Ajax-loader

Thomas de Quincey könyvei a rukkolán


Thomas de Quincey - On ​Murder Considered as One of the Fine Arts
'People ​begin to see that something more goes to the composition of a fine murder than two blockheads to kill and be killed - a knife - a purse - and a dark lane...' In this provocative and blackly funny essay, Thomas de Quincey considers murder in a purely aesthetic light and explains how practically every philosopher over the past two hundred years has been murdered - 'insomuch, that if a man calls himself a philosopher, and never had his life attempted, rest assured there is nothing in him'. Introducing Little Black Classics: 80 books for Penguin's 80th birthday. Little Black Classics celebrate the huge range and diversity of Penguin Classics, with books from around the world and across many centuries. They take us from a balloon ride over Victorian London to a garden of blossom in Japan, from Tierra del Fuego to 16th-century California and the Russian steppe. Here are stories lyrical and savage; poems epic and intimate; essays satirical and inspirational; and ideas that have shaped the lives of millions. Thomas de Quincey (1785-1859). Thomas de Quincey's Confessions and an English Opium-Eater and Other Writings is available in Penguin Classics.

Thomas de Quincey - Egy ​angol ópiumevő vallomásai / Suspiria de Profundis
Az ​angol esszéista műveiben a szubjektiv idő- és a tudatfolyam ábrázolására, valamint a próza poetizálására tett kísérleteivel a XX. századi regényírást előzte meg. Az 1785. augusztus 15-én Manchesterben született költő a kábítószer rabjaként leírta hogyan szabadulnak fel, majd torzulnak lidércessé a "paradicsomi" látomások az ópium hatására. Az Egy angol ópiumevő vallomásai nagy hatással volt kortársaira is.

Thomas de Quincey - Confessions ​of an English Opium-Eater
De ​Quincey (1785-1859) was a pioneer, psychologically and medically, in his analysis of his own progress as a consumer of enormous quantities of opium. At the time, opium was a legal painkiller with effects that were hardly recognized. But the Confessions is less about the dangers of addiction and more about the revelations of the subconscious mind in dreams and visions. De Quincey's 'processions of doom' were shaped by such diverse influences as his early poverty in the area of London's Oxford Street, his friendship with a young prostitute, the loss of a child, the chance visit of a Malay sailor and even the prints of Piranesi. De Quincey's Confessions was a sensation when first published in 1821, and it has remained in print ever since. Remarkable for its pre-Freudian insights into the obscurer workings of the human mind, the Confessions has had a lasting impact on the writing of autobiography.

Thomas de Quincey - Immanuel ​Kant utolsó napjai
A ​nagy angol író és esszéista, Thomas De Quincey ifjúkorától kiválóan ismerte és a rajongásig szerette a német irodalmat és filozófiát, lelkesült Kantért és bölcseletéért is. E kis esszéjében azonban nem Kant filozófiáját kívánta honfitársaihoz közel hozni, ehelyett valóban azt adja, amit címe ígér: német látogatók beszámolói alapján novellisztikus módon, de a tényeknek mindenben megfelelően ábrázolja benne a königsbergi bölcs utolsó napjait, az öregségében, megtörtségében, szellemi gyengültségében is elbűvölő és roppant szeretetreméltó zsenit, akinek emberi alakja a nagy kritikák írásmódja alapján még csak nem is sejdíthető.

Kollekciók