Ajax-loader

Roger Penrose könyvei a rukkolán


Roger Penrose - Shadows ​of the Mind
A ​New York Times bestseller when it appeared in 1989, Roger Penrose's The Emperor's New Mind was universally hailed as a marvelous survey of modern physics as well as a brilliant reflection on the human mind, offering a new perspective on the scientific landscape and a visionary glimpse of the possible future of science. Now, in Shadows of the Mind, Penrose offers another exhilarating look at modern science as he mounts an even more powerful attack on artificial intelligence. But perhaps more important, in this volume he points the way to a new science, one that may eventually explain the physical basis of the human mind. Penrose contends that some aspects of the human mind lie beyond computation. This is not a religious argument (that the mind is something other than physical) nor is it based on the brain's vast complexity (the weather is immensely complex, says Penrose, but it is still a computable thing, at least in theory). Instead, he provides powerful arguments to support his conclusion that there is something in the conscious activity of the brain that transcends computation--and will find no explanation in terms of present-day science. To illuminate what he believes this "something" might be, and to suggest where a new physics must proceed so that we may understand it, Penrose cuts a wide swathe through modern science, providing penetrating looks at everything from Turing machines (computers programmed from artificial intelligence) to the implications of Godel's theorem maintaining that conscious thinking must indeed involve ingredients that cannot adequately be stimulated by mere computation. Of particular interest is Penrose's extensive examination of quantum mechanics, which introduces some new ideas that differ markedly from those advanced in The Emperor's New Mind, especially concerning the mysterious interface where classical and quantum physics meet. But perhaps the most interesting wrinkle in Shadows of the Mind is Penrose's excursion into microbiology, where he examines cytoskeletons and microtubules, minute substructures lying deep within the brain's neurons. (He argues that microtubules--not neurons--may indeed be the basic units of the brain, which, if nothing else, would dramatically increase the brain's computational power.) Furthermore, he contends that in consciousness some kind of global quantum state must take place across large areas of the brain, and that it within microtubules that these collective quantum effects are most likely to reside. For physics to accommodate something that is as foreign to our current physical picture as is the phenomenon of consciousness, we must expect a profound change--one that alters the very underpinnings of our philosophical viewpoint as to the nature of reality. Shadows of the Mind provides an illuminating look at where these profound changes may take place and what our future understanding of the world may be.

Roger Penrose - Cycles ​of Time
One ​of our most distinguished scientists offers a radical new theory of the origin, and ultimate end, of the Universe. Professor Sir Roger Penrose's groundbreaking and bestselling The Road to Reality provided a complete guide to the laws that govern our universe. In Cycles of Time, Penrose offers a completely new perspective on the often-asked question, 'what came before the Big Bang?' The answer that Penrose proposes involves a curious but fully rational way of looking at the expected ultimate fate of our acclerating expanded universe, and showing that its end can in fact be reinterpreted as the 'Big Bang' of a new universe.

Roger Penrose - The ​Emperor's New Mind
For ​many decades, the proponents of 'artificial intelligence' have maintained that computers will soon be able to do everything that a human can do. In his bestselling work of popular science, Sir Roger Penrose takes us on a fascinating roller-coaster ride through the basic principles of physics, cosmology, mathematics, and philosophy to show that human thinking can never be emulated by a machine.

Roger Penrose - A ​nagy, a kicsi és az emberi elme
Roger ​Penrose eredeti és provokatív elképzelései a világegyetem nagyléptékű fizikájáról, a kvantumfizika kisléptékű világáról és az elme fizikájáról nem ismeretlenek a magyar olvasó számára. Ezeket az elképzeléseket fejtette ki többek között A császár új elméje és a Stephen Hawkinggal közösen írt A tér és az idő természete című nagy sikerű könyveiben. A nagy, a kicsi és az emberi elme összegzi, felfrissíti és aktualizálja Penrose gondolatait e komplex területekről. Mesteri összefoglalást ad a fizika azon részeiről, ahol lényeges megoldatlan problémákat lát. Ennek során gyökeresen új foglamakat vezet be, amelyeket különösen hasznosnak gondol az agyműködés és az emberi elme természetének megértéséhez. Elgondolásairól három jeles szakértő mond véleményt különböző szempontokból - Abner Shimony és Nancy Cartwright mint tudományfilozófusok és Stephen Hawking mint elméleti fizikus és kozmológus. A kötet végén a szerző válaszol tudóstársai gondolatébresztő kritikáira. Penrose lelkesedése, éleslátása, jó humorérzéke az átlagos olvasó számára is könnyen felfoghatóvá teszi a modern fizika problémáiról írt beszámolóját.

