Ajax-loader

Gloviczki Zoltán könyvei a rukkolán


Gloviczki Zoltán - Ovidius ​ars poeticája
A ​szerző kimutatja Ovidius költészetének egységét, azt, hogy nem lehet a műveket külön-külön elemezni, nincs külön szerelmes költő, epikus költő vagy száműzött költő, hanem minden művében egy egységes következetes költői magatartás nyilatkozik meg.

Gloviczki Zoltán - Zsinka László - Nevelés ​és iskola az antik és középkori Európában
A ​Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatói átfogó, új, korszerű feldolgozását adják az ókori és a középkori nevelés történetének. A kötet áttekinti az oktatási rendszereket, a tananyagokat, az ifjúság nevelésével kapcsolatos elméleteket és intézményrendszert mindezt széles társadalmi keretbe ágyazva. Az antik kulturális örökség a középkori iskolai művelődés alapját képezte. Ezért ki kell térnünk arra, hogyan alakultak az ókori irodalmi és tudományos művek áthagyományozásának történeti feltételei. Az antik auctorok igen összetett szelekciós folyamat keretében épültek be a középkori iskolai hagyományba, miközben egyes művek háttérbe szorultak vagy elvesztek. A hagyományozás tágabb törvényszerűségeken, szubjektív döntéseken és véletleneken nyugodott. A késő ókortól az érett középkorig jól körülírhatók az ókori örökség áthagyományozásának jelentősebb fordulópontjai, amelyek az iskolai művelődés kereteit is befolyásolták.

Kollekciók