Ajax-loader

Esze Dóra könyvei a rukkolán


Esze Dóra - Két Tojás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Esze Dóra - K
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Esze Dóra - Tiszta ​Pierre
Esze ​Dóra új regénye, a Tiszta Pierre egy Pireneusok-beli kis faluban, Montaillou-ban kezdődik és itt is ér véget. Ezzel mintegy azt is állítja a regény, hogy ez a hely természetesen a világ közepe. A múlt és jelen történetei innen indulnak el és ide térnek vissza, vagy itt keresztezik egymást – ahogy mű alcíme is utal erre – a „kenterberveri mesék”. Igen, erre a mesés helyre invitálja az olvasót ez a regény, hogy megtudjuk, miért nem szabad Montaillou nélkül élni. Vagyis lehet, de nem érdemes.

Esze Dóra - Málnafolyó
Életrajzi ​elemek és a mai fiatal értelmiségiek, művészek élethelyzetei formálják az elsőkötetes írónő regényének történéseit, epizódjait, lényegében egy szerelmes csodálatos megjelenítésévé válva. ; A hősnő Bálint Eszter, aki a zene bűvöletében felnőve, fiatal zenerajongók körében élő meglehetősen zárt, ám a muzsika "mindenhatósága" révén mégis nyitott életét; barátaival alakított zenekarukkal a koncertezés és a próbák szervezte mindennapok nehéz óráit kötetlen muzsikálással oldják fel. Egy ilyen délután alkalmával ismerheti meg Eszter brazil származású édesapját, akiről hosszú évekig semmit sem tudott: a szülők korai szétválásának gyötrelme száműzte életéből az apa "fogalmát". Esztert Rio de Janeiróba invitálja édesapja, és az énekesi karrierről álmodozó - és annak mindent alávető - lány elindul, hogy fölfedezze Brazíliát és végre megismerhesse az apját. A regény cselekménye lényegében innen indul. Brazíliában Eszter nemcsak arra jön rá, hogy a kapcsolatok - a családiak is - csak gyötrelmes próbatételek útján bontakozhatnak ki, de átéli és első szerelem és szakítás valamennyi érzelmi hullámát és gyötrelmét is; azt az érzést, amely jól szervezett életéből mindeddig hiányzott. És Brazília adja neki azt a kapcsolatot is, amely végső soron felnőtté avatja majd: hazatérve, már Budapesten szövődik szerelem közte és elhagyott kedvese öccse, a nála fiatalabb Daniel között. Eszter életében megismétlődni látszik szülei sorsa. A két különböző kultúrkörből induló fiatal a szenvedély sodrában megfeledkezik minden realitásról, és az érzelem természetrajzának törvényei szerint adják át magukat érzéseiknek. Kapcsolatuknak Daniel elutazása, illetve Eszter terhességének ténye vet véget. A fiatal fiú nem képes vállalni szerelme következményeit; Eszter magára marad, és a magzat elhalásának megrendítő szimbóluma érző asszonnyá érleli személyiségét. Az egyéni, színes stílusban megírt regény - nívós szórakozást jelent a műfaj kedvelőinek.

Esze Dóra - Kurt ​Cobain kardigánja
Esze ​Dóra új kötete a leszámolások könyve. Vagy pontosabban: a nemzedéki számvetésé. Azé a nemzedéké, amely gyerekként élte át a diktatúrát, de meghatározó élményei a rendszerváltás utáni időszakhoz, a kilencvenes évek rövid szabadság-mámorához és hosszú illúzióvesztéséhez kötődnek. De ez így megtévesztő is, hiszen Esze Dóra történeteinek elbeszélői soha nem használnak többes szám első személyt, hanem mindig az egyéni nézőpont felől jelennek meg személyes élményei. Ami mégis nemzedéki könyvvé avatja: pop-kultúra életérzésének és ikonjainak beemelése a szövegekbe. Talán nincs a kortárs magyar prózában még egy író, aki ennyire értően és termékenyen „hasznosítaná“ a pop-kultúra elemeit a szépirodalomban – ez külön erénye Esze Dóra Kurt Cobain kardigánja című kötetének. Ám ennél fontosabb az az írásmód, amellyel a kötetben a felnőttéválás női tapasztalatai megjelennek. Ez jelentős hozzájárulás a ma divatos női irodalomhoz, mert ugyan Esze Dóra prózája egyáltalán nem akar ezen elveknek és elvárásoknak megfelelni, de a női lét esendőségének epikus megidézése hitelesíti írásmódját. És a szövegek humora, üdítő öniróniája megmenti mindenféle doktrinerségtől és nagyképűségtől.

