Ajax-loader

Belon Gellért könyvei a rukkolán


Belon Gellért - Bibliai ​elmélődések
Ezek ​a tanulmányok azt is feltárják, milyen forrásvidékről származnak a második kiadásban is elfogyott Imádkozzál, és a kedvező visszhangokat kiváltó és már-már fogyóban lévő Jézus lelkülete című munkám. Szeretettel kérem olvasóimat, hogy lehetőleg a szentírással kezükben olvassák e lapokat. Akkor tárul fel igazán a biblia gazdagsága. Akkor sejtjük meg az Úr Jézus Krisztus teljességét. Amit megsejtetni végeredményben e könyvvel célom volt.

Belon Gellért - Ellesett ​pillanatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Belon Gellért - Élet ​a halálból
E ​nagy hatású lelkipásztor, teológus posztumusz művében a kereszténység középpontjáról, Krisztus halálának és feltámadásának misztériumáról elmélkedik.

Belon Gellért - B. Kopp Judit - Keresztutunk ​Jézussal az egyházban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Belon Gellért - Imádkozzál
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Belon Gellért - Jézus ​lelkülete
"Ember ​így még nem beszélt!" - mondják a templomőrök a papi fejedelmeknek Jézusról. Ez a megállapítás hangzik századról-századra egészen korunkig. Hívők és hitetlenek, vallásosak és vallástalanok egyaránt vallják, hogy Jézusban megjelent a tökéletes ember. Az Isten is kinyilvánítja róla Szent Pálnál: "Úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség." (Kol 1,19) Ég és föld tanúsítja, hogy Jézusban megjelent az emberség teljessége.