Ajax-loader

Gárdonyi Géza könyvei a rukkolán


Gárdonyi Géza - Gárdonyi ​Géza versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gárdonyi Géza - Aggyisten, ​Biri és más novellák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gárdonyi Géza - A ​mindentudó kalap
Gárdonyi ​Géza, az Egri csillagok szerzője, a mai napig az egyik legnépszerűbb író. Ki gondolná, hogy a sokoldalú mester nemcsak az idősebb olvasók, hanem az apróbb gyerekek kedvence is volt egykor? Gárdonyi Géza számtalan nagy sikerű mesét, tanulságos és megható történetet, anekdotát, játékot írt különféle korabeli lapoknak, gyermekkiadványoknak. E kötet ezeknek az egyszerű, ám mégis kifejező, szép magyar nyelven elbeszélt meséknek a gyűjteménye, amelyek cseppet sem veszítettek aktualitásukból, és szórakoztató, tanulságos olvasmányul szolgálnak a mai ifjú olvasónak is. A kötet történeteihez kapcsolódó vidám, néhol egyenesen kacagtató illusztrációkat Szűcs István festőművész készítette.

Gárdonyi Géza - A ​Pöhöly család
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gárdonyi Géza - Sánta ​angyal / Statárium a másvilágon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gárdonyi Géza - Tarka-barka ​történetek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gárdonyi Géza - A ​zöld szfinx
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gárdonyi Géza - Korcsmáros Pál - A ​láthatatlan ember
A ​Korcsmáros Pál által eredetileg 1961-ben rajzolt fekete-fehér képregény digitálisan felújított változata. A Gárdonyi egyik legnépszerűbb történelmi regénye alapján készült képregény egy ősi világot elevenít meg: a népvándorlás korának izgalmas, sorsdöntő fejezetét, Attila – hun királynak – mindent elsöprő uralmát és hirtelen halálát.

Benedek Elek - Móra Ferenc - Gárdonyi Géza - Gaál Mózes - Hadak ​útján
Ismerkedjünk ​meg történelmünk kedvesebb, mesésebb, dicsőbb oldalával! Ki volt Nimród király? Honnan ered a Keveháza név? Hogyan rontotta meg a szász Detre Attila és Buda hun királyok viszonyát? Vagy nem is Ő, hanem a két királyné volt a két férfi összeugrasztója? Mi köze volt Csörsznek Délibábhoz? Ki futamította meg Zalánt? Melyik magyar vitéz vágtatott fel először Tokaj hegyére? Hol halt meg Árpád vezér? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kapunk választ e könyv oldalain.

Gárdonyi Géza - A ​nyugalom édes kenyerén
Bármid ​van, amire azt mondod, enyém, ne feledd hozzágondolni: kölcsönkaptam. Mert mindenedet az élettől kaptad s mindenedet vissza kell adnod." Az Egri csillagok népszerű szerzőjének életműve kincsestára a bölcsességnek: ebből a gazdag anyagból merített ez a válogatás. Gárdonyi Géza egy évszázad távolából ma is megfogadható "életmódtanácsokat" nyújt az Olvasónak a munkával, a pihenéssel, az önmagunk felé fordulással kapcsolatosan. A hétköznapi élet helyzeteiből fakadó kérdésekre lehetséges válaszokat, megoldásokat kínál. A kötetben olvasható, lényegre törően megfogalmazott gondolatok, és a szerzőre jellemző, finom ecsetvonásokkal árnyalt történetek többször újraolvashatóak, s a friss olvasatoknak köszönhetően egy más megvilágításban is megfontolhatóvá válnak. "Legnagyobb ellenségünk a harag. De nem az, amelyik másoknak a szívéből ront reánk. Az ellen védekezhetünk. Hanem a magunk haragja." A kötetet fekete-fehér grafikák illusztrálják.

Gárdonyi Géza - A ​világjáró amerikai
A ​nápolyi utcán egy nyitva felejtett csatornába pottyanó Mummery Róbert megismerkedik a már ott szomorkodó néger fiatalemberrel, Pombóval, akinek örömet akar szerezni, s ezért ott helyben elhatározott felfedezőútja kísérőjeként elviszi őt annak szülőhazájába, Afrikába. Ne csodálkozzunk, hogy útközben főhősünk - amerikai lévén - az arab hordárok segítségével ‘megmászott’ Kheopsz-piramist nemcsak Mummery-piramisnak nevezi el, hanem sürgönyben kéri országa elnökét, hogy az egészet szállíttassa át New York piacterére. És így folytatódik tovább - útközben váratlanabbnál váratlanabb módokon bővülő csapattal - a sziporkázó ötletparádé, egészen a Sir Archibald az emberevők között című 34. fejezetig... 20 (részben egész oldalas) illusztrációval.