Esze Dóra - Alex ​és Alex a Föld körül
A ​tizenkét lazán összefüggő novella főszereplője felnőtt ikerpár, egy fiatal nő és egy fiatal férfi: Alex és Alex. Hatalmas kedvvel vetik magukat szebbnél szebb városok forgatagába - ugyan kit ne villanyoznának fel Lisszabon, Kankaanpää, Párizs és Róma fényei... Ám ahogy egyik utazás követi a másikat, világos lesz, ha múltjuk egy részéről nem is hajlandók tudomást venni, az lassan minden idegen szegleten rájuk köszön. Tízéves koruk óta félárvák - hogyan is kerülhetnék el a találkozást a halállal? Béketűrő városnézőknek, lelkes felfedezőknek, Kurt Cobain-, Mozart- és ikerpárrajongóknak különösen ajánlott...

Esze Dóra - Bodzagőz
"...a ​bodzatea pedig színtiszta kőleves volt, semmi más, annyira szimpla, hogy arra már rá sem lehet jönni, Felícia egyetlen mondattal adta át a boltba özönlő rengeteg kisírt szemű, napszemüveget öltött, nyáron is kardigánt viselő, megkövesedett tekintetű, visszeres lábát alig vonszoló, hézagos fogsorú, alkoholban áztatott arcú, nemfájsemmimcsakmindenem-homlokú, sérült dobhártyájú, fekélyes gyomrú, már minden ordításra közönyös, égési sebeket takargató, válókereset visszavonásába veréssel belezsarolt asszonynak, aki nyugati sorstársaival ellentétben ugyan hiába menne vissza a villámgyors menekülés miatt otthagyott gyermekeiért egy rendőrrel, nálunk többnyire még a szolgáló és védő egyenruhás alkalmazottak sincsenek azzal tisztában, ez az életforma bűncselekmény..."

Esze Dóra - Legyünk ​barátok
Történet ​egy barátságról, melyet két kamasz kötött egy életre valamikor a nyolcvanas években. Átvészelt szenvedélyes szerelmeket, csalást és csalódásokat, hogy azután az ezredforduló tájékán kimúljon örökre. Patrik, az író-tanár főhős kétségbeesetten szemléli a körülötte dúló pusztulást-pusztítást, melyet képtelen megakadályozni. Esze Dóra könyve a mai középgeneráció életérzését kivételes érzékenységgel jeleníti meg. Szokatlanul szép regény barátságról, szerelemről, értékekről, illetve ezek fájó hiányáról. A Málnafolyó és a Két tojás után a szerzőnek ez a harmadik kötete. "Esze Dóra Két tojás című könyvét kétszer olvastam el, és abban a váratlan esetben, hogy még egy-két évig élek, még harmadszor is elolvasom. Az 1956 utáni budapesti fiatalság életét oly pontosan, olyan részletesen és érdekesen festi, mint amilyenhez még addig értékes olvasmányban sohasem jutottam. Igazmondásban csakúgy, mint esztétikai értékelésben számomra példátlan erejű olvasmány, és a szerzőtől hasonló értékű regényt vagy regényeket nemcsak óhajtok, de várok is." Faludy György

