Ajax-loader

Per Olov Enquist könyvei a rukkolán


Per Olov Enquist - Lewi ​útja
Vérmisztika, ​Jézus meleg-nőies sebei, foszforeszkáló kereszt, szexuális színezetű, eksztatikus istenélmények, földre zuhanás, nyelveken szólás- Svédország mai arculatának kialakításában a munkásmozgalom mellett volt egy másik meghatározó népmozgalom is. A nálunk csak "szekta"-ként elkönyvelt pünkösdi mozgalom, amely a skandináv országban 1913-ban néhány tucat főt számlált, mára a világ egyik legnagyobb keresztény egyházává lett, s - hazánkban talán kevesen tudják - nagyrészt neki köszönhető, hogy Svédországban sikerült visszaszorítani a múlt század elején még tragikus méreteket öltött alkoholizmust. Per Olov Enquist világhírű svéd szerző - a magyar olvasók jó ismerőse - regényíróhoz méltó együttérzéssel, történészi elfogulatlansággal és dokumentarista hűséggel ábrázolja a pünkösdi mozgalom eredetét és históriáját, a keresztény gondolkodás és vallásgyakorlás e különös területét a mozgalom két meghatározó egyénisége, a kis vidéki szatócsból lett alapító, Lewi Pethrus és a mozgalomhoz később csatlakozó sikeres regényíró, Sven Lidman barátságán, együttműködésén, majd végső szakításán keresztül. A könyv azonban nemcsak az északi ország történetének egy szelete és emberi sorsokból szőtt lebilincselően izgalmas mese, hanem monumentális tanulmány is egy birodalom - ezúttal lelki-szellemi birodalom - felépüléséről, valamint a birodalomépítő nagy vezetők lélektanáról, Lewi útjáról.

Per Olov Enquist - Egy ​másik élet
"1934. ​szeptember 23-án születik meg egy kis faluban, Hjoggbölében, Västerbotten északi részén. Elmegy a falujából, író lesz, bejárja a világot. Minden jól megy, aztán minden nagyon rosszra fordul. 1990. február 6-án megkezdődik egy másik élet. Erről szól a könyv" – írja Per Olov Enquist saját életregényéről. A mű éppolyan különös, éppolyan markánsan egyéni és meglepő, mint a világhírű svéd szerző minden korábbi műve. Önéletrajzi krónika, melynek harmadik személyű, önmagából mintegy kilépő, önmagát kívülről megközelítő előadásmódja a gyerekkor és az ifjúság elbeszélésénél még furcsán hat, ám a pályája delén egyre súlyosabb alkoholizmusba süllyedő író válságának, a mélypontnak és a felemelkedésnek megírásánál természetessé válik. A mozaikszerűségében is egységes történetből valódi regény lesz, alanyából regényhős – az olvasó előtt feltárul egy egész élet, egy másik élet, egy másik ember élete.

Per Olov Enquist - Strindberg
Kevés ​August Strinberghez hasonló nagy író akad a világirodalomban, aki egy látszólag objektív műfajban, a drámában (és dráma jellegű prózájában) annyira leplezetlenül önéletrajzi lett volna, mint ő; aki életének és hozzátartozói életének minden eseményét, minden rezdülését ennyire kíméletlenül és őszintén tárta volna a világ elé. És micsoda gazdag élet volt ez: színtere fél Európa, ideje az olyannyira izgalmas századvég, "mellékszereplői" többek között Freud, Nietzsche, Zola, Wedekind, Munch, Gauguin, és eseményei: három házasság, hat gyerek, válások, őrülettel határos lelkiállapotok, perek, politikai harcok, alkimista kísérletek, és, mindenek fölött, az alkotás szüntelen jelenléte. Per Olov Enquist (1934), _A tribádok éjszakája_, az _Ének Phaidráért_ és _A földigiliszták életéből_ című drámák hazánkban is jól ismert szerzője hat részből álló, saját maga által "televíziós regényének" nevezett művében bravúros beleérzéssel eleveníti meg a zseniális előd életének legfontosabb állomásait, és valóban érzékeny kalauzként vezet be Strindberg démoni világába, amelyből remekművek egész sora született.

Per Olov Enquist - A ​harmadik barlang titka
Marcus, ​Gabriel és Mina, persze a nagyapjukkal, újabb expedícióra indulnak a Három Barlang Hegyére. Egyik nap, kirándulás közben, a tóparti erdőben elhagyatott sátrat találnak, benne Nagyapa első gyerekkönyvének litván nyelvű, szakadozott példányával, abban pedig egy térképpel, amelyen nyíl mutat az általuk négy éve felfedezett helyre, a harmadik, medve lakta barlangra... Vészjósló jelzéseket kapnak, amelyek arra utalnak, hogy a litván-orosz maffia látókörébe kerültek, a rendőrség pedig érthetetlen módon eleinte nem hajlandó őket komolyan venni. Amikor aztán sor kerül a végső leszámolásra a kábítószercsempészekkel, szerencsére már nemcsak a bátor Pelle kutya nyomában odaérkező rendőrök, hanem egy medve, egy farkas és egy fekete kígyó is a segítségükre sietnek.

