Ajax-loader

John Warry könyvei a rukkolán


John Warry - A ​klasszikus világ hadművészete
Ez ​a sokrétűen (térképekkel, csatavázlatokkal, diagramokkal, látványos rekonstrukciós rajzokkal) illusztrált kötet a görög és a római világ (valamint a velük kapcsolatba került népek) hadművészetét, hadtörténetét tárgyalja a Kr. e. 1600 és Kr. u. 800 időhatárok között, a mükénéi civilizáció kialakulásától Ravenna elestéig, illetve a Szent Római Birodalom létrejöttéig. Bemutatja az ókori hadviselés taktikáit, fegyvereit, szervezetét, leírja a közkatonák életét és harci tevékenységét, de természetesen kiemelten tárgyalja a nagy egyéniségek, a hadvezérek (Akhilleusz és Alexandrosz, Sulla és Julius Caesar) tevékenységét, hadtörténeti jelentőségét. A könyv 14 fejezetben foglalja össze az antik hadtörténet, 125 (többnyire színes) fényképet, több mint 250 rekonstrukciós rajzot, 50 csata- és taktikai vázlatot, 16 térképet közöl.

Kollekciók