Ajax-loader

Elizabeth Gaskell könyvei a rukkolán


Elizabeth Gaskell - Mary ​Barton
Mary ​Barton, subtitled 'A Tale of Manchester Life', is the first novel by Mrs Gaskel. The entirely working-class cast of characters in this novel was then an innovation. The background story is Manchester in the 'hungry forties' and the acute poverty of the unemployed mill-hands. Mary Batson, daughter of an embittered worker, wins the attention of Henry Carson, son of one of the employers. But a group of workmen plot his murder as a warning to his class, and it falls upon Mary's father to perform the deed. Suspicion lies with Mary's working class admirer, Jem, who is tried for his life. Finally, John Barton is driven by guilt to confess.

Elizabeth Gaskell - The ​Life of Charlotte Brontë
Elizabeth ​Gaskell's _The Life of Charlotte Brontë_ (1857) is a pioneering biography of one great Victorian woman novelist by another. Gaskell was a friend of Brontë, and, having been invited to write the official life, determined both to tell the truth and to honour her friend. She contacted those who had known Charlotte and travelled extensively in England and Belgium to gather material. She wrote from a vivid accumulation of letters, interviews, and observation, establishing the details of Charlotte's life and recreating her background. Through an often difficult and demanding process, Gaskell created a vital sense of a life hidden from the world.

Elizabeth Gaskell - The ​Grey Woman
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Elizabeth Gaskell - The ​Old Nurse's Story
'Even ​in the stillness of that dead-cold weather, I had heard no sound of little battering hands upon the window-glass...' A phantom child roams the Northumberland moors, while a host of fairytale characters gone to seed gather in the dark, dark woods in these two surprising tales of the uncanny from the great Victorian novelist.

Elizabeth Gaskell - Wives ​and Daughters
Gaskell's ​last novel, widely considered her masterpiece, follows the fortunes of two families in nineteeth century rural England. At its core are family relationships - father, daughter and stepmother, father and sons, father and step-daughter - all tested and strained by the romantic entanglements that ensue. Despite its underlying seriousness, the prevailing tone is one of comedy. Gaskell vividly portrays the world of the late 1820's and the forces of change within it, and her vision is always humane and progressive. The story is full of acute observation and sympathetic character study: the feudal squire clinging to old values, his naturalist son welcoming the new world of science, the local doctor and his scheming second wife, the two girls brought together by their parents' marriage...

Elizabeth Gaskell - Vétkek ​és vezeklések
Ruth ​Hilton egyszerű gazdálkodók szépséges leányaként cseperedik a család vidéki farmján. Ábrándos gyermekkora azonban egy csapásra lesz semmivé, amikor előbb édesanyját, majd édesapját is elveszíti. Gyámja varróleánynak adja egy kisvárosi ruhaszalonba. A magányos hölgy ifjúsága virágos vidékére vágyik vissza az úri szabóság rideg falai közül. Kisvártatva elragadja a szerelem, de tapasztalatlan lelke nem talál jó gazdára Mr. Bellingham, a vagyonos kalandor személyében: románca a jellemtelen férfival megpecsételi a sorsát. Az eldobott szerető élete kis híján tragédiába torkollik, ám kétségbeesett helyzetében fölkarolja egy lelkész, s magához veszi ecclestoni otthonukba. Ettől a naptól kezdve csak azon buzgólkodik, hogy jóvátegye leánykori botlását és szeretetben nevelje föl kisfiát. Tehetsége, szorgalma és állhatatossága révén idővel elismert és csodált nevelőnővé küzdi föl magát. Ám múltja kísértetei előbukkannak, s nehezen megszerzett becsületétől és nevelőnői tisztségétől is megfosztják. Kevés megmaradt barátja támogatásával azonban életét mások szolgálatába állítja, s vezeklése révén elnyeri az igaz életet és Eccleston elismerését – ha nem is a leghagyományosabb módon és a legnagyobb boldogság közepette. Ruth története az emberi botlás, az újrakezdés és a megbocsátás romantikus históriája a 18-19. századi Anglia kisvárosi díszletei között, a humanista Elizabeth Gaskell kiváló tollából, megannyi izgalmas fordulattal és megrendítő tanulsággal.