Per Olov Enquist - Hamsun
"Nem ​az volt a probléma, hogy politikai szerepet akart vállalni, hanem az, hogy tekintélyét, melyet elkötelezettséggel, szorgalommal, kitartással, tehetséggel és intellektuális sokszínűséggel a lehető legnagyobb mértékben kivívott magának a regényírás területén, átvitte egy másik területre, a politika világába, ahol nem volt képes átlátni a problémákat..." - foglalja össze a Hamsun-jelenség lényegét a svéd szerző, hiteles dokumentumokon alapuló új regényében. Knut Hamsun, a nácikkal, vagy legalábbis a nácikat kiszolgáló Quislinggel és bábkormányával a háború alatt összejátszó norvég írófejedelem eltévelyedését évtizedekig hallgatás vette körül: a norvégok szinte nemzeti szégyenüknek érezték, hogy világszerte hatalmas népszerűségnek örvendő Nobel-díjas írójuk öreg napjaira a gyilkos megszállók szekértolója lett. Azonban Enquistet, a nálunk is jól ismert svéd írót (A tribádok éjszakája, A földigiliszták életéből, Strindberg - Életjáték) nem a bűnösség, illetve a bűnösség mértékének a kérdése érdekli, célja nem az ítélkezés - megtették ezt már helyette mások -, hanem a történtek mozgatórugóinak megismerése, egy emberi-magánéleti tragédia minél alaposabb feltárása, nem utolsósorban pedig művész és hatalom, egyén és közösség, férfi és nő vészterhes kapcsolata a második világháborúban, Európa északi peremvidékén. A könyvből Max von Sydow-val a címszerepben nagy sikerű film készült.

Per Olov Enquist - A ​tribádok éjszakája
A ​koppenhágai Dagmar Színházban Strindberg-darabot próbálnak. Jelen van a szerző is. A próbálandó darab két szereplője nő; az egyiket Strindberg exfelesége, Siri von Essen, a másikat egy "dán tribád", Siri barátnője és szerelme alakítja. A bravúrosan megteremtett alaphelyzetből nem életrajzi művet (bár annak is hiteles) alkotott a svéd szerző, hanem a hagyományos polgári erkölcs, a megingathatatlan játékszabályok felbomlásának, a nemek közötti közmegegyezéses viszony relativizálódásának eredményét mutatja fel: a szorongató félelem, bizonytalanság és árvaság megrendítő emberi színjátékát. Per Olov Enquist darabja világsiker: New Yorktól Varsóig játsszák. De nem csak egyszerűen sikerdarab. Igazi nagy dráma.

Per Olov Enquist - Blanche ​és Marie könyve
A ​könyv a századforduló Párizsában játszódik. Főhőse Blanche Wittman a világhírű pszichiáter, a Sâlpetriere kórház főorvosa, Jean Marti Charcot kedvenc betege, a hisztéria tüneteinek és kezelésének szentelt nyilvános bemutatók főszereplője. Charcot halála után Blanche "meggyógyul", és a későbbi Nobel-díjas Marie Curie asszisztense lesz. A laboratóriumi sugárfertőzés miatt életét tehetetlen nyomorékként fejezi be. Szinte haláláig naplót ír, s naplóinak három kötete, a sárga, a fekete és a vörös könyv, a "kérdések" könyvei, képezik a regényé alapszövetét. A csapongó, meditatív, személyes emlékekkel tagolt szöveg markánsan jeleníti meg a kort, a jellemeket, a helyszíneket, az ismert és kevésbé ismert személyiségeket (Freud, Jane Avril, Pierre Curie, Paul Langevin, Einstein...) és lassan beletorkollik a fő téma, a mindent legyőző szerelem megszólaltatásába. Blanche és Charcot, illetve Marie és Paul megindítóan szép és tragikus szerelmének történetét meséli el, melybe mesteri könnyedséggel szövi bele saját anyjának és saját (fél)árvaságának életrajzi motívumait, a század eszmetörténetének és tudománytörténetének kezdeti alakulását, a torz politikai gondolatok és az elvaduló, bigott tömegek indulatainak vészjósló jeleit. A zenei alapegységekből építkező regény Enquist egyik legszemélyesebb műve, Blanche és Marie pedig legemlékezetesebb, legnagyobb empátiával megírt két regényhőse.

