Ajax-loader

Szénássy Zoltán könyvei a rukkolán


Szénássy Zoltán - Új ​komáromi Olympos
Komárom ​nevét hallván, leginkább Lilla és Csokonai s természetesen a nagy mesemondó, Jókai Mór alakja jut az irodalomkedvelő ember eszébe. Kevésbé köztudott, hogy megfordult a városban Móricz Zsigmond is, a régi magyar literatúra nagy magyar alakjai közül Baróti Szabó Dávid és Péczeli József. A hagyományébresztés szándékával szól Szénássy Zoltán a szellemnek azokról a munkásairól is, akiknek arcképe a mai magyar irodalmi köztudatban kissé ugyan megfakult, ám emlékük méltó a felidézésre (Kultsár István, Katona Mihály, Hetényi János). Portét rajzol a három Beöthyről - Zsigmondról, Lászlóról, Zsoltról -, Takáts Sándor történészről, Szinnyei Józsefről, a legnagyobb magyar bibliográfusról, a két háború közötti Komárom magyar szellemi életének vezetőiről: Alapy Gyuláról és baranyai Józsefről. Szénássy Zoltán hagyományőrző, ügyszeretetre valló "irodalomtörténeti tipográfiáját" - melyet különösen az ifjúságnak ajánlunk figyelmébe - gazdag képanyag egészíti ki.

Bárdos István - Szénássy Zoltán - Neszmély
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szénássy Zoltán - Klapka ​György
1848 ​tavaszán forradalmi hullám söpört végig Európán. Párizs, Bécs, Milánó, Berlin népe után Közép-Európa nemzetei is sorra feleszméltek. Március 15-én megmozdult a pesti ifjúság. Példájára a magyar társadalom haladó osztályai harcba szálltak az ország függetlenségéért, a feudális béklyók szétzúzásáért, a polgári átalakulásért. Ennek a forradalmi küzdelemnek egyik legkifejezőbb és legnépszerűbb alakja, a huszonkilenc éves korában már tábornok Klapka György, a szabadságmozgalom merész stratégiája, legendás bátorságú katonája volt. Rendkívüli katonai tehetsége, vonzó egyénisége csakhamar országszerte ismertté tette. A történelem nagyjai közé pedig Komárom rendíthetetlen védőjeként s a forradalmi emigráció Kossuth, Teleki László és Klapka György személyéből álló direktóriumának tagjaként írta be a nevét, mely egybeforrott a forradalom és szabadságharc fogalmával. A Kárpátok alatt már rég lehanyatlott a "pro libertate" feliratú zászló, de ő - az ötvenes-hatvanas évek nyilvánvaló forradalmi apályán - még egyre vívta a maga szabadságharcát az elnyomott népek ügyéért: Európa különböző országaiban - a katona, a politikus, a nagyszabású gazdasági szervező eszközeivel. Nem véletlenül jegyezte fel róla a Kossuth-emigráció történetének egyik krónikása: "Klapka tekintélye Komárom kitartó védelmével s a várfeladások történetében szinte példátlanul álló kapitulációs feltételekkel a világ szemében igen megnövekedett." S e megnövekedett tiszteletet és elismerést az emigráció katonája és diplomatája további eredmények sorával gyarapította. Klapka soha sem szűnt meg a zsarnokság kíméletlen üldözője lenni. Fáradhatatlanul rótta Európa országait, szövetségesi terveket kovácsolt a Duna mentén, sürgette az egymásra utalt népek gazdasági szövetkezését.

Szénássy Árpád - Szénássy Zoltán - Komárom, ​a Duna Gibraltárja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szénássy Zoltán - Komárom ​ostroma 1849-ben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szénássy Zoltán - Jókai ​nyomában
A ​szerző Jókai nyomában indulva riportszerűen, színesen írja le az író életének számos állomását. A könyv szabálytalan életrajz, amely elsősorban a nagy író tartózkodási helyeire összpontosít, s ezekkel kapcsolatban ismerteti az élettényeket. A Jókai nyomában tehát nem irodalomtörténeti jellegű monográfia, hanem népszerű, ismeretterjesztő munka. Szénássy Zoltán könyvével a szlovákiai magyar olvasók - főképp a fiatalabb korosztályok - olyan, gazdag képanyaggal ellátott, kalauzhoz jutnak, amelynek segítségével végigtekinthetik a komáromi születésű nagy író életútjának legfontosabb állomásait, emlékhelyeit.

Kollekciók