Ajax-loader

M. Scott Peck könyvei a rukkolán


M. Scott Peck - A ​járatlan út
Hogyan ​tehetünk szert tartalmas életre és valódi emberi kapcsolatokra? Úgy, fejti ki a szerző, ha megértjük, hogy életünk gondjaival szembenézni, azokat megoldani fájdalommal jár, és képessé válunk a szenvedés elfogadására és elviselésére. Könyve rádöbbent, hogy igenis kezünkbe vehetjük életünk és sorsunk irányítását. A járatlan út önmagunk elfogadásához vezet, és megerősít abban, hogy valóban érdemes élni. M. Scott Peck gazdag terápiás tapasztalatából merítve sok-sok gyakorlati tanácsot ad. Stílusa gördülékeny és olvasmányos, magyarázatai könnyen érthetőek, példái beszédesek. M. Scott Peck könyve inspiráló és elgondolkodtató: igazi iránytű "a járatlan úton".

M. Scott Peck - Úttalan ​utakon
Ez ​a gombolyag korábban éppen olyan kusza összevisszaság volt, akár egy megzavarodott, kibogozhatatlannak tűnő emberi élet. Ez a könyv segít hogy elrontott életét rendbe hozhassa, hogy úrrá lehessen gyötrő lelki gondjain, hogy megtalálja önmagát. AZ ÚTTALAN UTAKON járatlan ösvényen vezet. Ha összecsaptak a hullámok a feje felett, ha úgy érzi, mindennek vége, ha megoldhatatlannak látszó problémákkal küzd, ez a könyv lehet a segítség. A boldog, kiegyensúlyozott élethez vezető szál.

M. Scott Peck - The ​Different Drum
`The ​overall purpose of human communication is - or should be -reconciliation. It should ultimately serve to lower or remove the walls of misunderstanding which unduly separate us human beings, one from another. . ' Although we have developed the technology to make communication more efficent and to bring people closer together, we have failed to use it to build a true global community. Dr M. Scott Peck believes that if we are to prevent civilization destroying itself, we must urgently rebuild on all levels, local, national and international and that is the first step to spiritual survival. In this radical and challenging book he describes how the communities work, how group action can be developed on the principles of tolerance and love, and how we can start to transform world society into a true community.

M. Scott Peck - Hazug ​emberek
"- ​Talán igaza van, doktor úr - válaszolt Sarah kicsit sem felindulva. -Hartley betegsége szörnyű teher a számomra. Sokkal könnyebb lenne számomra, ha ő nem létezne. Megrázkódtam. Úgy tűnt, Hartley-ra semmilyen hatással nem volt az egész, ő már annyira depressziós és elnyomott volt, hogy azt már nem lehetett tovább fokozni. - Akkor miért nem hagyja el őt? - kérdeztem. - Jobban élhetne, ha nem lenne ez a teher. És hosszú távon Hartley számára is jót tehetne, ha kénytelen lenne a saját lábára állni. - Ó, Hartley-nak ennél sokkal nagyobb szüksége van rám - válaszolt Sarah anyáskodóan mosolyogva. Férjéhez fordult. - Nem bírnád ki, ha elhagynálak, ugye, drágám? Hartley rémültnek tűnt. - Gondolod, hogy tetszene neked, drágám? - kérdezte Sarah a férjétől. - Szeretnél visszamenni a kórházba, szeretnéd, ha magadra hagynálak? - Kérem - szűkölt Hartley -, kérem ne! - Mondd meg a doktor úrnak, drágám, hogy miért akarod, hogy veled legyek. - Szeretlek téged - nyöszörögte Hartley. - Látja, doktor - magyarázta diadalittasan Sarah -, nem hagyhatom el, amikor szeret engem." Dr. M. Scott Peck amerikai pszichiáter, A járatlan út című, Magyarországon is nagy sikert aratott könyv világhírű szerzője ezúttal pszichoterápiás tapasztalatainak sötétebbik oldalát mutatja be. Több évtizedes terápiás munkája során arra a meggyőződésre jutott, hogy bizonyos páciensek viselkedését nem lehet egyszerűen valamilyen pszichiátriai megbetegedés számlájára írni, hanem a gonosz befolyásának kell tulajdonítanunk. Dr. Peck lebilincselő esettanulmányokon keresztül mutatja be, hogy ezekben az esetekben valójában az emberi felelősségvállalás súlyos hiányáról van szó. Az emberi gonoszság e megközelítésmódja szakemberek és a laikus érdeklődők számára is igen izgalmas, provokatív kérdéseket vet fel az egyén felelősségéről személyes, családi és társadalmi szinten. A kötet korábban Ördögi emberek -Az emberi gonoszság lélektana címmel jelent meg.

M. Scott Peck - Further ​Along the Road Less Travelled
Further ​Along the Road Less Traveled takes the lectures of Dr. Peck and presents his profound insights into the issues that confront and challenge all of us today: spirituality, forgiveness, relationships, and growing up. In this aid for living less simplistically, you will learn not to look for the easy answers but to think multidimensionally. You will learn to reach for the "ultimate step," which brings you face to face with your personal spirituality. It will be this that helps you appreciate the complexity that is life. Continue the journey of personal and spiritual growth with this wise and insightful book.

