Ajax-loader

Szabó György könyvei a rukkolán


Szabó György - Tanácsadó ​a nők elcsábításához
5 ​téma a nőkhöz: 1. meglátni 2. megismerni 3. megszeretni 4. megszerezni 5. megtartani

Miskolczi Miklós - Szabó György - Nyolc ​évszak
Brigi ​falusi lány nagy ambíciókkal. Elhatározza, hogy Budapestre megy szerencsét próbálni. Szülei azt szeretnék, ha lányuk követné a családi hagyományokat és pedagógusnak készülne, Brigi azonban színésznő szeretne lenni. Ezért megszökik otthonról, s csak egy levelet hagy hátra. Felvételizik a Színművészeti Főiskolára, de elutasítják. A felvételin megismerkedik Alexszel, akinek szintén nem sikerült a vizsgája, és lassan szerelem bontakozik ki közöttük. Eközben otthon tombolnak az indulatok, Brigi apja, Laci bácsi őrjöng, és mozgósítja fiát, "kis Lacit", hogy vesse be kapcsolatait a rendőrségnél és találja meg Brigit. Kiderül, hogy Brigi rokonoknál húzta meg magát: Klári néninél alszik, Géza bácsinál dolgozik, mint pincérnő, ill. néha meglátogatja Rudi bácsit is.

Szabó György - A ​széptestű lány áramkörei
...A ​mérnököt most mintha áramütés érte volna, megrándult és felkiáltott; s bár szeme már csukva volt, vakító fényt látott felvillanni. Mintha ezer wattos körtét gyújtottak volna föl, váratlanul, közvetlenül az arca előtt. Vagy még inkább: hófehér ívfényt. És ez a fény, noha villanásszerű volt, kitartóan meg is maradt egy ideig még akkor is, amikor Eszter lefordult róla, mint a jóllakott nadály, és összegörbedt; két lába meg-megrándult még, akárcsak Alessandro Volta gróf békáié, mintha csak lassan és vonakodva távoznék a lányból (ebből a csupa remegés testből) a gyönyör árama...

Szabó György - Képek ​és lagúnák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó György - Mitológiai kislexikon II.
A kitűnő kolozsvári tudós előző munkája - a Mitológia i kislexikon - a mediterrán térségek népeinek (egyiptomi, suner-akkád-hettita, föníciai, héber, görög és római)mitológiáját mutatta be mintegy 3500 tömör címszóban. Jelen munkája az előzőhöz hasonló módon (kb. 2500 címszóban) az északabbra élő európai népek (balti, finnugor, germán, kelta és szláv) mondavilágát tárja elénk. Ezek a gyűjtőnevek mintegy 30 - köztük magyar - nép ősi (kereszténység előtti )hitvilágáról ígérnek áttekintést. A történelem különös játéka, hogy az ókori mitológiákról lényegesen többet tudunk, mint az időben hozzánk közelebbi népvándorlás kori népek istenvilágáról. Ez nem csoda, hiszen az erőszakosan tért hódító kereszténység tűzzel-vassal irtotta a pogányi hiedelmeket, s igazából csak a romantika hatására kibontakozó folklórkutatások mentettek meg belőlük egy keveset az utókor számára. Az a kevés viszont, ami fennmaradt, ugyancsak a romantika hatására viszonylag szilárdan beépült kultúránkba. Különösen a zeneirodalom tett sokat ennek érdekében: gondoljunk csak Wagner operáira vagy Rimszkij -Korszakov Szadkójára. A Mitológiai kislexikon II. éppen ahhoz kíván segítséget nyújtani, hogy hogy az érdeklődő olvasó könnyen és gyorsan utánanézhessen azoknak a mitológiai neveknek és fogalmaknak, amelyekkel olvasmányaiban találkozott. A kötet az ilyen célirányos kikeresések mellett önálló olvasmánynak is érdekes: hála a szócikkeket átszövő utalások gazdag hálózatának egy-egy mondakör teljes története és "szereplőgárdája" is jól áttekinthetően az olvasó elé tárul belőle.