Gárdonyi Géza - Útra-készülés
Ez ​a kötet némi magyarázatot ad arra, miért is tarthatták Gárdonyi Gézát "különösnek és titokzatosnak". A mélyen kereső, a keresést, a tanítást és a nevelést végletekig komolyan vevő emberek ma is különösek és titokzatosak. Ez a kötet végre láttatja Gárdonyi komoly Isten-keresését, aki meg is találja azt, amit keresett, és ezt az élményét osztja meg velünk, talán nem véletlenül, versben. A prózaíróként ismertté vált író mégis többre értékelte a verset, mert magasztos gondolatait így tudta legjobban megfogalmazni. A kötet végén Sík Sándor írását olvashatjuk Gárdonyiról.

Gárdonyi Géza - Az ​ablak
Gárdonyi ​Géza alkata szerint novellista volt, bár a nagyközönség inkább regényei alapján ismeri. E kötet két csokorba szedve mutatja be az író kedvenc témáit, az "időtlen, kicsiny emberi sorsokat" és a természetet. A paraszti élet a mai ember számára talán furcsa szokásait éppoly színesen, finom humorral ábrázolja, mint annak a természetnek a csodáit, furcsaságait, "meséit", amelyben maga is élt, s mindezt a hozzá illő bölcs derűvel tárja az olvasó elé. A novellákat Keller Anikó és Keller Tamás válogatta.

Gárdonyi Géza - Ida ​regénye / Szerelmi történetek
Gárdonyi ​szerelem-felfogását kívánja bemutatni a kötet. Tudtuk, hogy a fiatal, a pozitivizmushoz, a naturalizmushoz is vonzódó Gárdonyi valamiféle biológiai végzetnek tekintette a szerelmet, irracionális, megmagyarázhatatlan vágyódásnak, amelyet éppen ezen természete miatt nem lehet véteknek föltüntetni, a bűntudat forrásának és okozójának szuggerálni. Az Ida regénye bevezetése elég egyértelműen eligazít ebben a kérdésben. "Sötétben állunk néha", "Csak tapogatózunk", vakságról és dermedtségről esik szó, szakadékról, kígyóról. "Szívünk remeg, mint a nyárfalevél". A regény a zárdában nevelkedő Ida és a művészetéért, szeretett húgáért érdekházasságra is képes Balogh Csaba összetalálkozását, szerelmük kibontakozását meséli el. E szerelem ábrázolását nem érezzük már igazán időszerűnek, maga Gárdonyi vagy szereplői, hősei is emlegetik a "devalválódás" kifejezést. Rövidmondatos leírásokból, kevés szavú párbeszédekből áll a szöveg. A regény egyik legpontosabban megfogalmazott helyén Ida szavaival Gárdonyi így jellemzi az ambivalenciát, a többértelmű lelki viszonyt (ezúttal Csabáét és Idáét): "Ha nem a férje volna az a Csaba..., senki máshoz nem menne feleségül." Később azt az árulkodó mondatot súgja egy szállodai szobában a már halott édesanyjának: "miért is nem vagyok melletted odalent, az egyetlen szív mellett, amely engem szeretett." Ez a vallomás a regény és koncepciója mély líraiságáról tanúskodik, de a modern kor szkeptikus embereként Gárdonyi hangot vált, elszakadóban lévő hősei újra gyűrűt váltanak, a romantikát ironikus fintor és távolságtartás váltja fel.

Gárdonyi Géza - Egri ​csillagok
A ​mű tárgya történeti eseményekhez kötődik, Buda elfoglalása és a török 1552. évi hadjáratának kiemelkedő fontosságú eseménye, az egri vár ostroma szolgál fő témájául. A mű lapjain kibontakozik a három részre szakadt Magyarország állapota: a mohácsi csata után a törökök 1541-ben elfoglalják Budát, az ország középső része török fennhatóság alatt áll. A törökök hatalmuk megerősítését és területük kiterjesztését megcélozva 1552 nyarán újabb hadjáratot indítanak a még el nem foglalt magyar területek ellen, majd több nagyobb végvár birtokbavétele után három seregük Szolnok alatt egyesült erővel indul a végvár ellen. A vár bevételét követően a 80 000 főnyi óriási haderő Eger vára alá vonul, mely Dobó István kapitány vezetésével, maroknyi csapattal küzd meg az egyesült török sereg ellen. A szeptember 11-től többször megrohamozott, ostrom alá vett védősereg keményen helytáll a támadásoknak, így a törökök súlyos emberveszteségeket szenvednek. Az egyre hidegebb, támadók számára barátságtalanabb időjárás, a járványok és a heves ellenállás egyaránt hozzájárulnak a magyar sikerekhez, s végül a törökök október 17-18-án (38 ostromnap után) - feladva a további hadakozást - visszavonulnak és eltűnnek a vár alól. Az egri diadalnak óriási fontosságot tulajdonított a korabeli Európa, a XVI. században ez volt az első alkalom, hogy sikeresen megvédtek egy magyar végvárat a védők, mely kiemelkedő stratégiai fontosságú helyen állt, hiszen az egész Felvidék előretolt védőbástyája volt s több falu is a védelme alá tartozott.

