Ajax-loader

Pokorádi Zoltánné könyvei a rukkolán


Pokorádi Zoltánné - Első ​lexikonom
A ​tárgyképeskönyvek módszerét követve, színes képeken - Vida Katalin illusztrációin - mutatja be a képes lexikon a gyerekek tágabb környezetében található tárgyakat, személyeket. A bélyeg méretű rajzokról, a kép alatt szereplő megnevezésből megtudhatják, milyen tárgyakkal találkozhatnak az iskolában, a tornateremben, a játszótéren, a szobában. Válaszol a lexikon arra a kérdésre is, mit láthatnak a gyerekek a városban, falun vagy akár egy tanyán. Milyen növényekkel, állatokkal találkozhatnak, ha az erdőben vagy a vízparton sétálnak a felnőttek társaságában? Mit rejtenek az áruházak polcai? Milyen látvány fogadja őket a pályaudvaron? A képzeletbeli utazásokra - felnőttek kalauzolása mellett - bizonyára örömmel vállalkoznak a kisgyerekek - a 2-6 évesek.

Pokorádi Zoltánné - Tudáspróba ​2. osztályosoknak
A ​felmérések, tudáspróbák az iskola világának elengedhetetlen részei, hiszen megmutatják, hol is tartanak a gyermekek a tanulási folyamatban és az ismeretek alkalmazásában. Tudáspróba sorozatunk éppen ezért nagy segítséget jelent a szülőknek, akik segíteni szeretnék gyermekeiket a tanulásban.

Pokorádi Zoltánné - Tudod-e? ​- Illemtan
Ki ​köszönjön előre? * Hányféle lehet az emberi beszéd? * Hogyan adjuk át az ajándékot? * Mi a barátság alapja? * Hogyan alakult ki a köszönés? * Melyek a bemutatkozás legfontosabb szabályai? * Mivel indul a társalgás? * Hogyan alakult ki a magázás? * Hogyan vitatkozzunk? * Illik-e pénzt kölcsönkérni? * Miért fontosak a családban kialakított illemszabályok? * Mi a csapatsport legfőbb elve? * Mivel kezdjük a levélírást? * Hogyan viselkedjünk a szállodában? * Mit kell tudni a közlekedés illemtanáról? * Hogyan viselkedjünk külföldön? * Milyen egy születésnapi vendégség? * Mióta mosnak fogat az emberek? * Mennyire fontos a divat? * Mit fejez ki a külső megjelenés? * Hogyan ünnepeljük a karácsonyt? * Hogyan helyezzük el a terítéket? * Illik-e étkezés közben beszélgetni?

Pokorádi Zoltánné - A ​némaértő olvasás alapjai 1. osztályosoknak
A ​betűtanulástól az összefüggő szöveg olvasásáig - különös tekintettel az olvasottak megértésére - hosszabb-rövidebb folyamatot kell az elsős gyermekeknek végigküzdenie. Ennek időtartama gyermekenként változó. Minden kisiskolásnak végig kell viszont járnia bizonyos lépcsőfokokat, míg a folyamat végére jut. Ez a kiadvány ahhoz kíván segítséget nyújtani, hogy az elolvasott szó megértésétől a szókapcsolatokon át az elolvasott mondat megértéséig eljuttassuk gyermekeinket. Életkori sajátosságaikból adódóan fontos, hogy mindezt tevékenykedtetve (aláhúzás, rajzolás, színezés, kiegészítés) végezzék a tanulók. Foglalkoztatófüzetünk hasznos lehet az iskolában tanultak gyakorlására, az értő olvasás elért szintjeinek mérésére szülők és pedagógusok számára egyaránt.

Kollekciók