Elizabeth Gaskell - Cranford ​/ Egy orvos vallomásai
Elizabeth ​Gaskell (1810–1865), a kiváló angol írónő, Dickens, Thackeray és Charlotte Brontë kortársaként az angol irodalom aranykorának egyik jelentős képviselője, akit az elmúlt évtizedben újra felfedezett magának az igényes olvasóközönség. Ehhez minden bizonnyal hozzájárultak a műveiből készített BBC filmsorozatok: az Észak és Dél, az Édesek és mostohák, valamint a Magyarországon még be nem mutatott Cranford, többek között Judy Dench és Imelda Staunton főszereplésével. A Cranford talán nem is regény, inkább egymással összefüggő elbeszélések sora, amelyekben a szerző gyermekkora városának, Knutsfordnak, és a városka jellegzetes figuráinak állít maradandó emléket, sok humorral, szeretettel, a rá jellemző finom iróniával. A másik kisregény, az Egy orvos vallomásai, a Cranfordból megismert kisvárosi közegbe került fiatal orvos mulatságos és szívszorító pillanatokban egyaránt bővelkedő beilleszkedését, párválasztásának buktatókkal teli történetét mutatja be. A partiképes Mr. Harrison megjelenése nagy felbolydulást okoz a városka hölgyei között, az ifjú doktor szándékai ellenére hamarosan a női vágyak, félreértések és intrikák középpontjába kerül.

Elizabeth Gaskell - Lois ​the Witch
A ​young English orphan arrives in America to be greeted by an atmosphere of shadowy terror and a wave of Puritan suspicion. She settles with her uncle's family in Salem, Massachusetts, on the eve of the world's most notorious witch hunt. Lois Barclay is a typical ingénue: a well of affection and understanding waiting to be tapped. The New England she experiences, however, is prey to a host of fears - of Indians, of witches, of the Evil One himself. Lois finds all her attempts at friendship misunderstood, her Anglican upbringing a source of mistrust and censure, and her very attractiveness a potential curse. In this moving novella, Gaskell provides a fictionalised account of one of the victims of the Salem witch trials of 1692, using it to highlight the very human dangers of religious bigotry and sexual repression.

Elizabeth Gaskell - A ​kisváros
Mrs ​Gaskell munkásságát kevesen ismerik hazánkban, holott a Cranford (azaz jelen kiadásunkban: A kisváros) a világirodalom gyöngyszemeinek sorába tartozik. A falusi Anglia utolsó pillanatait rögzítette Mrs. Gaskell, a pillanatot, amikor már a városokban a kapitalizmus kíméletlen szelleme volt az úr. A 19. század derekán az angol falu megőrzött valamit a mesterségesen óvott idillek békéjéből, nyugalmából - ennek az idillnek egyik utolsó költője volt A kisváros alkotója, Mrs. Gaskell.

Elizabeth Gaskell - Sophia Holland - Private ​Voices
These ​two diaries, by the nineteenth-century novelist Elizabeth Gaskell and her cousin Sophia Holland, provide us with uniquely personal and revealing accounts of Victorian womanhood and motherhood. This is the first critical edition of the Gaskell diary and the first ever publication of the Holland diary. The Gaskells were among the first generation of parents to experience the benefits and burdens of an abundance of child-care literature. Both Elizabeth and Sophia reveal themselves here as anxious to be seen as conscientious and well-informed mothers, but as confused as contemporary parents by the conflicting advice to be found within the pages of the so-called 'experts'. As a piece of social history, these diaries document the challenges, dilemmas and rewards of Victorian parenthood. As a pieceof literature, there is no doubt that, in cultivating the powers of observation to be found in her diary, Elizabeth was laying the foundation for the wider social vision to be found in her novels. Both works have been carefully edited and annotated from their original manuscripts by J A V Chapple and are accompanied by an illuminating introduction by Anita Wilson.

Elizabeth Gaskell - Cranford ​(angol)
As ​for Cranford in general, it was going on much as usual. First published in serial format, Gaskell's Cranford is a delightfully light-hearted series of stories about early Victorian life in a country village. Following the lives of two spinster sisters, Miss Matty and Miss Deborah as they gossip about the inconsequential goings-on of the community, Gaskell's best-loved work affectionately comments on the role of women in society at that time and documents the changing face of a bygone Victorian provincial idyll.