Gárdonyi Géza - Márkusz László - Egri ​csillagok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gárdonyi Géza - Szegény ​ember jó órája I-II.
A ​gyűjtemény Gárdonyi Géza elbeszéléseit tartalmazza. Első két ciklusának úgyszólván minden írása egy-egy állomás a fiatal író kalandos felfedező útján, midőn nemcsak az ezerarcú műfaj és a mesterség, de saját tehetségének törvényeit is igyekezett kipuhatolni. Sokat küszködött, míg a kilencvenes évek elején a paraszti témakör felfedezésével egyidejűleg, végre megtalálta saját hangját a Pöhöly család történetében. A "Pöhölyék" nyomán azután szinte feltartóztathatatlanul ömleni kezd a gyermekkor és a tanítói évek fénylő emlékáradata: Az én falum. A szépítő emlékezés idilli költészete aranyozza be tavaszát, pitypangos mezőit, lankás domboldalát, s a szeretet színezi feledhetetlenné eleven alakjait. Az én falum novelláiban, e ragyogó tükröcskékben Gárdonyi a parasztember lelkét mutatja meg s ezzel nem kis mértékben ösztönözte a későbbi írónemzedéket. Ettől kezdve minden érdeklődésével egyre inkább az ember belső világa felé fordult, egy-egy jellem fejlődésének,a belső történésnek ábrázolására törekedett, ugyanakkor azonban ügyelt arra is, hogy elbeszélései fordulatosak, alakjai elevenen maradjanak. A kor szociális problémái sem kerülték el figyelmét, néhány novellájában nagy részvéttel rajzolta meg a szegény emberek kilátástalan sorsát, s minduntalan keserű hangon hivatkozott az urak és parasztok között tátongó szakadékra. Pályája utolsó szakaszában írott elbeszéléseiből látható, hogy a kortársak többségéhez képest világosan látta az első világháború okait, s ezért kezdettől fogva ellenezte is. "Túlvilági" novelláiban kipellengérezi a háború vámszedőit, s megrázó képekkel bizonyítja be az öldöklés borzalmas értékrendjét. A kétkötetes gyűjtemény minden írása érdekes és jó olvasmány, s az olvasó nemcsak Gárdonyi gondolatvilágát ismerheti meg belőlük, hanem az író rokonszenves egyéniségét, s művészetének fejlődését is.

Gárdonyi Géza - Tengeren ​járók csillaga
Gárdonyi ​Géza dédszüleink legkedveltebb írói közé tartozott. Könyveit épp olyan érdeklődéssel olvasta a falusi nép hosszú téli estéken, mint kalandra, romantikára vágyó kisasszonyok a nagyvárosokban. Művei népszerűségét mi sem jelzi jobban, minthogy egy brit katonatiszt pusztán Az én falum című novellafüzér hatására megtanult magyarul – csak hogy eredeti nyelven is el tudja olvasni. A Tengeren járók csillaga olyan elbeszéléseket gyűjt csokorba, melyeket az utókor szinte elfeledett. A Rómába gyalogló parasztasszony, aki látni szeretné a pápát; a tolvaj, aki az ellopott Bibliát olvasva új életbe kezd; az egymaga élő molnáraki befogad a téli hidegben egy vándort, s az épp karácsony éjjelén oltja ki vendéglátója életét… Elmét és szívet rabul ejtő történetek, melyek felvállalják a tiszta emberi érzéseket, de Gárdonyi írói nagysága nem engedi, hogy bármelyik is a közhely vagy a giccs kátyújába süllyedjen. S miközben megelevenedik az olvasó előtt a békebeli idők Magyarországa, talán lesznek, akikben e történetek felélesztik a szívjóság, a megbocsátás és a szeretet kihunyófélben lévő tüzét.

Gárdonyi Géza - Szentjánosbogárkák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gárdonyi Géza - A ​kutya meg a nyúl
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók