Ajax-loader

Haraszti Sándor könyvei a rukkolán


Haraszti Sándor - Befejezetlen ​számvetés
"... ​nehéz volt elszánni magam, hogy a könyörtelen igazmondás páncéljában, az igazat állva - a magam igazát persze - hitelét rontsam több, a kor szereplőit rendszerint dicsfénnyel elárasztó legendának, tévhitnek, mesének... Hogy hosszú töprengés után mégis vállalkoztam emlékiratírásra, nem azt jelenti, hogy megszűnt minden aggályom, hogy nincsenek kétségeim afelől, miszerint az önérdek nem kísért-e meg engem is, nem hagy-e cserben a hanyatló emlékezet. Sokkal inkább az a balga remény biztatott erre, hogy tanúvallomásomat, annak selejtjét, tévedéseit is beszámítva, egyszer talán mérlegre veti Justitia istenasszony, amikor az utókor nevében a mi magyar századunknak osztja ki a végső igazságot."

Haraszti Sándor - Pethő Tibor - Útikalandok ​a régi Magyarországon
Útikalandok ​sorozatunknak ezzel a kiadványával nem távoli országokba, messzi földrészekre hívjuk az olvasót. Mégis érdekes, ismeretlen tájakat mutatunk be ... vagy talán nem is ismeretlenek, csak az idegen szem tette őket azzá. Hogyan látták közel ezer éven át a régi Magyarországot az ittjárt külföldi utazók? Ki szeretettel, ki ellenséges érzelmekkel, ki a fölényes idegen módján, ki pusztai csikósromantikát keresve jött ide hozzánk, s ki-ki hangulata szerint írta meg a látottakat, nagyjából úgy, ahogyan ma is teszik külföldi vendégeink. Az ő élményeikből állt össze ez a színes csokor, melyet gondos válogatással Haraszti Sándor és Pethő Tibor szerkesztett kerek egésszé.

Kollekciók