Ajax-loader

Schmidt Attila könyvei a rukkolán


Schmidt Attila - Gyilkosok ​és áldozatok
"Öt ​óra ötvenöt perc. Két megtermett férfi vezeti György József halálraítéltet még egyszer, s utoljára a bíró elé. Bíró: Amint már ismertettem a kegyelmi kérvényét elutasították, az ítéletet végrehajtják. Itélet-végrehajtó, teljesítse a kötelességét! Soós siralomházi cellája nincs távolabb, mint három méter, mindent hall. A törvény szerint, ha több halálraítéltet végeznek ki egyszerre, a sort mindig az elsőrendű, a legbűnösebb zárja... Miközben Soós rettegve várja a feléje közeledő hóhérsegédeket, György József, már az akasztófa alatti lépcső felső fokán áll. Amikor az ítélet-végrehajtó a nyakára teszi a hurkot, György lehunyja a szemét... Miközben a paravánt György bitófája elé húzzák, már ott áll a bíró előtt a négyszeres rablógyilkos: Soós Lajos. Hat óra öt perc: Soós, kötéllel a nyakán búcsúzik: - Viszontlátásra, uraim... Úgy tűnik, mintha még akarna valamit mondani, de megszorul a hurok... Az utóbbi évtizedek két legelvetemültebb gonosztevőjét azóta elnyelte a föld. Mortis causa - a halál okából..." Dr. Schmidt Attila - a Néma gyilkosok, a Háromszor halálra ítélve, az Ott túl a rácson és a készülő A kivégzés elmarad című könyvek szerzője - e könyvében is megtörtént bűneseteket dolgoz fel.

Schmidt Attila - Véreskezűek
Schmidt ​Attila legújabb kötete ismert, s a közelmúltban nagy port felvert eseteket elevenít fel. Az izgalmas írások néha krimiszerű, fordulatos novellák, néha pedig a kihallgatási jegyzőkönyvek párbeszédeit felelevenítve feszült drámai szituációk formáját öltik. Az olvasó számára nemcsak szórakoztató, de tanulságos is ezeknek az eseteknek az olvasása, a velük való ismerkedés vagy éppen újraismerkedés, hiszen nemcsak az érdekes, hogy kiből, miért és hogyan lesz bűnöző, hanem az is, hogy kiből, miért és hogyan lesz áldozat... Az írásokban megismerhetjük az akasztásra készülő kétszeres gyilkost; nyomon követhetjük azt a betörés-sorozatot, amely végül a belvárosi varrónő kegyetlen legyilkolásával végződött; a vérengző szatírt, a lakótelepi nők rémét; azt a fiatal férfit, aki biztosítási csalást követett el, megölve feleségét Lengyelországban. Azt a nyomozást, amelynek során egy levágott fejű női holttestet találtak, s a gyilkosság elkövetője ellen kezdetben igen kevés támpont és bizonyíték mutatkozott...

Schmidt Attila - Gyilkosság ​a barlangban
"A ​kapitány egy közepes nagyságú, színes fényképet tett Gonzalez elé. Pillanatok alatt élet költözött a sovány férfi pergamen színű, sápadt képébe. A fotón látható fiatal lány arcát egyenes szálú, derékig érő szőke haja majdnem teljesen eltakarta. Csak hatalmas, kemény mellei hivalkodtak és meredtek előre. Hosszú, vörös körmű kezeivel éppen a rajta levő egyetlen ruhadarabot, az áttetsző, féltenyérnyi bugyit kezdte levenni. Gonzaleznek az izgalomtól felakadtak a szemei. Remegő ujjakkal nyúlt a cigarettáért. Egyetlen pillanatra sem vette le a tekintetét a fotóról. - Tetszik? - kérdezte egykedvűen a kapitány. - Csodás... - Akkor nézze meg a többit is. A következő képen a lány már a kezében tartotta az apró bugyit. Szemeivel meredten bámult a heverő túloldalán fekvő, koromfekete hajú, ugyancsak öblös keblű, meztelen lányra. Gonzalez agyában egy emlék képe kezdett felderengeni. A lányok eközben egyre izgatottabban bódulattal bámulták egymás hosszú combjait..."

Schmidt Attila - Néma ​gyilkosok
Mire ​hozzáláttak a helyszíneléshez, a dégi erdő már sötétségbe borult. Villogtak a vakuk, kattogtak a fényképezőgépek, elsőként a helyszínt és környékét kellett rögzíteni. Az orvos már a műtermi fényt varázsló, hordozható reflektorok fényében lépett a halotthoz. - Néhány napja fekhet itt - válaszolta a nyomozást vezető ezredes kérdő tekintetére. - A feje csúnyán összeroncsolódott, feltehetően az okozta a halált. De részleteket majd csak a boncolás után. A ruházat szakadt, zöldes színű kardigán, szürke szoknya - ezt diktálta jegyzőkönyvbe a technikus főhadnagy. - És a táskája? Nő nincs táska nélkül - érdeklődött kissé idegesen az alezredes. - Jelentem, táska nincs. Legalábbis eddig - mondta a technikus. - A zsebek üresek. A körmeire az áldozat láthatóan sokat adott, tehát nem valamiféle kóborló személy volt. - Hány éves lehetett, doktor? - kérdezte a nyomozásvezető. - Úgy 30-40 között...

