Ajax-loader

Kosztin Árpád könyvei a rukkolán


Kosztin Árpád - Magyarellenes ​román kegyetlenkedések Erdélyben
...Így ​ez a nép és vezetői, az erdélyi nemzeti kisebbségek kultúrájának másságát minden elképzelhetetlen eszközzel megsemmisíteni törekednek; hogy ez a nép és vezetői évszázadokon át fajgyűlölettől átitatott és ezen alapuló politikát folytattak és folytatnak összes nemzeti kisebbségeik, elsősorban a legnépesebb, őshonos, magyar nemzetiségűek rovására, ennek a teljes megsemmisítése célzatával. Teszik ezt azért, mert ha elérik az erdélyi magyarság megsemmisülését, többé az un. "magyar kérdés" nem lesz kérdés, de mindaddig, amíg Erdélyben egyetlen magyar létezik, abban a tudatban kénytelenek élni, hogy Erdélynek nem ők, hanem a magyarság a tulajdonosa, a jogos gazdája! Ez a tudatuk a történelmi tények egyre szélesebb körben való tisztázása, tisztázódása következményeként kiszámíthatatlanabbá, félelmetesebbé és veszedelmesebbé teszi. Arra ösztönzi, hitük szerint szinte kötelezi, hogy nemzetiségi-kisebbségi politikájuk alaptételének tekintsék, "alkalomadtán" megvalósítsák Antonescu marsallnak az 1943. november 6-i minisztertanácsi ülésén meghirdetett álláspontját: "Ha a körülmények megsegítenek, és megnyerem a háborút, legyenek biztosak benne, más megoldás nem létezik, mint a kisebbségek elköltöztetését lehetővé tevő reform, amelyet azért kell megvalósítanunk, hogy ezeket a kisebbségi tömegeket a román elem életteréből eltávolítsuk."

Kosztin Árpád - Dákoromán ​legenda
A ​szerző az erdélyi Bonchidán (Kolozs m.) született. Kolozsváron tett gimnáziumi érettségi vizsgát. Ugyanott kezdte meg állam- és jogtudományi tanulmányait, amelyet a szegedi Magyar Tudományegyetemen fejezett be. Államtudományi és jogtudományi diplomával a zsebében folytatja stúdiumait, történelmet hallgat. Ekkor ismerkedik meg Roska Márton erdélyi születésű történészprofesszorral. A professzor és fiatal hallgatója között szoros tudományos és a közös szülőföld tudatától megalapozott emberi kapcsolat alakult ki. Ennek a kapcsolatnak a középpontjában mindenkor a szülőföld elvesztéséhez is kapcsolódó dákoromán folytonosság kérdésköre állott, s ez járult hozzá ahhoz, hogy Kosztin Árpád elkötelezett művelője lett Erdély történelmének.

Kollekciók