Roger Penrose - The ​Road to Reality
The ​Road to Reality is the most important and ambitious work of science for a generation. It provides nothing less than a comprehensive account of the physical universe and the essentials of its underlying mathematical theory. It assumes no particular specialist knowledge on the part of the reader, so that, for example, the early chapters give us the vital mathematical background to the physical theories explored later in the book. Roger Penrose's purpose is to describe as clearly as possible our present understanding of the universe and to convey a feeling for its deep beauty and philosophical implications, as well as its intricate logical interconnections. The Road to Reality is rarely less than challenging, but the book is leavened by vivid descriptive passages, as well as hundreds of hand-drawn diagrams. In a single work of colossal scope one of the world's greatest scientists has given us a complete and unrivalled guide to the glories of the universe that we all inhabit.

Roger Penrose - A ​császár új elméje
Roger ​Penrose, a világ egyik legnagyobb tudású és legtermékenyebb matematikai fizikusa kutatómunkája közepette időt szakított arra, hogy olyan könyvet írjon, amelyet a nem szakmabeliek is megérthetnek. Ebben káprázatos utazásra viszi az Olvasót, olyan területeket érint eközben, mint a mesterséges intelligencia, a Turing-gépek, a formális matematikai rendszerek, a Gödel-féle eldönthetetlenség, a Mandelbrot-halmaz, a kvantummechanika meghökkentő paradoxonjai, a kozmológia, a fekete és fehér lyukak, a Hawking-sugárzás, az entrópia, az agy szerkezete és még sok más kutatási terület legjava.

Stephen W. Hawking - Roger Penrose - A ​tér és az idő természete
Einstein ​szerint a Világegyetem legérthetetlenebb tulajdonsága éppen az, hogy megérthető. Igaza volt-e? Hogyan alkotható meg a kvantumelmélet, amely az Ősrobbanást követő első pillanatokat éppúgy meg tudja magyarázni, mint a fekete lyukaknak nevezett rejtélyes objektumok fizikáját? Milyen rendkívüli kvantumtechnikai folyamatok hatására képesek a fekete lyukak párologni, és mi történik mindazzal az információval, amit ezek a lyukak elnyelnek? Miért előrefelé folyik az idő és miért nem visszafelé?Könyvünkben a világ egyik legnevesebb fizikusa, és matematikusa Stephen Hawking (Az idő rövid története írója) és Roger Penrose (A császár új elméje szerzője) fejti ki egymással merőben ellentétes véleményét a fenti kérdésekről. Vitájukból az olvasó felismerheti, hogy mennyire különbözőképpen lehet felfogni a felfoghatatlant.

Roger Penrose - Az ​idő ciklusai
Az ​univerzum egyik legnagyobb rejtélye, hogy honnan is származik - ezzel a mondattal kezdi korszakalkotó könyvét Roger Penrose, korunk egyik legismertebb matematikai fizikusa, aki művében a kozmológia teljesen új perspektíváját vázolja fel, meglepő választ adva arra a kérdésre, hogy mi volt a Nagy Bumm előtt. Penrose azonban nem csupán a világegyetem keletkezését helyezi újszerű megvilágításba, hanem azt is felvázolja, miként válik majd gyorsulva táguló univerzumunk - egyszer bizonyára bekövetkező - végzete egy új univerzum "nagy bummjává". Elméletét a termodinamika második törvényének és a téridő fényidő-geometriájának alapos vizsgálatára alapozza, elénk tárva az univerzum folyamatos változásának részleteit. Magyarázatai meggyőzőek, ugyanakkor a laikusok számára is érthetők; az Oxfordi Egyetem professzora ügyelt arra, hogy a bonyolult matematikai levezetéseket a függelékbe száműzze, így a szakmabeliek ugyanolyan értékes információkat kaphatnak, mint azok az olvasók, akik egyszerűen csak szeretnék megérteni világunk keletkezésének titkait.

Kollekciók