Schmidt Attila - Ott ​túl a rácson
"- ​Ivott, amikor gyilkolni akart? - Valamennyi volt bennem, de tulajdonképpen nem a szesz hozta rám a bajt. A rossz természetem. - Úgy érzi, hogy megérdemelte a büntetést? Nem válaszolt, de mit is mondjon? Egyszer már halálra ítéltek, mégsem tanult belőle. - Milyen érzés, amikor a bíróság kimondja a halálos ítéletet? - Nem is tudom. Elsötétült előttem a világ. Szerettem volna még élni. - Az áldozata is. Erre nem gondolt? - Mit tehetek? Ami megtörtént, azon nem lehet változtatni. - A gyilkosság után tudott aludni? - Igen. Jó alvó vagyok. - És amikor halálra ítélték? - Akkor nem annyira... Mindig vártam, mikor nyílik a zárja ajtaja, és visznek a hóhérhoz. - Amikor kiszabadult, legalább felkereste az áldozatának a sírját? - Nem... Erre nem is gondoltam."

Schmidt Attila - Háromszor ​halálra ítélve
Az ​ezredessel az élen megindultak a vesztőhely felé. A kivégzés pontos végrehajtásáról az egyetemen sem tájékoztatják a hallgatókat. Dr. Stefán József ámult, amikor nem a börtönudvarra, hanem egy közepes nagyságú terembe vezették őket. Lépteik visszhangoztak a komor falak között. A helyiség bal oldalán sorakoztak a fekete lepellel letakart, szálfaegyenes bitófák, az egyik tetején már ott a kötél. A jobb oldalon, a teremből leválasztott folyosóról nyílik az ún. siralomház, és kis ajtó nélküli cellák sorakoznak egymás mellett. - Tehát ez a siralomház - álmélkodott a fiatal fogalmazó. Egészen másképp képzelte el. Csak már vége lenne... Szeretett volna néhány perccel idősebb lenni.

Schmidt Attila - Bűnösök ​és titkosszolgák
Schmidt ​Attila újságíró több mint négy évtizeden keresztül foglalkozott bűnügyekkel. Jól ismeri az elmúlt negyven év legnagyobb port felverő ügyeit, számos bűnözővel és bűnüldözővel volt alkalma beszélgetni. Ebben a könyvében a rendszerváltás körüli évek bűnügyi panorámáját rajzolja meg.

Schmidt Attila - N. J. Kandinszky - Dr. ​Bárándy György ügyvéd taláros történetei
Az ​írók dr. Bárándy György ügyvéddel folytatott több hónapos beszélgetései olvashatók a műben. A neves ügyvéd, aki közel hat évtizedet töltött el bíróságokon, elmondja emlékeit a leghíresebb eseteiről. Ezek között nagy port felvert bűnügyek is szerepelnek: a zuglói nyilasper, gyerekgyilkosság a Halászbástyán, a Porsche-s gyilkos ügye stb. Olyanok is, amelyeknek ugyan kisebb volt a lángja, de máig füstölnek. Megismerhetjük a hátteret is a történetekben. Bárándy doktor mesél a perek érdekességeiről és izgalmairól.

Schmidt Attila - Akik ​a harmadik évezredben szabadulnak
Schmidt ​Attila legújabb kötete "nehéz fiúkról" szól, olyanokról akik hosszú börtönbüntetést, életfogytiglani büntetést, netán halálbüntetést kaptak, s ezt változtatták - kegyelemből - börtönbüntetéssé. Rablók, gyilkosok, csalók az írások főszereplői, no és rendőrök, rendőrtisztek, akik minden idejüket, energiájukat a bűnüldözésre fordítják. Az egyes portrékban, történetekben különböző figurákat, eseteket ismerhetünk meg. Felelevenedik egy nagystílű, szinte "futószalagon" elkövetett rablássorozat; olvashatunk többek közt a magyar "emberrablókról"; hideg fejjel elkövetett kegyetlen gyilkosságokról; megismerkedhetünk a "Tanár úrral", a nagystílű csalóval, aki életének nagyobb részét töltötte börtönben; továbbá a debreceni benzinkutas gyilkosával is. A portrék, történetek érdekes, izgalmas olvasmányok, s nem minden tanulság nélkül valók...

Kollekciók