Elizabeth Gaskell - Egy ​orvos akit üldöznek a nők
"Házasságszédelgő." ​Ezzel vádolják a fiatal orvost, aki egy reggel arra ébred, hogy egyszerre három menyasszonya is van. Már ahogy megérkezett a kisvárosba, felbolydult a város, piknikek, vacsorák követték egymást, a fiatal lányok sorra találják ki a betegségeket, csakhogy a fiatal orvos foglalkozzék velük. A kisvárost elönti a pletykaáradat. Több nő is biztos a fiatal orvos érzelmeiben, s közben senki sem sejti igazi szerelmét. Az orvos végül fellázad a kegyetlen szerep ellen, s nem törődve a világgal, nyíltan vállalja közben súlyosan megbetegedett szerelmesét. Ahogy egy férjjelölttel szegényebb lesz a kisváros, mindenki egy csapásra saját sorsa csillagát követi, a szemérmes orvos megnősül, a gazdag örökösnő megszökik szerelmével. A mai, nagyon is aktuális történet finom iróniával mutatja be a férjfogás balsikeres, kudarcot valló trükkjeit. A neves angol írónő, aki a Brontë nővérek barátnője volt, szellemesen, nagy atmoszférateremtő erővel ábrázolja az érzelmek útvesztőit.

Elizabeth Gaskell - Sylvia ​szerelmei
A ​kelet-angliai gazdálkodó család gyönyörű lánya, Sylvia gondtalanul éli az ifjú leányok derűs hétköznapjait, mígnem hirtelen elveszíti édesapját. A lány gyászában titkos jegyese, Charley nyújthatna vigaszt, de ő rejtélyes körülmények között eltűnik, s a kisváros lakói úgy vélik, a tengerbe veszett. Sylvia immár kettő gyászát egyedül az érte régóta epedő boltoskereskedő, Philip képes feledtetni, akinek hosszú évek reménytelen várakozása után ki is mondja a boldogító igent. Miből is gondolhatná, hogy Philip sötét titkot rejteget, egy olyan titkot, amelyre, ha idejében fény derül, teljesen más irányt vett volna a leány élete. A kisvárost feldúló toborzókülönítményeknek ugyanis valószínűleg nem csupán az apja halálához van közük. Sylviának végül marad az elhagyottak egyetlen vigasza, a kicsi Bella, akivel - ahogy a gyermek születése előtt is - egyre a végtelen tengert bámulva várja, hogy háborgó lelke nyugalomra leljen. Szerelem, hűség, vezeklés és megbocsátás mélyen emberi drámája bontakozik ki Elizabeth Gaskell újabb remekművéből.

Elizabeth Gaskell - Cranford ​(Oxford Bookworms)
Life ​in the small English town of Cranford seems very quiet and peaceful. The ladies of Cranford lead tidy, regular lives. They make their visits between the hours of twelve and three, give little evening parties, and worry about their maid-servants. But life is not always smooth - there are little arguments and jealousies, sudden deaths and unexpected marriages ...Mrs Gaskell's timeless picture of small-town life in the first half of the nineteenth century has delighted readers for nearly 150 years.

Elizabeth Gaskell - My ​Lady Ludlow and Other Stories
The ​short stories in this collection first appeared in 1851-9 and all reflect Mrs Gaskell's response to the confusion and distress caused by intolerance and lack of understanding. With the exception of "Mr Harrison's Confessions", the stories first appeared in volume form in "Round the Sofa". Edgar Wright is also the editor of Mrs Gaskell's "Mary Barton" in the World's classics series.

Elizabeth Gaskell - Cousin ​Phillis
"Cousin ​Phillis" (1864) is a novel by Elizabeth Gaskell. It was published in four parts, though a fifth and sixth part were planned. The story is about Paul Manning, a youth of seventeen who moves to the country and befriends his mother's family and his (second) cousin Phillis Holman, who is confused by her own placement at the edge of adolescence. Most critics agree that Cousin Phillis is Gaskell's crowning achievement in the short novel. The story is uncomplicated; its virtues are in the manner of its development and telling. Cousin Phillis is also recognized as a fitting prelude for Gaskell's final and most widely acclaimed novel, Wives and Daughters, which ran in Cornhill Magazine from August 1864 to January 1866.

Elizabeth Gaskell - Ruth
A ​young orphan, Ruth Hilton, is seduced and then abandoned by the wealthy Henry Bellingham. She is left to bring up her child in a society that offers her no protection and seems to punish such innocence. Taken in by a Dissenting minister in the guise of a widow, she is given a chance to bring up her son whom she loves above all else. But the condemnation of society always threatens, and despite Ruth's rejection of his belated offer of marriage, Bellingham's reappearance precipitates her exposure and rejection. Only her heroic self-sacrifice in the midst of a cholera epidemic regains her her position, but too late. This was a crusading novel when it was published in 1853, and aroused almost as much censure for its shocking scenes as it did sympathy for the heroine.

Elizabeth Gaskell - My ​Lady Ludlow
The ​short stories in this collection first appeared in 1851-9 and all reflect Mrs Gaskell's response to the confusion and distress caused by intolerance and lack of understanding. With the exception of "Mr Harrison's Confessions", the stories first appeared in volume form in "Round the Sofa".

Elizabeth Gaskell - Gothic ​Tales
This ​collection includes nine of Elizabeth Gaskell's Gothic short stories: "The Old Nurse's Story" (1852); "Disappearances" (1853); "The Poor Clare" (1856); "The Doom of the Griffiths" (1858); "Lois the Witch" (1859); "The Crooked Branch" (1859); "Curious If True" (1860); "The Grey Woman" (1861); and "Crowley Castle" (1863). The editions of these stories are taken from the last versions which were published during Gaskell's lifetime, with appropriate notations on alterations made since their original publication.

Elizabeth Gaskell - Cranford ​/ Mr Harrison's Confessions
_'In ​our love for gentility, and distaste of mankind, we had almost persuaded ourselves that to be a man was to be "vulgar".'_ In the predominantly-female community of Cranford, the dress is the most proper (of the previous century), the manners are prescribed (no visit should last more than fifteen minutes) and the bread-and-butter sandwiches are wafer thin (as a tribute to 'elegant economy'). The good ladies cling stubbornly to their rightful places in the village hierarchy and to their virtuous positions as arbiters of Cranford decorum. _The Cage at Cranford_ is a nostalgic coda to the novel, a last, lighthearted look at Mrs Gaskell's endearing Cranfordians. In _Mr Harrison's Confessions_, a young surgeon arriving at the village of Duncombe confronts a most perplexing illness: his female patients seem to require a singular remedy - marriage to the new doctor. Elizabeth Gaskell's commentaries on social artifice and petty prejudice are comic but compassionate observations of the English village and its genteel inhabitants who are firmly entrenched in a receding era while a new age presents its visiting card. _The most comprehensive paperback edition available, with introduction, notes, selected criticism, text summary and chronology of Elizabeth Gaskell's life and times._ _Cover illustration: Detail from 'Village gossips', by Thomas Webster_

Elizabeth Gaskell - Lizzie ​Leigh
He ​thought about her a great deal for the next day or two; he scolded himself for being so foolish as to think of her, and then fell to with fresh vigour, and thought of her more than ever. He tried to depreciate her: he told himself she was not pretty, and then made indignant answer that he liked her looks much better than any beauty of them all.

Elizabeth Gaskell - Phillis
Az ​angol prózának ez a nemes veretű, romolhatatlanul friss remeke minden rendű, rangú és korú olvasót megszólít, manapság sokkal inkább, mint korábban bármikor. A Phillis olvasása közben készségesen belevesszük Közép-Anglia napsütötte, szénaillatú tájaiba, és örömest időzünk abban a pasztorális környezetben, mely közvetlen rokonságban áll az antik "aranykor" világával.

Elizabeth Gaskell - The ​Moorland Cottage And Other Stories
This ​selection of one short novel and eight stories shows Mrs. Gaskell working in different genres and with a wide range of material. As in her novels she explores different kinds of love, and her observations about human nature are as acute here as in her longer works. In addition to the title tale, this edition includes The Sexton's Hero, Christmas Storms and Sunshine: The Well of Pen-Morfa, The Heart of John Middleton, Morton Hall, My French Master, The Manchester Marriage, and Crowley Castle. There is no other edition of these works available.

