Ajax-loader

Gál István László könyvei a rukkolán


Gál István László - Gazdasági ​büntetőjog közgazdászoknak
"Úttörő ​vállalkozás ez a könyv, amelynek jogász-közgazdász szerzője következetesen ötvözi a jogi ismereteket a közgazdasági szemlélettel, s így a hallgatókon kívül egyaránt sokat tanulhatnak belőle a gazdasági bűnözéssel is naponta találkozó közgazdászok és a gazdasági bűnüldözés eredményességét szívükön viselő jogászok." (Prof. dr. Tóth Mihály büntetőjogász) "A kézikönyv - amelyet nemcsak közgazdászoknak, illetve a gazdasági élet szereplőinek ajánlok, hanem a bűncselekmények felderítésére, nyomozására hivatottaknak is - ötvözi a tankönyvek alaposságát a regények olvasmányosságával, és számomra különösen élvezetes példákkal vezet be a közgazdaságtan és a büntetőjog közös területeibe." (Dr. Molnár Csaba büntetőjogász, az ORFK Pénzmosás Elleni Osztályának volt vezetője) "Gál István László könyvében tanulmányozható a magyar gazdaság orvosi lova: az összes betegség, ami gátolja az eredményes felzárkózás végigvitelét. Mert ne feledjük el, hogy a gazdaság és a bűnözés túl szoros kapcsolata egy országban magát a gazdasági-társadalmi modernizációt hiúsíthatja meg, akár évtizedeken keresztül! Ajánlom e könyvet gazdasági szakembereknek és vezetőknek, valamint a bűnüldöző szervek tagjainak egyaránt." (Dr. Gazdag László közgazdász)

Gál István László - A ​pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos jogszabályok magyarázata
Az ​elmúlt fél évtizedben a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos jogi szabályozás jelentős mértékben átalakult. A pénzmosás megelőzéséről szóló korábbi törvényt, a 2003. évi XV. törvényt felváltotta egy új jogszabály, a 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról. Többször megváltozott a pénzmosás büntetőjogi törvényi tényállása is, ráadásul 2013. július 1-jén hatályba lép Magyarország új Büntető Törvénykönyve, a 2012. évi C. törvény (melynek megalkotásában a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által felkért szakértőként egyébként e könyv szerzője is részt vett). Gál István László büntetőjogász, habilitált egyetemi docens a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Büntetőjogi Tanszékén. Az egyetemi jogi végzettsége mellett diplomás közgazdász, gazdasági büntetőjogi szakjogász, EU-szakjogász és MBA közgazdász végzettséggel rendelkezik. A 2004-ben „A pénzmosás” címmel megjelent munkája volt az első magyar szakkönyv ebben a témában. 2005-ben a pénzmosás témakörében szerzett PhD tudományos fokozatot. Rendszeresen tart pénzmosás megelőzési tréningeket magyarországi bankokban, biztosítókban, takarékszövetkezetekben és más pénzügyi szolgáltatóknál.

Gál István László - A ​pénzmosás
A ​könyv a pénzmosást elsősorban büntetőjogi szempontok alapján vizsgálja. Mégsem csak a büntetőjogaszok, vagy a pénzügyi szférában dolgoző szakemberek számára hasznos ez a kiadvány, hanem a téma iránt érdeklődő „laikusok" is megérthetik a pénzmosással kapcsolatos alapvető összefüggéseket. A szerző a pénzmosás fogalmának meghatározása, valamint a kapcsolódó közgazdasági problémák feltárása mellett elemzi a pénzmosás fázisait és a ma már ismert, leggyakoribb pénzmosási technikákat is bemutatja. A könyv alapján az olvasó megismerheti a hazai jogszabályi hátteret és néhány külföldi szabályozási példát, valamint képet kap néhány, a pénzmosást megakadályozni, felderíteni hivatott intézményről is.

Gál István László - Bejelentés ​vagy feljelentés?
2009-ben ​jelent meg a PENTA UNIÓ gondozásában Gál István László Bejelentés vagy feljelentés? című könyvének első kiadása. Azóta jelentősen megváltozott a pénzmosás elleni küzdelem jogi szabályozása és a bűncselekmény törvényi tényállása is a Büntető Törvénykönyvben. 2013. július 1-én hatályba lépett Magyarország Új Büntető Törvénykönyve, a 2012. évi C. törvény, melynek megalkotásában a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által felkért szakértőként e könyv szerzője is részt vett. Az új Btk. a pénzmosáshoz kapcsolódó témakörök tekintetében egy jelentős változást is tartalmaz: önálló bűncselekményként szabályozza a terrorizmus finanszírozását. Ezért is vált fontossá a gyakorlat igényeinek is megfelelő, de elméleti megalapozottsággal megírt szakkönyv harmadik kiadásának megjelentetése. A pénzmosás megelőzése érdekében kiadott magyar és nemzetközi jogszabályok és gyakorlat ismerete minden pénzügyi szolgáltató szférában dolgozó szakember saját, elemi érdeke. Nem elsősorban azért, mert a jogszabályi rendelkezések megsértése a felügyeleti szerv részéről komoly bírság kiszabásával járhat, hanem egy sokkal fontosabb szempont miatt is: a pénzmosás gyanús ügyletek bejelentésének elmulasztása a hatályos magyar büntetőjogban bűncselekménynek minősül, és ezt a fenti szolgáltatók követhetik el. Mindezek mellett komoly tekintélyveszteséggel, ügyfelek tucatjainak elvesztésével járhat az, ha egy könyvelő, könyvvizsgáló, adószakértő vagy adótanácsadó, illetve bármilyen más pénzügyi szolgáltató „belekeveredik” valamilyen pénzmosás gyanús ügybe, illetve ügyletbe. Ahhoz, hogy mindez elkerülhető legyen, illetve fel tudjuk ismerni azokat a körülményeket, amelyek pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása gyanúját kelthetik fel, alapos ismeretekkel kell rendelkeznünk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása fogalmával, technikáival és a rájuk vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel kapcsolatban. Ezen ismeretek egy része csak a gyakorlatban sajátítható el. A gyakorlatban megszerezhető tudás előfeltétele azonban a téma legfontosabb összefüggéseinek és a hatályos jogszabályoknak az ismerete. Ehhez nyújt segítséget ez a könyv.

Kollekciók