Ajax-loader

Pataky Iván könyvei a rukkolán


Pataky Iván - Rozsos László - Sárhidai Gyula - Légi háború Magyarország felett II.
A Légiháború Magyarország felett 2. kötete az ország elleni hadászati légiháború eseményeit tárgyalja, az 1944. május 1-jétől 1945. március 30-ig terjedő időszakban. Gyakorlatilag ekkor szűnt meg a brit és az amerikai légierő tevékenysége magyar terület ellen. A szerzők törekedtek a teljességre és a több évtizedes kutatómunka eredményeként megszületett mű az első kötethez hasonló módon ismerteti a magyar és német vadászrepülők és a légvédelem tevékenységét a brit és amerikai légierők ellen a II. világháború végéig. Az anyag több mint 120 fotót és mintegy 50 térképet tartalmaz, amelyeket még sehol sem publikáltak, a magyar városok elleni bombázásokról és a légiharcok lezajlásáról. A szövegrészt 5 nagy fejezetre oszlik: az olajháború a magyar finomítók ellen 1944 májusától augusztusig, a pályaudvarok elleni nagy támadássorozat, a hadiipar üzemei elleni csapások, kísérlet az ország „kibombázására” a háborúból 1944 szeptemberében, és a repülőterek és a közlekedési központok elleni támadások 1945 tavaszáig. A leíró rész az ország iparát ért károk összegzésével és a lakosság háborús veszteségeinek ismertetésével zárul. Mivel számos anyag nem volt illeszthető a szövegszerű leírásba, ezeket a mellékletben foglaltuk össze. A melléklet tartalmazza a 101. honi vadászrepülő-osztály, majd -ezred századainak ismertetését, a pilóták ma ismert névsorát, a honi légvédelemben elért lelövéseket és a nyilvántartott veszteségeket. A csehszlovák és a magyar terület felett lezuhant brit és amerikai repülőgépek és részben a személyzetük adatait. A magyar városok és helységek bombázási listáját, az országra dobott bombasúly összegzését helységek szerint is. Itt szerepelnek a 15. AAF vadász- és bombázóalakulatainak színjelzései, a magyar légierők felségjelzéseinek változásai 1939–1945 időszakában rajzos ábrákon, és az alkalmazott főbb géptípusok műszaki adatai. Megemlítésre kerülnek a brit légierők által a Dunába telepített aknák, és az ellenük folytatott harc is. A szerzők a krónikás részletekre törekvő igényéve és a tudományos kutató alaposságával adják közre az eseményeket.

Pataky Iván - Rozsos László - Sárhidai Gyula - Légi ​háború Magyarország felett I-II.
A ​Légiháború Magyarország felett 2. kötete az ország elleni hadászati légiháború eseményeit tárgyalja, az 1944. május 1-jétől 1945. március 30-ig terjedő időszakban. Gyakorlatilag ekkor szűnt meg a brit és az amerikai légierő tevékenysége magyar terület ellen. A szerzők törekedtek a teljességre és a több évtizedes kutatómunka eredményeként megszületett mű az első kötethez hasonló módon ismerteti a magyar és német vadászrepülők és a légvédelem tevékenységét a brit és amerikai légierők ellen a II. világháború végéig. Az anyag több mint 120 fotót és mintegy 50 térképet tartalmaz, amelyeket még sehol sem publikáltak, a magyar városok elleni bombázásokról és a légiharcok lezajlásáról. A szövegrészt 5 nagy fejezetre oszlik: az olajháború a magyar finomítók ellen 1944 májusától augusztusig, a pályaudvarok elleni nagy támadássorozat, a hadiipar üzemei elleni csapások, kísérlet az ország „kibombázására” a háborúból 1944 szeptemberében, és a repülőterek és a közlekedési központok elleni támadások 1945 tavaszáig. A leíró rész az ország iparát ért károk összegzésével és a lakosság háborús veszteségeinek ismertetésével zárul. Mivel számos anyag nem volt illeszthető a szövegszerű leírásba, ezeket a mellékletben foglaltuk össze. A melléklet tartalmazza a 101. honi vadászrepülő-osztály, majd -ezred századainak ismertetését, a pilóták ma ismert névsorát, a honi légvédelemben elért lelövéseket és a nyilvántartott veszteségeket. A csehszlovák és a magyar terület felett lezuhant brit és amerikai repülőgépek és részben a személyzetük adatait. A magyar városok és helységek bombázási listáját, az országra dobott bombasúly összegzését helységek szerint is. Itt szerepelnek a 15. AAF vadász- és bombázóalakulatainak színjelzései, a magyar légierők felségjelzéseinek változásai 1939–1945 időszakában rajzos ábrákon, és az alkalmazott főbb géptípusok műszaki adatai. Megemlítésre kerülnek a brit légierők által a Dunába telepített aknák, és az ellenük folytatott harc is. A szerzők a krónikás részletekre törekvő igényéve és a tudományos kutató alaposságával adják közre az eseményeket.

Pataky Iván - A ​vonakodó szövetséges
„A ​vonakodó szövetséges” az első könyv, amely megkísérli az 1968-as „prágai tavasz” történetét a korabeli magyar politika, valamint a Csehszlovákia megszállásában közreműködő Magyar Néphadsereg tevékenysége tükrében bemutatni. Nem politikai és katonai szenzációk gyűjteménye. Első részében azokat a többnyire színfalak mögött zajló erőfeszítéseket mutatja be, amelyekkel a magyar politika igyekezett elkerülni – szűk mozgástere nyújtotta lehetőségeit kihasználva – a nyílt katonai beavatkozást. E törekvések sikertelenségét követően, a továbbiakban részletesen ismerteti a kijelölt magyar katonai erők felkészülését és részvételét a megszállásban. Végül vázolja a magyar erők minél gyorsabb hazatérése érdekében tett lépéseket. Nem könnyű olvasmány. Hadtörténeti alkotás, számtalan adattal, ténnyel, katonai szakkifejezéssel. A szerző 1996-ban fejezte be könyvének írását. Felhasználta az összes Magyarországon hozzáférhető és nyilvánosságra hozható forrást és a külföldi – elsősorban cseh – publikációk jelentős részét. Az elmúlt 12 évben sok olyan új adat került elő, amely lehetővé tette a történtek még részletesebb megismerését, és indokolttá a könyv második, „bővített” kiadását. A témát azonban nem lehet lezártnak tekinteni. A források jelentékeny hányadát, elsősorban Oroszországban, még nem nyitották meg a kutatók számára. A jövőben még hazánkban is napvilágra kerülhetnek olyan dokumentumok, amelyek módosíthatják e könyv egyes megállapításait.

Kollekciók