Ajax-loader

Bakacsi Gyula könyvei a rukkolán


Bakacsi Gyula - Balaton Károly - Dobák Miklós - Vezetés ​és szervezet társadalmi kontextusban
Dobák ​Miklós a hazai vezetéstudomány megújításának egyik elismert személyisége. 1989-től irányítja a Vezetés- és szervezés tanszék, majd a Vezetéstudományi Intézet munkáját a Budapesti Corvinus Egyetemen és jogelődjeinél. Követte legendás elődje, Máriás Antal vezetési és szervezetépítési tevékenységét. Vezetése alatt az intézet új profilt vett fel, s markánsan megjelent a szervezeti magatartás, a stratégia és a kontrolling művelése a korábban már létrejött szervezési terület mellett. Tudatosan támaszkodik a fiatal tehetségekre - szakkollégistákra, TDK-zókra, PhD-hallgatókra. Irányítása alatt kibővült az intézet nemzetközi tudományos kapcsolatrendszere és a hazai vállalatokkal meglévő kapcsolata.

Bakacsi Gyula - Bokor Attila - Császár Csaba - Gelei András - Kováts Klaudia - Takács Sándor - Stratégiai ​emberi erőforrás menedzsment
A ​mű egyszerre szól a gazdasági jellegű egyetemek és főiskolák oktatóihoz és hallgatóihoz, valamint a vállalatok közép- és felsőszintű HR-vezetőihez. Mint tankönyv bemutatja és a hazai sajátosságokhoz illeszkedve felhasználja a szakterület releváns nemzetközi és hazai elméleteit, kutatási eredményeit, valamint az ezekhez kapcsolódó gyakorlati eszközöket és eljárásokat. Logikus felépítése, egységes fogalomhasználata, világos szemléltető példái, szójegyzéke, valamint az idegen kifejezések értelmezése révén támogatja a tartalom eredményes elsajátítását. A gyakorló vezetők számára mindenekelőtt feltárja a szakterület stratégiai szempontú kapcsolódását a külső környezethez, valamint a vállalati tevékenység más területeihez, és esetleírások révén bemutatja a szakterület élenjáró gyakorlatát.

Bakacsi Gyula - Szervezeti ​magatartás és vezetés
Az ​ezredforduló vezetői gyakorlata arra a felismerésre vezetett, hogy az emberi erőforrás a szervezeti siker egyik kritikus meghatározó tényezőjévé vált. A könyv ennek az erőforrásnak a "technológiáját" viszi közelebb az olvasóhoz. Célja kettős: egyfelől leírni az egyének, csoportok, szervezetek magatartásának, viselkedésének jellegzetességeit, törvényszerűségeit, másfelől számba venni azokat a lehetséges eszközöket, amelyekkel a vezetők mindezt befolyásolhatják a jobb szervezeti teljesítmény érdekében. A könyv sorra veszi a szervezeti magatartás témaköreit: az egyéni és csoportmagatartást, a motivációt, a hatalmat, a leadershipet, a szervezeti kultúrát, a konfliktusokat és a szervezeti változást, bemutatva azok elméleti alapjait és gyakorlati vonatkozásait. A kötetben hangsúlyt kap a tárgyalt jelenségek hazai viszonyokra való adaptálása is. A könyvet haszonnal forgathatják gazdálkodó, közigazgatási, közszolgálati és szolgáltató szervezetek felső- és középvezetői, vezető testületeinek tagjai - mindenki, aki embereket vezet, irányít. Jól illeszthető a gazdasági szakirányú egyetemek és főiskolák kötelező tananyagába, emellett számos más szakma vezetőképzési és továbbképzési programjaiba is.

Bakacsi Gyula - A ​szervezeti magatartás alapjai
Az ​ezredforduló vezetői gyakorlata arra a felismerésre vezetett, hogy az emberi erőforrás a szervezeti siker egyik kritikus meghatározó tényezőjévé vált. A könyv ennek az erőforrásnak a "technológiáját" viszi közelebb az olvasóhoz. Célja kettős: egyfelől leírni az egyének, csoportok, szervezetek magatartásának, viselkedésének jellegzetességeit, törvényszerűségeit, másfelől számba venni azokat a lehetséges eszközöket, amelyekkel a vezetők mindezt befolyásolhatják a jobb szervezeti teljesítmény érdekében.

Kollekciók