képzéseken, valamint szakkönyvként a vállalati gyakorlatban. A bemutatott módszerek elsajátítását, gyakorlati alkalmazását a kötethez kapcsolódó "Példatár és feladatgyűjtemény a vállalkozások tevékenységének komplex elemzéséhez" című kiadvány segíti.

Dr. Birher Ilona - Pucsek József - Sándor Lászlóné dr. - Sztanó Imre - Vállalkozások ​tevékenységének gazdasági elemzése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baloghné Gáspár Anikó - Korom Erik - Miklósyné Ács Klára - Siklósi Ágnes - Simon Szilvia - Sztanó Imre - Veress Attila - Pénzügyi ​számvitel II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sztanó Imre - Simon Szilvia - Számviteli ​fogalmak
A ​kiadvány ábécésorrendben, tételesen megismerteti az olvasót a számviteli fogalmakkal. Az adófizetési kötelezettségtől kezdve, a jegyzett tőkén keresztül a visszaírásig minden lényeges kifejezés tartalmára fény derül.

Roóz József - Sztanó Imre - Ellenőrzési ​euro konform módszerek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Birher Ilona - Blumné Bán Erika - Kresalek Péter - Pucsek József - Sándor Lászlóné dr. - Sztanó Imre - Takácsné Lengyel Andrea - Példatár ​a vállalkozások tevékenységének gazdasági elemzéséhez
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fridrich Péter - Kardos Barbara - Miklósyné Ács Klára - Sisa Krisztina - Siklósi Ágnes - Simon Szilvia - Szekeres Bernadett - Sztanó Imre - Veress Attila - Nagy ​számviteli tesztkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Korom Erik - Miklósyné Ács Klára - Siklósi Ágnes - Simon Szilvia - Szirmai Andrea - Sztanó Imre - Példatár ​a pénzügyi számvitelhez
Kedves ​számvitelt tanuló! A most kézbeadott példatár a mérleg, eredménykimutatás összeállításával, az eredményfelosztás elkészítésével foglalkozik elsősorban, de emellett kiemelkedő szerepet szánunk az értékeléssel összefüggő kérdéseknek, valamint az egyes beszámolótételek helyes megállapításának. Több esetben bemutatjuk a részletes megoldást is, de gyakorlási céllal is adunk feladatokat, amelynek megoldását vagy csak részben, vagy egyáltalán nem adjuk meg. A könnyebb eligazodás érdekében ezt a feladatok jelölik is. A példatár használatakor azt javasoljuk, hogy önállóan oldja meg a feladatok, majd a saját megoldását vesse össze a közölt megoldással. A feladatok témakörönként külön fejezetet alkotnak, melynek segítésével bárki választhat magának megfelelő nehézségű példát. A példatár végén lévő mintadolgozatok, valamint ellenőrző feladatsorok segítségével az első vizsga előtt még önmaga felmérheti tudását. A példatár CD melléklettel készült, mely jelentősen segíti az Ön sikeres tanulmányait. Az oktatótesztek segítségével lemérheti, hogy mennyire ismeri a 2000. évi C. törvény szabályait.

Bocsó Klára - Kosztrihán Éva - Sztanó Imre - Példatár ​és munkafüzet a vállalkozói számvitel tantárgyhoz
A ​kiadvány a vállalkozói számvitel feladatainak begyakoroltatását célozza. A beszámolókészítés általános szabályai után sorra veszi a mérlegtételek állományváltozási jogcímeihez, az eszközök és források tartalmi követelményeihez, illetve az egyes mérlegcsoportokhoz tartozó példákat, és a költségszámításban is eligazít. Az összefoglaló feladatok elvégzése rendszerezi a vállalkozói számvitel elsajátításához szükséges ismereteket. A feladatgyűjtemény minden példához lépésenként kidolgozott megoldást tartalmaz.

Korom Erik - Miklósyné Ács Klára - Siklósi Ágnes - Simon Szilvia - Szirmai Andrea - Sztanó Imre - Példák ​számvitelből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kresalek Péter - Dr. Bíró Tibor - Pucsek József - Sztanó Imre - A ​vállalkozások tevékenységének komplex elemzése
A ​vállalati működés sikerességéhez hozzátartozik a gazdálkodási folyamatok alapos ismerete. Az ismeretszerzés bevált módszere - a vállalkozások szintjén is- az elemzés, a gazdasági jelenségek, összefüggések megismerése, minősítése és értékelése. A könyv ezen belül - figyelembe véve a számvitelről szóló törvény beszámolókészítési kötelezettség tartalmára és követelményeire vonatkozó szabályait- elsősorban a vállalati gazdálkodás átfogó (komplex) elemzésének módszertanát dolgozza fel. A kötet alapvetően az éves beszámoló információbázisára épít, részletesen tárgyalja a mérleg átfogó és részletes elemzésére alkalmas mutatószámok kialakításának lehetőségét, a cash flow-kimutatás összeállításának és elemzésének alkalmazható technikáit, valamint a tevékenység jövedelmezőségének és hatékonyságának átfogó elemzési módszertanát, mindezeken túlmenően a kiadvány részletesen foglalkozik a vállalati eredmény alakulásának elemzésével. A könyv jellemzően az ipari termelő-szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozások gazdálkodásának alapvető elemzési módszereit dolgozza fel, de ahol szükséges, kitér a kereskedelmi és mezőgazdasági tevékenység értékelési sajátosságaira is. A bemutatott módszerek elsajátítását, gyakorlati alkalmazását a kötethez kapcsolódó ,,Példatár és feladatgyűjtemény a vállalkozások tevékenységének komplex elemzéséhez" című kiadvány segíti. Ez az ismeretanyag alapvetően a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának tantervéhez igazodva készült, ugyanakkor tartalma teljes egészében megfelel a mérlegképes könyvelői képzés elemzés egy tantárgy részét képező ismeretek tematikájának. Mindezek alapján - a szerzők szándékai szerint - a kiadvány egyaránt felhasználható tankönyvként a felsőoktatásban és a szakmai képzésekben, valamint szakkönyvként a vállalati gyakorlatban.