Szabó György - A magyar film 1973-1977 között
Filmművészeti Könyvtár 63. kötet

Bujdosó Dezső - Karcsai Kulcsár István - Kőháti Zsolt - Réz András - Szabó György - A mai magyar film fejlődésének kérdései
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó György - Komár Erzsébet - Pap Pál - Réz András - Hirsch Tibor - Kálmán László - A magyar film 1982-ben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó György - Szántó ​Piroska
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó György - Homlokzatok ​javítása, felújítása és korszerűsítése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó György - Századunk ​olasz irodalmának kistükre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó György - Ausztria
A ​Panoráma nagyútikönyvek sorozat tagja

Szabó György - Abafáji ​Gyulay Pál
Abafáji ​Gyulai Pál Bekes Gáspár, Báthory István, majd Báthory Zsigmond szolgálatában töltött be jelentős politikai szerepet. Báthory titkáraként Lengyelországban írta fő műveit: a szemtanú hiteles beszámolóját a lengyel király egyik orosz hadjáratáról és politikai eszméit tartalmazó levelét Sibrik György váradi kapitányhoz. Gyulay Pál - Kemény Zsigmond regényének hőse - a XVI. század egyik legkitűnőbb magyar humanistája, Életéről, munkásságáról Szabó György műve az első monografikus feldolgozás. A szerző a romániai könyvtári és levéltári anyag felhasználásával, a kor politikai viszonyainak, Gyulai kapcsolatainak, műveinek gondos elemzésével állítja elénk a Báthoryak korának jelentős politikusát. A monográfia fggelékben közli Gyulay valamennyi ismert munkáját, leveleit, amelyek modern kiadásban itt jelennek meg először.

Szabó György - Javasasszony ​unokája
A ​nagymamája javasasszony volt egy kis bükkaljai bányász faluban, Herbolyán. De az ő nagyanyja, meg annak a nagyanyjai is... ősei messzire visszatekintve, kb. tíz nemzedék óta foglalkoznak gyógynövényekkel. Abban az időben még kuruzslásnak nevezték, és nem csak gyógyfüvekkel gyógyítottak, mégis tudtak az embereken segíteni. Nem volt pénz, nem volt orvos és nem voltak gyógyszerek. Kényszerűségből fordultak a javasasszonyokhoz és vállalták a füvekkel, piócákkal... egyebekkel történő gyógyulást. A javasasszony a javát szolgálta a betegeknek, és csak javasolt, ami gyönyörűen kiolvasható az elnevezésből. Általában nők űzték ezt a mesterséget, a férfiak, az úgynevezett füves emberek kevesebben voltak. A hagyományt egy családon belül mindig a második nemzedék folytatja. Kivétel lesz most Szabó Gyuri bácsi lánya, aki már tanulja a mesterséget. - Az unokámat szerettem volna tanítani - meséli a bükki füves ember -, de ő elment televíziós rendezőnek.

Szabó György - Gaál ​István
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó György - Mácsai ​István
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó György - Mediterrán ​mítoszok és mondák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó György - Mai ​magyar filmtükör
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó György - Kincsek ​és kacatok
Egy ​kisgyermekes apuka hétköznapjai bőven kínálnak szokatlan, izgalmas és humoros eseményeket. Könyvünk szerzője azonban nem csak ezeket osztja meg eleven, játékos, szórakoztató stílusban. Továbbgondolja a mindennapok élményeit, és engedi, hogy a mennyei Atya formálja, vezesse, elgondolkodtassa és néha felrázza a családi élet tapasztalatain keresztül. Szabó György nem tökéletes apuka, és nem is akar annak látszani. Vannak nehéz helyzetek, megoldhatatlannak látszó kérdések, botladozások. Feljegyzései nem idealizálják a „keresztyén apukaság” nemes hivatását, hanem arra hívják az olvasót, hogy ne ítéljen elsőre. Mert a hétköznapok látszólagos nyűgjei között is meg lehet találni az örömöt, a szeretetet, a reményt és az értelmes feladatot. Életünk kicsi és nagy dolgai lehetnek kincsek és kacatok, és hogy melyik micsoda, az dönti el, hogyan nézünk rájuk. Ebből a könyvből világosan kiderül, hogy a keresztyén hit szó szerint „életre való”.

