Ajax-loader

Kemenes Géfin László könyvei a rukkolán


Kemenes Géfin László - Jolanta Jastrzębska - Erotika ​a huszadik századi magyar regényben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kemenes Géfin László - Fehérlófia ​nyolcasa
A _Fehérlófia ​nyolcasa_ kollázsa három visszatérő szövegelemből építkezik. Az első egy fiatal lány, Angela vallomása, amelyben kíméletlen őszinteséggel mondja el élete nagy szerelmének történetét. Angela monológjához járul a másik szövegrész, egy cirkuszi bohóc és egy műlovarnő viszonyának töredékes elbeszélése. Mindkettőt átszövi a _Fehérlófia_ előző részeiből ismert asszociatív költői írás, amely hol ironikusan, hol kritikusan érezteti a nyugati magyar író megváltozott helyzetét a rendszerváltás után.

Kemenes Géfin László - Fehérlófia ​nyomában
A ​Fehérlófia egyik legrégibb, urál-altaji eredetű tündérmesénk, melyben a táltosnak született hős elhagyja otthonát, hogy aztán sok megpróbáltatás után, a “más” világban szerzett tudással gazdagodva, végül hazatérjen. Kemenes Géfin László eme őstörténet vázára alapozza több mint fél évszázados emigrációjának viszontagságait, melynek műfajokat áttörő dokumentumait 1978 óta publikálja. Ez a legújabb kötet azonban eltér a sorozat korábbi darabjaitól, mivel a történeti, mitikus, önéletrajzi, irodalmi utalások töredékes egymáshoz illesztése helyébe a történetmondás lép, mint szervezőelv. Bár az író nem hagy fel a kísérletezéssel, a kevert műfajok célja kiemelni a nemek közti erotikus kapcsolatok, főleg a nő különleges szerepének témaköreit. Kemenes Géfin világában a szexualitás természetes, sőt meghatározó alkotóeleme az emberi életfolyamatoknak, ennek megfelelően az azt megjelenítő nyelvi kifejezésmódok is nyíltak és kendőzetlenek.

Kemenes Géfin László - Fehérlófia
Népmesei ​hőstársaival, Fanyűvővel, Kőmorzsolóval és Vasgyúróval ‘56-ban kitántorgott Fehérlófia is Ámerikába - miként megannyi magyar a XX. század lélekcserélő próbái nyomán. Mitikussá növelt emigránslétük kalandsorozata e posztmodern epopeia, bevezetés az epiko-lírikus Géfin-enciklopédiába. Fehérlófia körül kavarog a történelem, Nabukodonozortól az ötvenes évek újzsarnokaiig - ó áldott gyermekkor - s tovább. A historikumban él, s a történelem ölt testet általa: megélt és képzelt tapasztalatok a kivetettségben. Több kultúra hőse ő, amint benne is egymást erősítve, békésen együtt munkál Balassi és Swift, Babits és Borroughs, Tótfalusi Kis Miklós és Ezra Pound, Bartók és Borges szellemisége. Ahol jelen van az Ómagyar Mária-siralom és a Bánk bán, onnan nem hiányozhat az Átokföld vagy a Finnegan’s Wake, de a Cantók sem. Így teljes Fehérlófia világa.

Kollekciók