Kardos Barbara - Veress Attila - Sztanó Imre - A ​vezetői számvitel alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Miklósyné Ács Klára - Sisa Krisztina - Zatykó Zsuzsanna - Siklósi Ágnes - Kardos Barbara - Sztanó Imre - Veress Attila - Számvitel ​nem számvitel szakon
A ​„Számvitel nem számvitel szakon - Számvitel 2” alapvetően két dologra helyezi a hangsúlyt: a folyamat szemléletre és a gazdasági események mérleg és eredménykimutatás kapcsolatára. A könyvben a gazdasági társaság alapításától kezdve a leggyakrabban előforduló gazdasági események kerültek rendszerezésre, különös hangsúlyt helyezve a gazdasági események mérlegre és eredménykimutatásra gyakorolt hatására. A Számvitel nem számvitel szakon könyv második fele a beszámolóra koncentrál és a könyvviteli zárlat és a beszámoló összeállításának számviteli folyamatát, valamint a mérleg és az eredménykimutatás adatai alapján számolható leggyakoribb mutatószámokat mutatja be. Kiadvány alapvetően két részből áll: a könyv elsőfele a kapcsolódó elméleti ismereteket, a könyv második fele a tanórai megoldásra kijelölt feladatokat rendszerezi. A tanórai megoldásra kijelölt feladatok megoldásait kiadványunkban nem közöltük. A kiadványhoz kapcsolódó elektronikus példatárban teljeskörűen kidolgozott (megoldott) gyakorló feladatok találhatók, amelyek valószínűsíthetően az önálló „otthoni” gyakorlást segítik majd. Az elektronikus példatár alapvetősegítséget nyújt majd a felkészüléshez, mivel minden típus feladat kellőmélységben gyakorolható, ráadásul a rendszer lehetőséget ad a hibátlan megoldás megtekintésére, valamint az adott dolgozatban elért eredmény kiértékelésére is. A feladatokat minden témához kapcsolódóan úgy rendszereztük, hogy minden tanórai típusfeladatnak legyen egy „párja” az elektronikus példatárban megtalálható, megoldott gyakorló feladatok között. Mindezek alapján tehát az elektronikus példatárban megtalálható gyakorló feladatok alapján a példatárban közölt tanórai feladatok is kidolgozhatók.

Blumné Bán Erika - Kresalek Péter - Pucsek József - Sisa Krisztina - Sztanó Imre - Siklósi Ágnes - Veress Attila - Tételvázlatok ​a vállalkozási mérlegképes könyvelői komplex szakmai vizsgához
A ​Tételvázlatok a mérlegképes könyvelői képzésben résztvevőknek készült. A kiadvány igazodik a Nemzetgazdasági Minisztérium által elfogadott és 2014. február 1-jétől érvényes: vállalkozói mérlegképes könyvelő komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenységének tartalmához, így a számviteli- és elemzési-ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó témakörök mindegyikét tartalmazza. A könyv az említett vizsgatevékenység szóbeli tételsorához igazodva 30 tételvázlatot tartalmaz, amelyek a két tantárgy (számvitel és elemzés-ellenőrzés) összevont szóbeli vizsgájára való felkészüléshez nyújtanak segítséget. A tételek – hasonlóan a kiadott tételsorhoz – három részből állnak, ezeket a részeket a kiadvány tételenként „a”, „b” és „c” jelzéssel elkülönítve tartalmazza. A tételvázlatokon belül minden egyes tétel „a” része a számvitel, „b” része az elemzés és „c” része az ellenőrzés témakörével foglalkozik. A szerzőközösség által elkészített könyv naprakész, a hatályos jogszabályok, hatósági előírások, szabványok figyelembevételével készült. Ezekből adódóan a tételvázlatok aktuális tartalommal igazodnak a vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményekhez. A „Tételvázlatok” tehát a szóbeli vizsgára történő sikeres felkészüléshez kíván segítséget nyújtani. Az egyes tételek a legmeghatározóbb jelentőségű területek kiemelésével tartalmazzák a számviteli, elemzési és ellenőrzési ismereteket. Az egyes tételek azonban valóban vázlatosan, tehát nem teljeskörűen kidolgozottak, a sikeres szóbeli vizsgára való készüléshez iránymutatást, az egyes témák vázlatos, tömör összefoglalását adják. Ennek megfelelően nem helyettesíti a tantárgyakhoz tartozó könyveket, tananyagokat, azok alapos ismeretét, viszont hatékonyan támogatja azok feldolgozását. Pontosan ezért a vizsgára készülő hallgatók rendelkezésére áll minden egyes tételrész végén azoknak a kiadványoknak, műveknek a listája, amelyek a vizsgára való felkészülést egy-egy téma részletes kifejtésével megalapozzák. A könyvet a mérlegképes könyvelői képzés hallgatóinak ajánljuk, azonban érdeklődésre tarthat számot azok körében is, akik a feldolgozott témákban (számvitel, elemzés, ellenőrzés) rövid és aktuális áttekintést szeretnének szerezni.

Dr. Birher Ilona - Sztanó Imre - Vladár Ferencné dr. - Vörös László - Mintapéldák ​az ellenőrzés tantárgyhoz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Birher Ilona - Sztanó Imre - Vladár Ferencné dr. - Vörös László - Vállalkozások ​ellenőrzése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók