Ajax-loader

Miklósi Ádám könyvei a rukkolán


Kubinyi Enikő - Miklósi Ádám - Csányi ​Vilmos kutyaakadémiája
Csányi ​Vilmos lételeme a beszélgetés, az együttlét, az eszmecsere. Ez a könyv is az együttlét egy formája. Több mint húszévnyi kutatómunka összefoglalása, amelyben a résztvevők vallanak tudományos eredményeikről, személyes gondolataikról, a kutatással óhatatlanul együtt járó nehézségekről és mulatságos helyzetekről. Csányi Vilmos nemcsak a hazai etológia megalapozásának érdekében tett sokat, hanem ott bábáskodott a kutyaetológia megszületésénél is, ami- mondhatjuk így magunk között, mert a külföldiek úgysem értik- igazi hungarikum.

Miklósi Ádám - Dog ​Behaviour, Evolution, and Cognition
This ​is the first book to collate and synthesize the recent burgeoning primary research literature on dog behaviour, evolution, and cognition. The author presents a new ecological approach to the understanding of dog behaviour, demonstrating how dogs can be the subject of rigorous and productive scientific study without the need to confine them to a laboratory environment. Dog Behaviour, Evolution, and Cognition starts with an overview of the conceptual and methodological issues associated with the study of the dog, followed by a brief description of their role in human society-almost a third of human families share their daily life with the dog! An evolutionary perspective is then introduced with a summary of current research into the process of domestication. The central part of the book is devoted to issues relating to the cognitive aspects of behaviour which have received particular attention in recent years from both psychologists and ethologists. The book's final chapters introduce the reader to many novel approaches to dog behaviour, set in the context of behavioural development and genetics. Directions for future research are highlighted throughout the text which also incorporates links to human and primate research by drawing on homologies and analogies in both evolution and behaviour. The book will therefore be of relevance and use to anyone with an interest in behavioural ecology including graduate students of animal behaviour and cognition, as well as a more general audience of dog enthusiasts, biologists, psychologists and sociologists.

Miklósi Ádám - A ​kutya viselkedése, evolúciója és kogníciója
Miért ​ragaszkodnak hozzánk? És mi miért nevezzük őket a legjobb barátainknak? Hogyan tanulnak? Milyen tényezők alakítják személyiségüket? Tényleg a farkastól származnak? Igaz-e, hogy tudnak számolni? A kutya az egyetlen olyan állatfaj, amely latin nevében megkapta a familiaris, azaz a ’családhoz tartozó’ jelzőt. Mégis tudományos kutatások hiányában eddig gyakran csak általánosságokkal és sokszor éppen tévhitekkel találkozhatott a gyanútlan olvasó. Az utóbbi években sok szakértő sokféle megközelítésből írt a kutyákról. A legtöbb efféle könyv célja az volt, hogy a szerző egyéni nézőpontjából magyarázza meg a kutyák viselkedését. Szakítva a hagyománnyal, jelen kötet tudományos értelemben, kutatási adatokkal alátámasztva foglalja össze mindazon ismereteket, amit ma a kutyák evolúciójáról, viselkedéséről és gondolkodásáról tudhatunk. Tizenhat évvel ezelőtt az ELTE Etológia Tanszékén Csányi Vilmos vezetésével kezdődött a kutyák etológiai vizsgálata. Azóta a tanszék kutatói Miklósi Ádám vezetésével új, a gazdákat is bevonó vizsgálati módszereket dolgoztak ki, hiszen csak így lehet a kutyákat természetes környezetükben megfigyelni. A vizsgálatok igazolták, hogy a kutya világa – a farkaséval szemben – emberközpontú. A kutya számára nemcsak fontos az emberi jelenlét, hanem viselkedését is sok szempontból az emberéhez igazítja. A nemzetközi hírű kutatások eredményeit először angol nyelven publikálta a szerző az Oxford University Press gondozásában 2007-ben, és íme, most már a magyar kutyakedvelők és az etológia iránt érdeklődők is olvashatják. Az angol kiadás kritikáiból: „ezt a könyvet minden kutatónak és egyetemistának el kell olvasnia, akit érdekel az etológia általában, és különösképpen a kutyák viselkedése…” Trends in Cognitive Science „ez a könyv jól igazolja, hogy a kutyákra vonatkozó kutatások előtt fényes jövő áll. Miklósi könyve szakszerű és kimerítő (…), az állati viselkedés, az evolúció és a kogníció kutatásnak egyik alapműve.” Current Biology

Kubinyi Enikő - Miklósi Ádám - Megismerésünk ​korlátai
A ​magyar kognitív tudományi konferenciák 1993 óta minden évben elmaradhatatlan részét képezik a hazai tudományos életnek, s ezzel a kognitív területen működő kutatók egyik legfontosabb és immár megkerülhetetlen fórumává váltak. 2004-ben a XII.MAKOG konferencia a tihanyi MTA Limnológiai Intézet patinás épületében került megrendezésre az ELTE Etológia Tanszék szervezésében. Mára kiderült, hogy az evolúciós szemlélet jó közös alapot nyújt számos igen eltér megközelítés tudományterület számára, így kerülnek beszél viszonyba többek között az evolúciós pszichológia, kognitív idegtudományok, az etológia és a mesterséges intelligencia képviseli. Jelen kötet szerzi igyekeztek a legújabb tudományos eredményeikkel, illetve elméleti megközelítésekkel megismertetni az olvasót. Így választ kaphatunk olyan izgalmas kérdésekre, hogy a kutyák vajon rendelkeznek-e emberi logikával és vajon az emberek értik-e, hogy miről ugatnak Lehetnek-e egy számítógépnek érzelmei, és hogy miért vannak, ha vannak, az embereknek kedvenc számai Mit mond a buddhista filozófia az érzékelésről, és vajon milyen szabályokat alkalmazunk az egymás közötti beszédeinkben Olyan kíváncsi olvasók számára ajánljuk ezt a könyvet, akiket érdekelnek azok a legújabb tudományos felfedezések és gondolatok, amelyek nagymértékben befolyásolják majd a jövő nemzedékeinek gondolkodását.

Miklósi Ádám - A ​kutya
_"A ​kutyákról szóló könyvek egy része még ma is régi hiedelmekkel van teli, egy másik_ _részük ugyanakkor tudományos kísérletekkel igyekszik bizonyítani, hogy a kutyák_ _szőrös gyerekek. A kutya című, átfogó kézikönyv természetesnek veszi a kutyaetológia_ _eredményeit, egyúttal mellőzi a sokszor fárasztó tudományos hátteret. Melegen ajánlom_ _minden kutyabarát olvasónak."_ _Csányi Vilmos_ Gyönyörű fotókkal illusztrált, információban gazdag enciklopédia. - Evolúció és ökológia - Anatómia és élettan - Viselkedés és társas kapcsolatok - Érzékelés, gondolkodás és személyiség - Kutyák és emberek - Kutyafajták tudástára Miklósi Ádám akadémikus az Eötvös Loránd Tudományegyetem Etológia Tanszékének vezetője, illetve a tanszéken működő Családi Kutya Program társalapítója és vezetője.

Kollekciók