Ajax-loader

Philippe Madre könyvei a rukkolán


Philippe Madre - Az ​együttérzés iskolája
Naponta ​elárasztanak bennünket a rossz hírek, melyek hallatán so-kan azt mondják: „Ha Isten létezne, ezt nem engedné meg!” Isten azonban a rossz gondolata nélkül való, csakis tiszta szeretet. Ugyanakkor tiszteli az ember szabad-ságát, amely elõsegítheti a rossz mûködését. Könyvünk szerzõje (orvos, állandó diakónus) a rosszról, a szenvedésrõl, az együttérzésrõl való elmélkedésre hív. Az együttérzés fogalmát általában rosszul értel-mezzük. Ez nem egy emberi érzés, nem attól függ, hogy mit érzünk mi a másik ember iránt. Az együttérzés Isten szívébõl tör fel a szenvedõ emberiség iránt, amellyel naponta találkozunk, sõt részesei vagyunk. Az evangéliumi életnek ez az alapja, mert Krisztus keresztje és az emberi nyomorúság felé fordít minket. Fontos kézikönyv mindazok számára, akik közelrõl vagy távolról szembesülnek a szenvedéssel, segítséget nyújt, hogy örömmel közelítsenek hozzá, mert isteni együttérzésre kaptak meghívást.

Philippe Madre - Imádkozzunk ​közösségben, imádkozzunk gyógyulásért
Ennek ​a könyvnek a megjelenésével az volt a célunk, hogy segítséget nyújtsunk imacsoportoknak, plébániai közösségeknek, azok vezetőinek. Könyvünkben rövid, egyszerű liturgiák, imádságok találhatók, amelyekkel gazdagabbakká tehetik imaalkalmaikat. Különösen szól azoknak a közösségeknek, akik hívást éreznek arra, hogy közbenjárjanak testi vagy lelki gyógyulásokért. Valamennyi keresztény meghívást kapott arra, hogy imádkozzék a betegekért. Ez az imádság természetesen különleges, még sincs a karizmával megajándékozott kevesek számára fenntartva. Annál fontosabb a szerepe egy imacsoporton belül, amelynek kiváltságos kötelessége a szenvedő emberek befogadása. Philippe Madre most néhány, kifejezetten közösségi használatra szánt gyógyító ima-formát ajánl nekünk. Semmiképpen sem mágikus formulákról van szó. A cél: mozgósítani valamennyiünk hitét, így téve lehetővé, hogy Isten cselekedjék bölcsessége szerint. Philippe Madre nős, két gyermek apja, állandó diakónus, 1975 óta tagja a Nyolc Boldogság Katolikus Közösségnek. Orvos, a közösség Cordes-i alapításának vezetője.

Philippe Madre - A ​szív egyszerűsége
Nagyképű, ​felszínes világban élünk. Körbezár minket az anyag, ami összetett, tehát bonyolult. Ránk borul bűntől sebzett sorsunk, ezért hátsó szándékokat rejtegetünk, sérüléseket álcázunk. A hegyibe még a körülményeinkkel való bajlódásunkat mélységnek véljük. Isten egészen más. Lényege a szeretet. Szívének szándéka nemzedékről nemzedékre, hogy megmentsen bennünket és megmutassa önmagát, hiszen nincs messze. Hozzá vezet az egyszerűség, amiről szól e nagyszerű könyvecske. Philippe Madre gondos munkáját ajánlom nem csak azoknak, akik belefáradtak a nagy szavakba, hanem azoknak is, akik ráébredtek kicsinységük kegyelmére. ___ ___ Balás Béla ___ kaposvári megyéspüspök Philippe Madre nős, két gyermek apja, 1975 óta tagja a Nyolc Boldogság Katolikus Közösségnek. Az orvostudomány doktora, állandó diakónus. A Közösség egyik tartományának elöljárója.

Philippe Madre - Törekedjetek ​a karizmákra!
Sokat ​beszélünk a karizmákról, de gyakorlásuk kényes kérdésként nyilvánul meg. Az imacsoportok számára gyakran nehézséget jelent, hogy növekedjenek bennük. De be tudjuk-e fogadni a karizmákat? Egy olyan megújulás, mely a karizmák hanyatlásától szenved, lehet-e pünkösdi? Márpedig Pál apostol erre szólít fel: „Törekedjetek a karizmákra”” (1 Kor 12) Philippe Madre felhívja figyelmünket a karizmák befogadásának fontosságára az imacsoportokon belül. Megvilágítja a lehetséges tévedéseket, melyek a lelki adományok kifulladásához vezetnek, de mindenekelőtt néhány lényeges támpontot adnak lelki növekedésünkhöz.

Philippe Madre - A ​lelkek megkülönböztetése
A ​lelkek megkülönböztetése igen kényes, de annál aktuálisabb és fontosabb kérdés. Valóban, bárkik is legyünk, naponta számtalanszor kerülünk választások, megkérdőjelezett dolgok elé, amikor döntenünk kell a jobb vagy a rosszabb mellett. Néhány egyszerű és lényeges megjegyzéssel Philippe Madre bevezet minket a megkülönböztetés művészetébe. Észrevételei nagyon érdekes segítséget nyújtanak abban, hogy eligazodjunk és növekedni tudjunk a lelki élet ezen fontos területén. _Philippe Madre nős, két gyermek édesapja, 1975 óta a Nyolc boldogság Katolikus Közösség tagja, orvos, diakónus. Magyarul eddig megjelent könyvei:_ _Imádkozzunk közösségben _Az együttérzés iskolája _Törekedjetek a karizmákra! _A szív egyszerűsége_

Kollekciók