Per Olov Enquist - Az ​udvari orvos látogatása
A ​világhírű svéd író legújabb regényében a dán történelem egyik legdrámaibb epizódját dolgozta fel. 1768-ban Johann Friedrich Struensee német orvos, a himlőoltás specialistája a gyengeelméjű VII. Keresztély király udvari orvosa lett. Megnyeri az uralkodó bizalmát, a magányos királynéhoz egyre szorosabb szálak fűzik, lassan az ország ügyeinek teljhatalmú irányítójává válik, a felvilágosodás korának szellemében rendeletek egész sorával próbálja modernizálni a dán társadalmi viszonyokat, s az íróasztal mellől valóságos forradalmat hajt végre. Az ominózus hatszázharmincharmadik rendeletét azonban - amely mind közül a legfontosabb lett volna - már nem áll módjában megfogalmazni...

Per Olov Enquist - A ​Három Barlang Hegye
"Ha ​Minát, a hatéves kislányt egy rémséges éjszakán meg nem harapja az apja ingéről ismerős kicsi, zöld krokodil, talán nem is kerül sor a veszélyes expedícióra. Akkor nagyapa és négy unokája talán soha nem másszák meg a Három Barlang Hegyét, nem mentik meg a sebesült anyafarkast és kölykét, nem látják a harmadik barlangban a .... egyszóval elmarad a nagy Kaland, amelyről ez a történet szól. De akkor lehet, hogy Mina még ma is félne az álombeli krokodiloktól..." Mese. Mese?

Per Olov Enquist - A ​földigiliszták életéből
A ​könyv szereplői: Andersen, a nagy dán meseíró és a Heiberg házaspár, a korabeli dán színház vezető személyiségei. A szerzőt itt a kétnyelvűség problémája izgatja. Az egyik nyelv a hivatalos,a kulturált, a mesterkélt - a másik a természetes, a közvetlen, a durva. A két nyelv két világot tükröz. A két főszereplő - Heibergné, a híres színésznő és Andersen, a remekműveit mellékesnek tekintő, drámaírói babérokra vágyó író - egyszerre két nyelvben él, két világban is tehát. Az egyikbe beleszülettek, a másikba fölkapaszkodtak. Heibergné a karrierért az életét adta cserébe: halottnak érzi magát. Akárcsak Phaidra. Váratlan indulatok szakadnak föl itt is, ha nem is oly rombolóan, de épp elég intenzitással ahhoz, hogy a látszólagos polgári idillből feszült kamaradráma kerekedjék.

Per Olov Enquist - Példázatok ​könyve
Svédország, ​1949. Egy 15 éves fiú találkozik egy 51 éves nővel. Ami ezután következik, katartikus élmény, amely a fiú egész életére kihat. Annál is inkább, mert senkinek nem beszélhet róla. De vajon meddig tart ez a tilalom? Idős korában visszatekintve az életét mélyen és mindörökre megváltoztató kapcsolatra, Per Olov Enquist, a svéd irodalom élő klasszikusa úgy döntött, felfedi elhallgatott történetét: megírta azt a könyvet, amelyet egész életében megíratlanul hordozott magában. A kötet a nagy sikerű önéletrajz, a magyarul 2011-ben megjelent Egy másik élet "javított kiadás"-a, amelyben Enquist megírja a megírhatatlant.

Per Olov Enquist - Livläkarens ​besök
"Den ​5 april 1768 anställdes Johann Friedrich Struensee som den danske konungen Christian den sjundes livläkare, och avrättades fyra år senare." Så inleds Livläkarens besök, en roman som skildrar en av de märkligaste och mest dramatiska episoderna i den nordiska historien. Det är den häpnadsväckande berättelsen om en ung tysk läkare, upplysningsman och idealist, som av den sinnessjuke konung Christian ges all makt, genomför en revolution, och krossas av den. Per Olov Enquists roman - hans första efter Kapten Nemos bibliotek - är också en stor och gripande kärleksroman, ett triangeldrama där aktörerna är den tyske livläkaren, den maktlöse envåldshärskaren och prinsessan som växer till kvinna. Livläkarens besök rönte stora framgångar och belönades med Augustpriset för 1999 års svenska skönlitterära bok.

Per Olov Enquist - The ​Visit of the Royal Physician
Everyone ​has heard stories of King George, but few know about his brother-in-law, Christian VII, the King of Denmark at the end of the eighteenth century. When Christian VII, young, mad and highly impressionable, assumes the Danish throne, many seek to control the new king, capitalising on his mental frailty to advance their own interests. Two men stand out: Struensee, the reform-oriented court physician and Guldberg, the cold-blooded religious fanatic. As the clash between these two men and all they represent - science and religion; ideology and diplomacy; the temptations of the flesh and the certainties of dogma - escalates, the fate of an entire nation hangs in the balance. Enquist brilliantly recasts a dramatic era of Danish history, weaving a wide range of historical characters - Voltaire and Diderot, Catherine the Great and George III - into a tale of ruthless political ambition and personal betrayal.

Kollekciók