Esze Dóra - Hotel ​Hamlet
Helsingör ​partján, a város legforgalmasabb szállodájában, a Hotel Elsinore-ban egy napon váratlan változást jelent be Forvastinbras vezérigazgató: Hamlet, a rendhagyó ügyvezető igazgató helyét mostantól a szolgalelkű, alkalmatlan Claudius veszi át. Hamarosan csatlakozik hozzá az ostobácska és haszonelvű, bár jószándékú Polonius, illetve a határtalanul jellemtelen, nyalonc Osrick. A regény narrátora, Jan, tizenhárom éve recepciós az Elsinore-ban. Halmozottan hátrányos helyzetű: testi fogyatékkal él, homoszexuális, tizenegy éves kora óta árva. Távolról sem megtört ember, sorsát nem látja szerencsétlennek, vélhetően emiatt vált megkerülhetetlenné Hamlet csapatában, vagy épp fordítva, az Elsinore-ban töltött évek csiszolták ilyenre a személyiségét. Jan a nővérével, Philippával, és annak szinte az első perctől férjnek tekintett barátjával, Stellannal lakik együtt. Stellan szociális munkás egy börtönben, innen gyakran történeteket szállít Jannak, aki gyerekkora óta ír, a történetek más része pedig Stellanon keresztül Philippától érkezik. Az autóbaleset ugyanis - amelyben a szülők meghaltak, Jan pedig megsérül - megfosztotta a testvéreket a történetmeséléstől mint kapocstól. Mivel Stellan egyfajta íratlan báty és gyám, Jan jórészt általa érti meg a saját gazdag lelki élete fontos összetevőit: Philippa érzelmi múltját, Stellan figyelemreméltó bűnözőmentoráltjait, Philippa és Stellan domináns-szubmisszív szexualitását, Stellan poliamóriában tobzódó életimádatát. Jant és kollégáit közel két éven át a helyükön tartja a Hamlettel fémjelzett, mély igazságérzet és irracionális hűség. A pohár akkor telik be, amikor világossá válik, hogy munkahelyüket egy szép napon felvásárolja a norvég kaszinómaffia. Bármilyen éretten dolgozzák fel, hogy Hamlet nélkül semmi sem ugyanolyan már, az elválás katartikusan megrázza őket. Claudius és csatlósai nem ismernek mértéket az elvtelen törleszkedésben, de a norvégokkal nincs szerencséjük, itt véget ér a hatalmuk. A regény azonban nem.

Esze Dóra - Két ​tojás
Még ​Trabanttól emlékeztem az igen hatásos "Hol vagy?"-ra. Megfogta a kezem. Itt. Nahát ez a fiú hagyta magát igazán csókolni. Puhaságos a szája. Omlékony. Rugalmas. Finom és meleg bőrét a bőrömhöz préselte - és én már megint annyira, annyira megnyugodtam! Az inge szétlebbent, mint a színházban a függöny. Összekuporodott, mint egy kiscica, aztán hosszában szétfutott benne a vágy, rámnyújtózott. Megnőttem én is sok-sok méteresre, túlnyúltam a házon is, siklottam előre keskenyen. És most valahogy nem kellett bénáznom a zoknival. Rángatás nélkül le tudtam harapni a papír szélét, kiköptem, két fogsorom közé vettem a kis tasakot, jobb kezemmel kihúztam az árut, és - ez sosem sikerült még - egy kézzel fel tudtam hengergetni rá. Apróságnak hangzik, de olyan sokat lendített az ügyön! Hogy én magam be tudtam építeni a dolgok rendes menetébe ezt az idáig majdnem mindig kellemetlen kis lépést, és egy kicsit sem kellett kijózanodni, amíg elengedhetjük magunkat teljesen! Ez bizony úgy megnyugtatott, szinte hízlalt. Szerintem én még sosem adtam ki ilyen hangokat. A maga helyén meg nagyon csipkésen alakult minden. Csaba közben labdázott a hajammal, és nekem mindenem elnevette magát. Kigurult belőlem az öröm.

Esze Dóra - Ellenség
"Vannak ​országok, amelyekben nem diétázik a nép. Számukra az igazságos rendszer utópia, távoli, csaknem elérhetetlen. Néhány száz év múlva behoznak minket, bár példánkat akár ma elkezdhetnék követni. Ami minket illet, elsatnyult gondolkodásukat olyan jól ismerjük, hogy teljesen felesleges is volna közelről szemrevételeznünk az életmódjukat. Mi nem utazunk, nem látogatjuk őket tehát, mi útlevél nélkül élünk. Minek is ruccannánk át hozzájuk, ha itt mindent megkapunk? Van autónk, sorra épül, van televíziónk, szövik a gyárak, van nyaralónk, egyre több terem: számunkra a hűtőszekrény nem álom." A hat fejezetből álló kisregény látszólag a diéták, fogyókúrák kínálatát tematizálja. A szövegben hamar kirajzolódó szimbólumrendszerből azonban már az első fejezetben világosság válik, ezek a jelképek nagyon emlékeztetik az olvasót a huszadik század utolsó negyedében Közép- és Kelet-Európában uralkodó szocializmus jellegzetességeire. Minden fejezet egy-egy diéta köré szerveződik, és valamennyi egy halálesetet mesél el, részben a diéta szabályait ismertetve, részben a történetmesélés hagyományos elbeszélésmódjával - mindvégig felkeltve és megőrizve az olvasó érdeklődését.

Kollekciók