Ajax-loader

Kelemen Elemér könyvei a rukkolán


Kardos József - Kelemen Elemér - 1000 ​éves a magyar iskola
A ​könyv ezer esztendős törekvéseknek, a magyar művelődésnek, a magyar iskoláknak kíván emléket állítani. Az időben való eligazodáshoz kronológiát ad a kötet első fele, és rövid lexikonszerű magyarázatokkal, idézetekkel, életrajzokkal kíván tájékoztatni. A munka második felében a múltat sajátos eszközökkel életre keltő országos és helyi kiállítások képei, leírásai találhatók.

Kardos József - Kelemen Elemér - Szögi László - A ​magyar felsőoktatás évszázadai
Államiságunk ​ezeréves ünnepe és az előttünk álló huszonegyedik század egyaránt különleges okkal szolgál a megemlékezésre. Alkalom arra, hogy a magyar felsőoktatás évszázadait áttekintve a kezdetektől napjainkig, összegyűjtsük a múlt emlékeit, tudatosítsuk értékeinket, és ezek ismeretében adjunk választ a jövő kihívásaira. Az államalapításra emlékezve felidézzük a független magyar állam megteremtésének történetét, a jogrend és a tartós intézményrendszer kiépítésének eredményeit, az ország bekapcsolódásának folyamatát az európai gazdasági és kulturális vérkeringésbe...

Gáspár László - Kelemen Elemér - Neveléstörténet ​problématörténeti alapon
Az ​iskolahálózat horizontális és vertikális kiépülése - A pedagógusszakma kialakulása és differenciálódása - A három modern iskolaforma elkülönülése -A magyarországi tanügyigazgatás történeti áttekintése - Állam, egyház, iskola a magyar nevelés történetében - A magyarországi pedagógusképzés története

Kollekciók