Elizabeth Gaskell - Tales ​of Mystery and the Macabre
In ​the great mirror opposite I saw myself, and right behind, another wicked fearful self, so like me my soul seemed to quiver within me, as though not knowing to which similitude of body it belonged...' Elizabeth Gaskell is better known today for her pioneering social novels such as "Mary Barton" (1848) but she also wrote some fascinating tales of the supernatural and the macabre, which are collected here in this volume. The real charm of this dark anthology is its variety. Unlike so many writers of this kind of material, Gaskell allows the story to fit the style rather than the other way around and as result there is a charming freshness to each tale. This remarkable author uses different voices, tones and topics to engage her readers and as you turn from one story to the next you cannot be quite sure what to expect.

Elizabeth Gaskell - North ​and South
When ​her father leaves the Church, Margaret Hale is uprooted from her comfortable home in Hampshire to move with her family to the North of England. Initially repulsed by the ugliness of her new surroundings in the industrial town of Milton, Margaret becomes aware of the poverty and suffering of local mill workers and develops a passionate sense of social justice. In North and South Gaskell skillfully fused individual feeling with social concern and in Margaret Hale created one of the most original heroines of Victorian literature.

Elizabeth Gaskell - Szerelem ​és gyötrelem
Elizabeth ​Gaskell első regényével nyomban beírta magát a viktoriánus regényírók aranykönyvébe. Az elismerést ugyancsak megszolgálta: Szerelem és gyötrelem című nagy ívű regénye egy szövevényes szerelmi história apropóján megannyi emberi sorsot mutat be megrázó erővel, mindezt a tömegtermelő Anglia leleplező korrajzával árnyalva. Mary Barton az ifjan félárvaságra jutott munkáslány az előnyös házasságban látja a kitörési lehetőséget a mind nagyobb nyomorból, amelybe apjával süllyed. Ragyogó szépségének nem is tud ellenállni a gyártulajdonos Mr. Carson élete ékessége, az ifjú Henry, akit sokkal inkább a csábítás, mint a lánykérés ösztönöz arra, hogy Mary körül legyeskedjen. A tapasztalatlan lányt elkápráztatja a fényes jövő ábrándja, ezért visszautasítja a tehetséges és szorgalmas munkásfiú, Jem udvarlását. Mindeközben a sztrájkkal fenyegető elszegényedő munkásság forrong, s egyre kétségbeesettebb tettekre ragadtatja magát; akár az erőszaktól sem riad vissza, hogy tisztességes munkabért erőszakoljon ki a gyárosokból. Mary apja e mozgalom egyik vezéralakjává válik, és elkeseredésében rettenetes tettre biztatja társait. A történet hirtelen tragikus fordulatot vesz: a szépreményű Henry úrfi gyilkosság áldozata lesz. A megrázó események nyitják rá Mary szemét arra, hogy lelke mélyén Jemet szereti, akit azután minden erejével igyekszik megmenteni a bitófától, hiszen bizonyos a fiú ártatlanságában. De ha Jem vétlen szerelmi vetélytársa elpusztításában, vajon kire oszthatta a sors a kegyetlen gyilkos szerepét? Mary Barton életregénye egy szerelem, egy embernyomorító korszak és egy bűnügy megrázó históriája, amelyben lassan elmosódnak a különbségek gazdag és szegény, munkás és gyáros, apa és leány, élet és halál között. S ami a megmérettetés után marad, nem egyéb, mint a nemes jellem, a megváltó halál és a továbbélés katarzisa.

Elizabeth Gaskell - Édesek ​és mostohák
Az ​angol romantika kiváló prózaírónője, Elizabeth Gaskell regényének középpontjában egy polgárleány, Molly felnőtté válása áll. Finoman kidolgozott jellemek, kifejezően ábrázolt természeti környezet és hiteles korrajz mesterhármasa jellemzi a regényt. Szinte megelevenedik az 1820-as évekbeli kisváros, Hollingford apraja-nagyja: halljuk a nagy haragú Hamley uraság dörgedelmeit, a saját bőrünkön érezzük az úri társaság élcelődését és a legalább annyira káros, falusi pletykálkodást, vagy bosszankodunk a számító mostohaanya negédes modorba bújtatott cselszövésein. Csodáljuk Molly szelídségét, segítőkészségét és azt a romlatlanságot, amellyel a világot szemléli, és a viszonzást várja a lelkében rejtőző szerelemre. A humorral fűszerezett, míves stílus és a fordulatos cselekmény a romantika kedvelői számára letehetetlenné teszi a könyvet, amely a Jane Austen és Charlotte Brontë társaságában emlegetett gaskelli életmű megkoronázása. A kisváros, a Phillis és az Észak és Dél szerzőjének utolsó regénye, amelyet a népszerű televíziós sorozat hozott közel a hazai közönséghez, e kiadásnak köszönhetően immár magyarul is olvasható.

