Ajax-loader

Gál Zoltán könyvei a rukkolán


Banga Szabolcs - Dajka Andrea - Dániel József - Gál Zoltán - Géczy Zsolt - Jávor Béla - Katymári Vanda - Kincses Károly - Lőrinczi Csaba - Bajai ​arcélek
Otthon ​lenni egy kisvárosban – magától értetődőnek tűnik. Pedig nem feltétlenül az. Ha mégis meg kell határozni, hogy mitől válik otthonossá a közérzetünk, sorolhatjuk az ismerős utcákat, a kedvenc kocsmánkat vagy egykori iskolánkat, akár a sarkot, ahol először csókolóztunk. De a legfontosabbak mégis maguk az emberek, akikkel együtt élünk vagy éltünk, az emberek, akik képviselik a hely szellemét. Akik tovább építik a várost, és hozzátesznek valamit, ami nélkülük nem születne meg, vagy nem élne tovább. Lehet, hogy utcát nem neveznek el róluk, szobrot sem kapnak, de miattuk szeretünk elidőzni a nagyvilágnak éppen azon a pontján. Ez a könyv azoknak állít emléket, akik nélkül Baja nem lenne ilyen pont a Földön.

Gál Zoltán - Pénzügyi ​piacok a globális térben
Furcsa ​könyvet tart kezében az olvasó: csupa olyan dologról szól, amiről már több tucat szakkönyv, cikk, internetes tanulmány megjelent - azaz tőzsdéről, bankokról, pénzügyi válságokról, intézményi befektetőkről -, és mégis döbbenten vesszük észre, hogy a „gálzoli”-féle olvasatban egy másik világot fedezhetünk fel. Ebben a vékonynak egyáltalán nem nevezhető, igencsak súlyos könyvben a szerző aprólékosan összegyűjtötte erről a pénzvilágról azokat a tényeket, amelyeket itt meg ott, szétszórva akár meg is találhatunk, de így egy keretben sokkal hangsúlyosabban mutatják: igencsak sajátos a pénzügyi „centrum” és a pénzügyi „periféria” elhelyezkedése és viszonya. Tények, nagyságrendek, áramlások, térképek követik egymást. A szerző mindeközben nem ítélkezik, hanem bemutat. Néhol, egy-egy fél megjegyzésből úgy érzem, inkább a globalizált pénzügyi tér harsány kritikusaival ért egyet - és ekkor kezdenék vitatkozni vele, meggyőzni őt, bemutatni neki az ellenérveket - de mivel, mint minden vérbeli tudóst, sokkal jobban izgatja a tárgy maga, semminthogy zsigeri alapon azonnal véleményt mondjon tárgyáról, a vitánk most elmarad, helyette marad az olvasó ámulattal vegyes csodálata: köszönjük, Zoli, ezt a könyvet; évekig, évtizedekig fogjuk kézikönyvként használni! Király Júlia alelnök Magyar Nemzeti Bank Az olvasó hiánypótló művet tart a kezében. A szerző a pénzügyi gazdaságtan és a gazdaságföldrajz határterületén mozgó jelenségkört vizsgálja értőn, igényesen és jelentős szakmai értéket teremtve. E munka egyszerre színvonalas tudományos értekezés és olvasmányos könyv a pénzügyi piacok rejtélyes világáról és a térbeliség mellőzhetetlen hatásáról. A mű írója ráérzett a vizsgált terület leglényegesebb jellegzetességére: arra az ellentmondásra, mely a globalizálódó pénzügyi tér távolságokat relativizáló hatása és a pénzügyi piaci működés térbeliségének növekvő fontossága között feszül. Ebből bontotta ki a pénzügyi földrajz hazai alapművének számító könyv gondolatmenetét. A szakértők és a tárgy iránt érdeklődők egyaránt haszonnal forgathatják ezt az értékes alkotást. Bélyácz Iván akadémikus, egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Gál Zoltán - Bodor Ákos - Grósz András - Páger Balázs - Pálné Kovács Ilona - Zsibók Zsuzsanna - Innovációbarát ​kormányzás Magyarországon
Az ​innovációt nemcsak a tudástermelők és a vállalatok belső viszonyai határozzák meg, hanem komoly hatással van rá az állam és annak különböző irányító szervezetei, a külső környezeti és társadalmi tényezők is. A hat kutató tanulmányát tartalmazó kötet az innovációs kormányzás szélesebb horizontú elemzését adja. Bemutatja az innováció irányításának elméleti keretrendszerét és az irányítási (governance) modell innovációs intézményrendszerre történő alkalmazhatóságát. A kérdéskört az intézményi-közgazdasági megközelítések mellett kormányzástudományi és tudásszociológiai keretrendszerbe ágyazza. A kötet vizsgálati célterülete az innováció központi és regionális irányításának az elmúlt évtizedben formálódó magyarországi rend­szere. Ebben a kontextusban áttekinti az innovációs irányítás szervezeti és működési struktúrájának a kialakulását, az együttműködési mechanizmusok működését, valamint elhelyezi az innovációt a mindenkori kormányzatok fejlesztési stratégiáiban. Empirikus vizsgálatok alapján keresztmetszeti áttekintést ad a helyi-regionális szinten működő innovációs szereplőkről és intézményekről, az együttműködés attitűdjei­ről, a partneri körről és a szakpolitikai keretrendszerről alkotott véleményekről. A kutatások eredményei bizonyítják, hogy az innovációs teljesítmény összefügg a kormányzás általános teljesítményével és a kormányzási rendszer nyújtotta feltételekkel.

Marton Tibor - Kálmán András - Gál Zoltán - Tamás Gyula - Vincze István - Géplakatos ​szakmai ismeret
A ​szakmai ismeret tantárgy tanulásának célja, hogy a géplakatos szakképzésben résztvevők megismerkedjenek azokkal a mechanikai szerkezetekkel, gépekkel, berendezésekkel, amelyek nélkül a gépipari vagy más, gépeket alkalmazó üzemek nem működhetnek. Ezen gépek bemutatása során megszerezhetik azt a tudást is, amelynek segítségével mint géplakatosok üzemeltetni, javítani, szerelni tudják a gépeket, eszközöket, berendezéseket.

Kollekciók