Ajax-loader

Louis Lucien Rogger könyvei a rukkolán


Louis Lucien Rogger - Randevú ​a halállal
Az ​év utolsó napja a milliomos Tisson úr életében a tragikus események kezdetét szokta jelenteni. Rossz sejtelmektől gyötörve elhatározza hát, hogy eleget tesz örökösei sürgetésének, és elkészíti végrendeletét. Még aznap éjjel kirabolják a páncélszekrényét, s inasa a betörőben a gazdáját véli felismerni. Miért rabolta ki a saját páncélszekrényét Tisson? Mielőtt választ adhat a kérdésre, holtan találják... Az izgalmas, váratlan fordulatokban bővelkedő események szédületes gyorsasággal követik egymást. A klasszikus detekítvregény hagyományai szerint az egyik szereplő gyanúsabb, mint a másik, amíg csak meg nem ölik őt is...

Louis Lucien Rogger - Csalni ​és meghalni
A ​lámpákat eloltották a nézőtéren. A zene halk keringőt játszott. A tigriseket beengedték az ajtón. Kék selyem dolmányában Zia futott be utánuk, kezében korbáccsal. Éles fény gyulladt ki hirtelen, és a fénycsóva a tigrisek szemébe vetődött. Igaz, rögtön el is aludt... Az egyik tigris elbődült, a többi idegesen kapkodta a fejét. Az idomárnőhöz legközelebb álló hatalmasra tátotta a száját és feléje kapott. Zia rácsapott a korbáccsal. A vadállat morogva hátrált. A mesterlövész felemelte fegyverét, a puskából hirtelen láng csapott ki, s lövés dördült. Zia a melléhez kapott, néhány lépést tett a kijárat felé, de mielőtt elérhette volna, összerogyott...

Louis Lucien Rogger - Három ​csepp vér
A ​hold eltűnt, sűrű felhők takarták el. Már csak a harmadik emeletről szűrődött ki némi fény. A vak sötétség félelmes volt. Gomar érezte, hogy dobog a szíve, mialatt lábujjhegyen siet a fák között. Kisgyermek korában érzett utoljára hasonló félelmet, amikor a montparnasse-i temető mellett elkóborolt éjszaka. - Eh, badarság! - rázkódott meg. - Itt igazán nincs kitől félni. Elővette a lámpáját, és hősies elszántsággal világított rá a kerek holmira. Közelebb hajolt, és bár a térde remegett, le is guggolt, hogy jobban lásson. Nem, többé nem lehetett szó tévedésről. A lábánál Calvin Ryan levágott feje hevert.

Louis Lucien Rogger - A ​grenoble-i gyors
"Az ​idegen ellenállás nélkül tűrte, hogy rázza. Nem mozdult, nem védekezett. Amikor hallgatása miatt nyugtalankodva közelebb hajolt hozzá, az volt az érzése, hogy nem is lélegzik. Kínos nyugtalanság fogta el, nagy veszély előérzete. Hirtelen elhatározással maga felé fordította az alvót, lerántotta a fejéről az utazósapkát, mely a fél arcát eltakarta. Akkor nagyot kiáltva iszonyodva hátrált. Fedetlen fővel feküdt előtte az idegen, és a felöltő felgyűrt gallérja is lecsúszott róla. Semmi sem takarta többé a fejét. És Gomar mégsem látta az arcát. Nem láthatta, mert nem volt arca..." A grenoble-i gyors elindul, s ezzel kezdetét veszi egy fergeteges krimi amerikai gengszterekkel, francia cinkosokkal, kokainista nővel, vitriolos gyilkosságokkal a vonaton, amerikai sztárnyomozóval, féltékeny francia felügyelővel, bugyuta vizsgálóbíróval, emberséges főügyésszel, kisstílű párizsi szélhámosokkal, alaposan összekuszált, kibogozhatatlannak tűnő szálakkal.

Louis Lucien Rogger - Áruló ​kezek
"Riri ​bácsi abban a pillanatban abbahagyta a siránkozást, amikor Moly kinyitotta a szajnaparti kocsma ajtaját, feléje kacsintott, majd pedig belökte maga előtt Orrát édesen csiklandozta az a tömör illat, melynél nem ismert kellemesebbet, mely különbözőfajta dohányok füstjéből, a vörösbor fanyar szagából és az étvágygerjesztő italok finom parfőmjéből tevődött össze. - Üljünk le - mondta Moly legbarátságosabb mosolyával, melyről Riri bácsi jól tudta, hogy legalább két pohár itókát jelent. Még hozzá jó italt, mert Moly mindkét fogsorát mutatta, az alsót meg a felsőt, csupa értékes aranyfogat. A kocsma belső helyiségében az asztalokat magas fafalak választották el egymástól, öt-öt ilyen kis fülke volt mindegyik oldalon. Riri bácsi már az első fülkénél megállt és kérdőn tekintett fiatal, vidám barátjára. Moly. azonban a fejét rázta. - Itt nagyon hideg van. Gyerünk beljebb! Sokat nem válogathattak, a kocsma tömve volt, a jobboldalon csak a bejárathoz legközelebb eső két fülke maradt üresen, míg a baloldali fülkék közül csupán a második."

Kollekciók