Elizabeth Gaskell - A ​Dark Night's Work and Other Stories
Gaskell's ​delight in the macabre is nowhere more evident than in her short fiction, and this volume testifies to the extraordinary range of her art as a short story writer. The Grey Woman is a Gothic tale of terror and suspense, while the plot of A Dark Night's Work turns on concealed crime and a false accusation of murder. Also included in this collection are Libbie Marsh's Three Eras; Six Weeks at Heppenheim; and Cumberland Sheep-Shearers.

Elizabeth Gaskell - Sylvia's ​Lovers
Set ​on the whaling port of Monkshaven, the plot of Sylvia's Lovers unravels the unscrupulous activities of press-gangs. Sylvia's lover is carried off by a press-gang, but writes to her, promising constancy. Unfortunately, the letter is entrusted to Sylvia's cousin, Philip, who keeps it from her in order to marry her himself. Years later Charley returns, and Philip's treachery is discovered, withdisastrous consequences.

Elizabeth Gaskell - The ​Letters of Elizabeth Gaskell
This ​collection of letters includes correspondence between Mrs Gaskell and over 100 coresspondents including: Carlyle; Ruskin; Rossetti; Dickens; and the Brownings. In addition Mrs Gaskell's own writing is considered, including her biography of Charlotte Brontë.

Elizabeth Gaskell - Lizzie ​Leigh and Other Tales
This ​is a reproduction of a book published before 1923. This book may have occasional imperfections such as missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. that were either part of the original artifact, or were introduced by the scanning process. We believe this work is culturally important, and despite the imperfections, have elected to bring it back into print as part of our continuing commitment to the preservation of printed works worldwide. We appreciate your understanding of the imperfections in the preservation process, and hope you enjoy this valuable book.

Elizabeth Gaskell - Észak ​és Dél
A ​"Phillis" és az "Édesek és mostohák" után életművének meghatározó darabjával, a televíziós sorozatból is ismert "Észak és Dél" című regénnyel folytatódik az angol romantikus irodalom közkedvelt írónője -Elizabeth Gaskell- bemutatása. Észak- és Dél-Anglia világa között aligha tátongott akkora szakadék, mint a 19. században. A délangol vidékek háborítatlan békéjében a puritán helstone-i lelkészlak ember és természet mesevilága volt. Itt cseperedett hölggyé Margaret Hale, a hajdan csillogó életről álmodott egykori szépség és a szerény, lelkiismeretes, ám gyámoltalan lelkész leányaként. Mások gondozására, s így közmegbecsülésre épülő életük egy csapásra semmivé lesz, amikor az apa megvallja megingását az egyházban. Lelkiismereti okokból föladja hivatalát, s ezzel véget vet a család délvidéki idilljének. Költözni kényszerülnek, s a lombzúgásos, madárfüttyös vidéki életből meg sem állnak a füstös-kormos, arctalan munkástömegekben hullámzó Miltonig. Észak-Anglia az ipar és a technikai forradalom zajos világa, amelyben a tőke és munka játssza a főszerepet. De hogyan boldogul ebben az embertelen világban a szépreményű, idealista lelkészleány? Hogyan tanulja meg levetkőzni előítéleteit, s elfogadni az északi élet farkastörvényeit, a munka parancsát, és nem utolsósorban a halál szigorát. Meglátja-e a kíméletlen iparváros rejtett szépségeit, és megtalálja-e az utat, amelyen a különös, idegen, de mégis figyelemre méltó textilgyárosig, John Thorntonig eljuthat? Az egyetlen átjárót Észak és Dél között: a szerelem hídját?

Kollekciók