Ajax-loader

Szögi László könyvei a rukkolán


Szögi László - Az ​Eötvös Loránd Tudományegyetem története képekben / The Illustrated History of the Eötvös Loránd University (ELTE)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kardos József - Kelemen Elemér - Szögi László - A ​magyar felsőoktatás évszázadai
Államiságunk ​ezeréves ünnepe és az előttünk álló huszonegyedik század egyaránt különleges okkal szolgál a megemlékezésre. Alkalom arra, hogy a magyar felsőoktatás évszázadait áttekintve a kezdetektől napjainkig, összegyűjtsük a múlt emlékeit, tudatosítsuk értékeinket, és ezek ismeretében adjunk választ a jövő kihívásaira. Az államalapításra emlékezve felidézzük a független magyar állam megteremtésének történetét, a jogrend és a tartós intézményrendszer kiépítésének eredményeit, az ország bekapcsolódásának folyamatát az európai gazdasági és kulturális vérkeringésbe...

Szögi László - Budai, ​pesti és óbudai diákok külföldi egyetemjárása I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szögi László - Magyarországi ​diákok bécsi egyetemeken és akadémiákon 1789-1848 / Ungarländische Studenten an wienerischen Universitäten und Akademien, 1789-1848
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szögi László - University ​Libraries In Hungary
2003-ban ​jelent meg az "Egyetemi könyvtárak Magyarországon" című hézagpótló gyűjtemény az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának összeállításában. A rendszerváltozást követően az Oktatási Minisztérium támogatásának köszönhetően készült el a kiadvány, amely önálló, magyar és angol nyelvű kötetekben foglalja össze a kor igényeivel lépést tartani kívánó könyvtárak helyzetét, szolgáltatásait és fejlesztési terveit. Az első kiadás előszavában olvasható: "Mégsem érezzük azt, hogy az elmúlt évtized eredményeivel elégedettek lehetünk. ... Nem érezzük megnyugtatónak a felsőoktatási könyvtárak finanszírozási rendszerét és a könyvtárak működésének törvényi kereteit." A második kiadásig (2008, megjelentetéséhez hozzájárult a Nemzeti Kulturális Alapprogram is) eltelt öt év alatt ez a megállapítás mit sem vesztett aktualitásából. Mégis, történt azóta néhány pozitívnak tekinthető változás, sor került új épületek megnyitására, komolyabb informatikai fejlesztésekre, szervezeti módosításokra, amelyekről az új kötetek (szintén magyar és angol nyelven) nyújtanak naprakész információkat. Szinte valamennyi egyetemi könyvtárban jelentősen bővült a hallgatók és a személyzet számítógépes felszereltsége, új eszközök és integrált adatbázisok, teljes körűen működő központi katalógusok (MOKKA) használatára nyílt lehetőség, folytatódott a rekatalogizálási tevékenység és megkezdődött az intézmények digitális archívumainak, "repozitóriumainak" építése, sok helyen a dokumentumok digitalizálása. Regisztrálja a kiadvány a jelentős névváltozásokat, az új székházakat, épületeket, költözéseket, mint amilyenekre sor került a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Központi Könyvtárában, jelenleg Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtára; a Debreceni Egyetemen új épületet és nevet kapott az Élettudományi Könyvtár; Kaposváron is új épületet avattak; a Magyar Iparművészeti Egyetemi Könyvtár felvette a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Könyvtára nevet; integrációnak köszönhetően költözött új épületbe új nevén a Szombathelyen működő Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtára. A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában sor került a könyvtári rendszer egységesítésére és integrációjára, amikor felépült és beköltözhetővé vált a Szegedi Egyetem új Egyetemi Könyvtára 2004 decemberében. A Veszprémi Egyetem Könyvtára szintén az egyetemi integrációnak köszönhetően változott, most Pannon Egyetemi Könyvtár és Levéltárként működik az egyetem veszprémi kampuszán felújított korszerű épületben. Elkészült a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karának Könyvtára, az esztergomi Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola könyvtára az egyetem Vitéz János Kar Könyvtára néven működik tovább. A tizennyolc állami, öt egyházi, egy magán és egy alapítványi egyetem állományában heterogén, szervezetileg eltérő, sok esetben több helyen működő könyvtárait, illetve könyvtári hálózatát a lehetőség szerint egységes szerkezetben mutatja be a kötet, a következőkre összpontosítva: Az egyetem (rövid) története; A könyvtár története; A könyvtári rendszer tagjai; A könyvtár szolgáltatásai; Különgyűjtemények, történeti értékek; A könyvtári rendszer fejlesztése Elérhetőség. Bár az állományadatokat nem minden könyvtárnál frissítették a szerzők, minden fejezet beszámol az újdonságokról, és amire nagy szükség volt, felújították és bővítették az elérhetőségi adatokat mind a központi, mind a hálózat könyvtáraira vonatkozóan: név, postai cím, e-mail, telefon és fax, honlap. A kötetek tipográfiája és díszítése rendkívül esztétikus, a gyönyörű színes és sok helyen megújított illusztrációknak köszönhetően az olvasó bepillantást nyerhet a hazai könyvtárak gazdagságába. Ez a gyűjtemény nem kritikai összefoglalókat tartalmaz, hanem rövid történeti áttekintéseket, amelyek híven tükrözik a mindenkori állapotokat a kezdetektől napjainkig. Az angol nyelvű kiadásnak köszönhetően, amelyért dicséret illeti a fordítókat, a nagyvilág is képet kaphat hazánk egyetemi könyvtárainak értékeiről.

Kollekciók