Ajax-loader

Weiszhár Attila könyvei a rukkolán


Weiszhár Attila - Weiszhár Balázs - Fejjel ​a falnak
A ​Történelem oldalnézetből című sorozat első darabjából megtudhatjuk például, milyen következményekkel jár az, ha alkoholos befolyásoltság alatt eltévedünk a török-magyar határvidéken; ha egy fejedelmi családban századokon át egy és ugyanazon nevet adják valamennyi újszülött fiúnak; ha az orvosnak magának kell bevennie a páciensének szánt gyógyszert; ha egy jóslat miatt bevehetetlennek tartjuk a várunkat; ha a saját kivégzésünket követően visszatérünk a minket halálra ítélő feljebbvalónkhoz. De képet nyerhetünk arról is, hogyan lehet igazán, huszáros lendülettel fejjel rohanni a falnak. S mindezt könnyed, a történelemkönyvekben nem éppen szokványos nyelvezet kíséretében.

Weiszhár Attila - Weiszhár Balázs - Csaták ​kislexikona
A ​Magyarország királyai és királynői, A világ királyai és királynői, a Szentek kislexikona, az Egyetemes történeti kislexikon, a Német királyok, római császárok és az Európa uralkodói után ismét egyedülálló kislexikont tart kezében a magyar olvasó. Az emberiség történelme – sajnos – véres csaták története is. Kötetünk szerzői hat földrész szárazföldi, légi és tengeri összecsapásainak adataival ismertetnek meg bennünket az i.e. XV. századtól kezdve napjainkig. A szócikkek közel 650 ütközet történetét foglalják össze, sőt elénk lép a hadműveleteket irányító mintegy 1200 hadvezér illetve uralkodó is. A Maecenas Könyvkiadó kislexikon-sorozatának legújabb kötete bizonyára hasznos és fontos segítőtárs lesz az egyetemes hadtörténet iránt érdeklődők számára.

Weiszhár Attila - Weiszhár Balázs - A ​magyar középkor csatái
A ​kötet a magyar középkor közel hat évszázadának 155 összecsapását mutatja be, a 899-es brentai csatától kezdve az 1490. évi csonthegyi ütközetig. Ünnepi könyvheti listás kiadvány!

Weiszhár Attila - Weiszhár Balázs - Német ​királyok, római császárok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Weiszhár Attila - Weiszhár Balázs - Az ​első birodalom
A ​Harmadik Birodalom mindössze tizenkét évet élt meg. A Második majdnem fél évszázadot. Az Első - közel egy évezredet. A Sacrum Romanum Imperium nationis Germaniae, Németország népének Római Szent Birodalma Európa egyik legjelentősebb és egyben legkülönösebb államalakulata volt: története most 65 uralkodóján keresztül tárul elénk. A birodalom választófejedelemségeinek átfogó történetét ugyanakkor a kötet második fele ismerteti. Az eligazodást mintegy 100 térkép és 36 leszármazási tábla könnyíti meg az olvasó számára. Ebben a tárgyban ilyen mélységű munka Magyarországon még nem jelent meg.

Weiszhár Attila - Weiszhár Balázs - Háborúk ​lexikona
A ​háborúk lexikona négy évezred 1700 háborújának történetét ismerteti, amelyekben több ezer történelmi személyiség vett részt. A cikkek leírják az összecsapások okát, a küzdelmek történetét, megjelölik a győzteseket és veszteseket, utalnak a háború utáni békekötésekre, következményekre. A világtörténelem alakításában az idők nagy részében kétségkívül döntő szerepet játszó Európa konfliktusai mellett nagyon részletesen foglalkoznak az Európán kívüli térségek háborúival.

Weiszhár Attila - Weiszhár Balázs - Sorsfordító ​történetek
Több ​kézikönyv, különösképpen a rendkívüli mélységű Háborúk lexikona szerzői ezúttal oldalnézetből pillantanak az emberiség több ezer éves történelmére. Némi szubjektivitással olyan eseményeket válogattak össze, amelyekben a szereplők a saját gyengeségük, ügyetlenségük, tehetségtelenségük vagy szervezetlenségük miatt alulmaradtak, és amelynek során maguk és környezetük (esetleg milliónyi ember) az erősebb ellenfél áldozatául estek. Az egész történelemben tallóznak: száznál több balsikerű eseményt mesélnek el, és kommentálnak némi malíciával (újraértelmezik a francia forradalom és az orosz októberi forradalom kirobbanását is). Az egyes fejezetek témáit jellegzetes kulcsszavak kapcsolják össze: árulók; átkok, babonák; bosszú; csel; hála és becsület; hatalom; ízlések és pofonok; kapzsiság; mítosz és valóság; népszokások; nők; orvosok és kuruzslók; önfeláldozás; sebek; szavak; törvény szigora; végzetes tévedések; vér. Az utóbbiból van a legtöbb a könyvben...

Kollekciók