Ajax-loader

Falvay Károly könyvei a rukkolán


Falvay Károly - Nagyboldogasszony
A ​magyar Nagyboldogasszony történelmünkben identitásunkhoz tartozik. A kötetben először olvashatunk mai napig élő őseurópai kultúrához tartozó szertartásról.

Falvay Károly - Hess, ​héja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Falvay Károly - Ritmikus ​mozgás - énekes játék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Falvay Károly - Kardos Ibolya Jolán - Lőrincz Ibolya - Molnár V. József - Pap Gábor - Szántai Lajos - Szekér Klára - Winkler Zoltán - Az ​esztendő köre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Falvay Károly - Boldogasszony
Néprajzi ​tartalmú pedagógiai kötetek és számos tudományos tanulmány után Falvay Károly, nyolcvanadik évéhez közeledve, nagyszabású összefoglaló munkával jelentkezik. Ebben a kötetben a magyar hagyományokban jelenlévő teremtő női szerepkör és tulajdonságok ezredéveket átfogó nyelvi és világképi sajátosságait járja körül. Megjelennek istenasszonyaink: a Nagyboldogasszony és leánya a Kisasszony. E könyv alapgondolata nyelvi fogalmaink, énekes gyermekjátékok, apokrif imák, valamint lakodalmi és temetési szertartásaink szellemi tartalmának összefüggéseit kereső kutatásából született meg. Értelmezhetővé vált az énekes leányjátékaink és a Boldogasszony kapcsolata, vele felértékelődött a női szerepkör földi létezést meghatározó hangsúlya. A női test híd, kapu, rév tulajdonsága magyarázatot szolgáltat a más európai nyelvekben nem ismert menny és föld fogalmak szimbolikus sötétségének egységére. Érthetővé válik az örökkévalóság időtlensége és a földi létezés időhöz kötöttsége közötti női kapcsolat, a nő mennyei és földi szerepköre. "A természetfeletti tulajdonságokkal bíró asszonyt a magyar nyelv különösen szép szóval Boldogasszonynak nevezi, összefüggésben az Istenszülő asszonnyal, a termékenység szimbólumával, a nők védelmezőjével, a természetközeli nővel. Falvay Károly erről a sokszínűségről ad képet hatalmas forrásismeret alapján, új forrásértelmezéssel, egyedi interpretálással. Sok mű született már ebben a témakörben, de Falvay Károly előtt senki sem törekedett a kérdéskör ennyire komplex megvilágítására... Néprajzkutatóként elsősorban a népi vallásosság, hitrendszer, népi ima, növényismeret tekintetében tudom megítélni a szerző megállapításait és mondhatom, hogy kérdésfeltevései adekvátak, érdekesek, újszerűek, a mai modern társadalom társadalom számára új üzenetet hoznak." Dr. Kriza Ildikó kandidátus "A nemzetközi szakirodalom azt jelzi, hogy a női nemi szerep jelentésterének feltérképezése az utóbbi évtizedben számos pszichológiai szakterületen fontos kérdéssé vált. Falvay Károly könyve minden eddig általam megismert szakkönyvnél átfogóbban és mélyebben elemzi a női létmód alapkérdéseit. Megítélésem szerint a könyv várhatóan nem csak a hazai szakmai (és nem szakmai) közönség számára jelent majd újdonságot. Nemzetközi mércével mérve is hiánypótló." Várfiné Dr. Komlósi Annamária egyetemi adjunktus

Kollekciók