Detrekői Ákos - Szabó György - Bevezetés ​a térinformatikába
Könyvünkkel ​a térinformatika művelőinek, a térinformációs rendszerek felhasználóinak kívánunk segítséget nyújtani a szakterületen történő tájékozódáshoz, a legfontosabb alapfogalmak és összefüggések megértéséhez. A könyv célja az alapfogalmak és az általános érvényű összefüggések bemutatása. Ebből adódóan a könyv csak segítséget nyújthat valamely térinformációs szoftver leírásának megértéséhez, de magát a leírást nem helyettesítheti.

Detrekői Ákos - Szabó György - Térinformatika
"..A ​mindennapi életben, a gazdaságban, a közigazgatásban, a tudományban gyakran találkozhatunk a következő típusú kérdésekkel: - Mi található azon a helyen (például egy községben)? - Hol van egy bizonyos tárgy (például egy hulladéklerakó)? - Hogyan jutunk el leggyorsabban az egyik helyről a másikra (például Budapestről Párizsba)? Az ilyen és a hasonló jellegű kérdések megválaszolásához az információk sajátos fajtái, a helyhez kötött információk (angolul Geographical Information, GI) szükségesek. A helyhez kötött információkkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretekkel foglalkozó szakterület a térinformatika (angolul Geographical Information System, GIS). A térinformatika témakörével foglalkozott ezen könyv szerzőinek hét évvel ezelőtt megjelent Bevezetés a térinformatikába című könyve, amelynek azóta hat további kiadása látott napvilágot. Az olvasó által most kézben tartott Térinformatika című könyv megírását az elmúlt hét év változásai indokolták. Ez a változás mind a térinformatika általános fejlődésében, mind a térinformatika magyarországi alkalmazásának növekedésében megmutatkozott. A változás eredményének tekinthető, hogy a térinformatika fogalma mára Magyarországon is közismertté vált.."

Szabó György - Pirandello
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó György - Lopes-Szabó Zsuzsa - A ​bükki füvesember gyógynövényei
Gyuri ​bácsit, a szerzőt sokan ismerik. Gyógyteáit issza a fél parlament, miniszterek és sztárok. Állandó vendége a televízió több csatornájának. Hírnevét annak köszönheti, hogy olyan ősi tudással rendelkezik, mely egyedülálló napjainkban: ismeri és használja a környezetünkben termő gyógynövényeket. Családjában népi gyógyítók voltak több nemzedéken keresztül, tudomása szerint félezer évre visszamenőleg. Újabb könyvének társszerzője lánya, Lopes-Szabó Zsuzsa, szellemi örököse, a családi hagyományok továbbvivője. A könyv 65 gyógynövényről ad részletes leírást színes rajzokkal illusztrálva. Megtalálható benne, milyen betegségre milyen növényt lehet használni, hogyan lehet megelőzni a komoly bajokat. Semmi nem marad titok: a több száz éves tudást szívesen osztják meg a szerzők az olvasókkal. A könyvben olvashatjuk a gyógynövényes gyógyítás történetét, általános gyűjtési és teakészítési tanácsokat, valamint betegségcsoportokra bontva, a különféle gyógynövények alkalmazásához ad felhasználási javaslatokat. Gyuri bácsi és lánya, Zsuzsa minden titkukat megosztják az olvasóval. Olyan egyszerű nyelven megírt, közérthető és gyakorlatias könyvet adnak az érdeklődő kezébe, melyet még „kezdő” gyógynövényesek is haszonnal forgathatnak.

Kollekciók