Ajax-loader

Joachim Herrmann könyvei a rukkolán


Joachim Herrmann - Hamis ​világképek - Csillagászat és babona
A ​"Hamis világképek című munkában a szerző a csillagász szemével mutatja be olvasóinak, hogy a természettudomány és technika rohamos fejlődésének útját, a természettudományos felvilágosodást, miként kíséri, mintegy árnyékként az emberi butaság. A tudományos megismerést követni nem tudók misztikus tanok, kalandos elméletek és babonás hiedelmek védőpajzsa mögé húzódnak, s a naiv emberi hiszékenységet és tudatlanságot bőségesen kihasználja a tudatos félrevezetés is. A szerző népszerű módon feldolgozott természettudományos és történeti anyag segítségével fordul e szellemi eltévelyedésekkel szembe. Behatóan foglalkozik a csillagjóslás (asztrológia) tévtanaival, több kalandos kozmogóniai elmélettel, s az idegen égitestek lakóinak állítólagos földi látogatásáról, s a velük fenntartott kapcsolatokról szóló babonás hiedelmekkel. A munka élvezetes olvasmány azok számára, akik szívesen követik az emberi gondolkodás sokszor zegzugos útjait a távoli történelmi forrásokig, szívesen olvassák a tévtanok és babonák sokszor szórakoztató leleplezését, és a maguk világképének kialakításában a valódi tudomány igazságát keresik.

Joachim Herrmann - És ​ez melyik csillag?
Minden ​tiszta éjszakán több ezer fénylő csillag látható az égen. Könnyű megtalálni a Nagy Göncölt, de hogyan néz ki a Halak, és miről lehet felismerni a bolygókat? Az És ez melyik csillag? megkönnyíti Önnek az égen az első megfigyeléseket és felfedezéseket. Könyvünk, mely több mint 150 csillagképet és illusztrációt tartalmaz, a legalkalmasabb segédkönyv a kezdők számára az ég tanulmányozásához. A tartalomból: Tudnivalók a Napról, a Holdról és a bolygókról; 60 csillagtérkép; az égbolt havi ábrázolása; A csillagképek lexikonában megtalálja a 88 csillagkép leírását és egyenkénti bemutatását; Bevezetés a csillagok, ködök, galaxisok világába; Égi események 2015-ig; Extra: Útmutató kezdőknek.

Joachim Herrmann - Csillagászat
Az ​asztronómia iránti érdeklődés az utóbbi években jelentősen megnőtt. Ebben nagy szerepe van a világűrkutatás egyre nagyobb eredményeinek, másrészt az emberiség azon vágyának, hogy önmaga és a Föld helyét a világmindenségben megismerje. A kötet páratlanul gazdag és szemléletes összefoglalása mindannak, amit a modern csillagászat bizonyosan tud vagy elméletileg sejt a világegyetem mibenlétéről. A csillagászat történetét, a szférikus atmoszféra, az égi mechanika területét bemutató passzusokat a bolygórendszerek, csillagok, tejútrendszerek és csillagközi terek keletkezését és felépítését képekkel és világos magyarázatokkal elemző fejezetek követik. A kötetben 88 csillagtérkép és további 95 színes oldal segíti az elemző fejezetek magyarázatainak könnyebb megértését.

Joachim Herrmann - Csillagok
Pontos ​és részletes határozókönyv természetbarátoknak. Bevezetés a csillagok vizsgálatába, sok ötlettel és magyarázattal. Amit tudni érdemes a Napról, a Holdról, a csillagokról, a bolygókról, csillagrendszerekről, meteorokról, üstökösökről.

Kollekciók