Ajax-loader

R. F. Scott könyvei a rukkolán


R. F. Scott - Angolok ​a Déli-sarkvidéken
Előszó: A ​Discovery-expedíció "atyjának", Sir Clements Markham-nek nagy érdeme van benne, hogy a mult század utolsó éveiben a tengert járó nemzetek úgyszólva mind összefogtak a hatodik világrész, a rettentő éghajlatu antarktikus szárazföld meghódítására. Belgák, franciák, németek, skótok, norvégek, svédek vettek részt a nemes versengésben, de a vezetőhely mindvégig az angoloké maradt. Az angol expedíciók a New Zealandtól délre eső Ross-negyedben végezték kutatásaikat. James Cook és James Ross immár történelmi nevei mellé méltó büszkeséggel jegyzi fel a délsarki kutatások krónikája Scott és Shackleton nevét. Scott kapitány, jelen könyvünk szerzője, töretlen uton hatolt be 1902-ben a South Victoria föld belsejébe, aholk olyan szélességig jutott, mint senki más előtte. Egyetlen utazónak sikerült eddig ezt az eredményt túlszárnyalnia. Ez az utazó Shackleton hadnagy, Scott utitársa, aki mondhatatlan erőfeszítések árán, gleccser-hágókon át kapaszkodva felküzdötte magát (1908-9-ben) arra a jégborította fennsíkra, amelyen a déli sarknak kell lennie. Alig száznyolcvan kilométer választotta el a hősi kutatót a titokzatos déli pólustól, annyi küzdelem és vágy célpontjától.

Halász Gyula - R. F. Scott - Scott ​utolsó útja
Az ​1957-1958-i nemzetközi geofizikai év nagyszabású kombinált kutatásai az Antarktiszra, e titokzatos délsarki szárazföldre irányítják a közfigyelmet szerte a világon. Nem véletlen, hogy a tudományos körök összefogott erőfeszítéseivel párhuzamosan az emberek száz- és százezrei fokozott érdeklődéssel fordulnak a Déli-sark meghódításának irodalma felé. Ebből az alkalomból új kiadásban adjuk közre az 1910-13. évi brit délsarki expedíció vezetőjének, a négy társával a Sark elérése után hősi halált halt Robert Falcon Scott tengerészkapitánynak naplóját, amely amellett, hogy tudományos hitelességgel tartalmazza az expedíció délsarki csoportjának egész történetét, az egyik legnemesebb emberi dokumentum is, amelyet a történelem ismer. Scott kapitány naplója az expedíció iratait közreadó 1913. évi kétkötetes dokumentum-kiadás első kötetét tölti meg. A második kötet az életben maradt útitársak jelentéseit és tudományos feljegyzéseit teszi mindenki számára hozzáférhetővé. A Magyar Földrajzi Társaság 1923-ban, Halász Gyula avatott tolmácsolásában, egy kötetbe sűrítve kiadta a két kötet rövidített anyagát. A mi kötetünk ennek a kiadásnak az első részét tartalmazza. Halász Gyula kiváló munkát végzett e nagyfontosságú és rendkívül érdekes dokumentumok tolmácsolásával. Az angol nyelvű eredetit nemcsak lefordította, hanem össze is vonta; mintegy megszerkesztette olyan módon, hogy a kevésbé fontos részleteket elhagyta, de kiemelte belőlük a lényeges adatokat és az érdekesebb megállapításokat. Így Scott naplójának terjedelme is mintegy a felére csökkent, anélkül, hogy hitelességéből vagy érdekességéből valamennyit is veszített volna. Halász Gyula szövegét egybevetettük az eredetivel, s egy-két helyen kiegészítettük, illetve módosítottuk az angol eredeti alapján, ugyanakkor elenyésző mennyiségű további összevonást is végeztünk rajta. Az itt következő, Scott kapitányról szóló megemlékezés az 1923-i kiadás Halász Gyula tollából eredő előszaván alapszik.

R. F. Scott - A ​Déli-sarkvidéken
Scott ​kapitány e könyvében első nagyszabású kutatóútjáról számol be, amelyet 1901 és 1904 között vezetett a Déli-sarkvidékre. Discovery nevű hajójával áttört az Antarktiszt körülvevő jégövezeten, végighajózta a Déli-Victoria-föld partjait, s a Nagy Jégfalat követve, egészen az Edward király-földig jutott el kelet felé. Jégbe fagyott hajójával két telet töltött a Victoria-föld egyik öblében, a rövid antarktiszi nyarak idején pedig munkatársaival együtt számos szánexpedíción vett részt, hogy kikutassa a partvidéket, és minél beljebb hatoljon a szárazföld jéggel és hóval borított, addig ismeretlen belsejébe. 1904-ben az expedíció gazdag tudományos eredményekkel tért haza Angliába. Scott kapitány elbeszélésének és naplójegyzeteinek e rövidített kiadása alapján fogalmat alkothat az olvasó arról, hogy századunk elején, az Antarktisz kutatásának hőskorában, milyen volt a sarkutazók mindennapi élete, felszerelése, milyen módszerekkel végezték kutatásaikat, és hogyan vívták hősies küzdelmüket a zord sarkvidéki természet erőivel.

Kollekciók