M. Scott Peck - The ​Road Less Travelled
Confronting ​and solving problems is a painful process, which most of us attempt to avoid. Avoiding resolution results in greater pain and an inability to grow both mentally and spiritually. Drawing heavily on his own professional experience, Dr M. Scott Peck, a psychiatrist, suggests ways in which facing our difficulties - and suffering through the changes - can enable us to reach a higher level of self-understanding. He discusses the nature of loving relationships: how to distinguish dependency from love; how to become one's own person and how to be a more sensitive parent. This is a book that can show you how to embrace reality and yet achieve serenity and a richer existence. Hugely influential, it has now sold over six million copies - and has changed many people's lives round the globe. It may change yours.

M. Scott Peck - Ördögi ​emberek
Az ​emberi gonoszság elleni küzdelem mindig saját házunk táján kezdődik. Az ennek következtében kibontakozó öntisztulás lesz mindig a legnagyobb fegyverünk. Az emberi gonoszság túl fontos és összetett, így nem fér el egyetlen gondolkodási keretben. A valóság tökéletes megértését soha nem érhetjük el, csupán csak egyre közelebb kerülhetünk hozzá. A keresztény vallási modell: az emberiség, az egész univerzum jó és rossz erők, az Isten és az Ördög közötti titáni küzdelem részese. A csatatér pedig az emberi lélek. Az emberi élet értelme is e csata körül forog. A XVII. sz. végén a Galilei pert követően, a tudomány és az egyház hallgatólagos társadalmi egyezséget kötött, amelynek értelmében mindennemű kapcsolatot megszüntettnek egymással. A világot önkényesen "természetire" és "természet felettire" osztották fel. Az egyház elfogadta, hogy a "természeti" világ a tudósok hatáskörébe tartozik, viszont a tudomány is beletörődött, hogy nem üti bele az orrát spirituális vagy értékekkel kapcsolatos kérdésekbe. Sőt odáig ment, hogy magát "értékitélet-mentesnek" definiálta. A gonosz ellentétes az élettel. Valami olyan, ami az életerő ellen hat az élet elveszejtésének érdekében. A gonosz a lelket is megöli. Van néhány alapvető jellemzője az életnek - különösen az emberi életnek - úgy, mint az érzékelés, a mozgás képessége, az éberség, a fejlődés, az autonómia vagy az akarat. Lehetséges ezek elpusztítása a fizikai test elpusztítása nélkül is. A gonosz tehát olyan erő, rejtőzzön akár emberi lényen kívül vagy belül, amely el akarja pusztítani az életet és az életkedvet. A jóság pedig ennek az ellentéte. A jóság segíti az életet és bátorítja az életkedvet. A gonosz felismerésének igazi célja, hogy amikor csak lehet, meggyógyíthassuk, amikor pedig nem tudjuk meggyógyítani, akkor tovább kell tanulmányoznunk, hogy végleg megszüntethessük. A gyógyítás a szeretet eredménye. A szeretetnek éppen ez az egyik funkciója. Az emberi faj kialakulása óta küzd a gonosszal és mindaz, amit ebből a harcból megtanult, tudatosan vagy nem beépült mitológiájába és irodalmába. A gonoszság teológiai modelljei Bűn Pokol Bűnbakképzés Ellenséges nárcizmus Az élet művészete Szabad akarat A gonoszság meghatározása A betegség meghatározása A gonoszság ismérvei A fóbia A mentális egészség A csoportos gonoszság lélektana A nyáj - vagy tömegember lélektana

M. Scott Peck - Tovább ​a járatlan úton
„Az ​életben mindnyájunknak a magunk útját kell járnunk. E téren nem léteznek okos kézikönyvek, nincsenek bevett formulák, bevált módszerek. Ami az egyik embert célhoz viszi, az a másiknak tévút. Ez a könyv reményeim szerint elsősorban abban segít, hogy kevésbé leegyszerűsítve gondolkozzunk. Bízom benne, hogy fokozatosan ellenállnak majd annak a késztetésnek, hogy bevált receptek és könnyű válaszok után kutassanak. Abban is bízom, hogy örömüket lelik az élet misztériumaiban és paradoxonjaiban, nem rettennek meg a tapasztalásban benne rejlő okok és következmények tömkelegétől – egyszóval elfogadják a tényt, hogy az élet bonyolult.” „A lelki utazás az igazság keresése éppúgy, ahogy a tudomány is az igazságot keresi.”

M. Scott Peck - A ​lélek tagadása
Öregedés, ​fájdalom, haldoklás. Olyan fogalmak ezek, amelyek minden embert foglalkoztathatnak, hiszen mindannyiunk életéhez hozzá tartoznak. Az eutanázia, a méltó halál sok véget nem érő vitára adott és ad alkalmat. Hol van a határ a gyilkosság, az öngyilkosság, a természetes halál és az eutanázia között? Az élet elvétele és a meghalni hagyás között? M. Scott Peck korunk egyik fő problémájának az elvilágiasodást tartja, a materialista világnézet eluralkodását, a lélek tagadását. Fájdalomkerülő, a halált és az öregedést elutasító kultúránk az eutanázia engedélyezésével nem csak szabad utat ad a visszaéléseknek, de megfosztja az embert a haldoklás ideje alatti tapasztalási folyamattól, élete egyik legintenzívebb fejlődési lehetőségétől.

Kollekciók