Ajax-loader

Wesselényi István könyvei a rukkolán


Wesselényi István - Sanyarú ​világ I-II.
Wesselényi ​István eddig kiadatlan naplóját különleges hely illeti meg az erdélyi magyar elbeszélő próza régi emlékei között. Szinte filmszerűen pereg le benne előttünk hazája történetének egyik legbonyolultabb időszaka, a II. Rákóczi Ferenc vezette Habsburg-ellenes szabadságharc kora. Soraiból a köztudatban élő kuruc romantikától eltérő kép bontakozik ki, melynek alaptónusát az idegen elnyomás elleni népi küzdelem, politikai és katonai összecsapások valósághű ábrázolása alkotja. Minthogy írója társadalmi és közéleti helyzeténél fogva a legbizalmasabb hírekhez is hozzájutott, e napló a kuruc idők legfontosabb elbeszélő forrása. Írójának különös érdeme, hogy feljegyzéseiben kendőzetlenül mutatja be az eseményeket irányító személyeket fény- és árnyoldalaikkal egyaránt. Wesselényi naplója a fentieken túl igen értékes, sok esetben egyedülálló művészettörténeti, irodalmi, néprajzi és más természetű adatot őrzött meg korából.

Kollekciók